);

Дан: 8. јуна 2018.

RTB Bor: Studija izvodljivosti eksploatacije ležišta Kraku Bugaresku i Cerovo

8. јуна 2018.

Bor, Beograd,   Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E  Nosilac projekta RTB Bor Grupa – Rudnici bakra Bor, podneo […]

Share
Read More
×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !