);

1. avgust – Dan ekološkog duga

Bor, Beograd, Zaječar, Vranje, Niš, 01.08.2018.

Prvi avgust je svetski Dan ekološkog duga.

Danas, 1. avgusta, svet ulazi u ekološki dug, saopštila je  Mreža za globalni ekološki otisak (Global Footprint Network, GFN).

Podaci Svetske organizacije za prirodu pokazuju da smo potencijal čistog vazduha i vode, i hrane potrošili 1,7 puta brže nego što planeta može da ih obnovi.

Šta Zeleni Srbije čine po ovom pitanju pitali smo Ivana Karića, Predsednika Zenih Srbije, državnog sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine i predsednika Pregovaračke grupe 27. – „Zeleni Srbije su ponudili ZELENI MANIFEST 2020 kao osnov za dijalog sa našim partnerima, pojedincima, organizacijama i institucijama kako bismo zaštitili i očuvali  životnu sredinu uz ekološke mudrosti održivosti i zelene ekonomije i dobili podršku širokog fronta organizacija civilnog društva, eksperata različitih struka, političkih partnera i same Vlade.

Društveni i ekonomski razvoj zavise od ekoloških resursa, zdravlja građana i građanki, sposobnosti države da se odupre pritiscima i obnovi svoje resurse. Danas živimo sa odgovornošću da sačuvamo budućnost i zaštitimo nasleđe za nove generacije. dodao je Ivan Karić

Resursi zemlje se sve brže troše. To je posledica klimatskih promena – suše, vreline, hladnoće i poplave su sve ekstremnije kao i uticaj emisije štetnih gasova na atmosferu. Ali velika odgovornost je i na ljudima.

 Dan ekološkog duga je onaj dan u kalendarskoj godini kada potrebe čovečanstva prema prirodi premaše ono što ekosistemi planete Zemlje mogu u toj godini obnoviti. Za svaku državu ovaj dan se posebno izračunava preko  specijalnog ekološkog kalkulatora, ovim kalkulatorom možete da odredite i vaš lični ekološki otisak i „zaduženje“..

Ove godine ovaj dan se obežava najranije otkako se vrše merenja (1997. godine taj dan bio je krajem septembra), simbolično prikazuje uticaj ljudskih aktivnosti na prirodu i njene resurse. Prema GFN-u, za trenutne potrebe čovečanstva koristimo prirodne resurse 1,7 puta brže nego što ekosistemi mogu da se regenerišu. Dakle, globalno posmatrano koristimo 1,7 planeta, a imamo samo jednu.

„Činjenica da se ovaj dan svake godine pomera unapred govori nam da se i dalje prema planeti ne ponašamo odgovorno! Živimo od sve veće pozajmice koju uzimamo s računa bolje budućnosti svoje dece“, ističe Deni Porej, direktor WWF Adrije. „Prema WWF-ovom Izveštaju o živoj planeti, sve zemlje u našoj regiji žive iznad svojih prirodnih kapaciteta. To dokazuju i podaci GFN-a o ekološkom otisku, koji se mere u globalnim hektarima (ghe). To je jedinica za merenje naših zahteva prema Zemlji (ekološki otisak) i sposobnosti Zemlje da udovolji našim zahtevima (biokapacitet). Prema tim podacima Slovenija predvodi u našoj regiji s najvećim ekološkim otiskom i prva ulazi u ekološki dug 12. maja. Slede je Hrvatska (19. juna), Crna Gora (29. juna), Bosna i Hercegovina (6. jula), Makedonija (19. jula) i Srbija (30. jula)“, kaže Porej, dodajući da najkasnije u dug ulazi Albanija, 14. oktobra.

Budući da naše potrebe sve više prevazilaze mogućnosti planete da se regeneriše, na šta dodatno utiču posledice klimatskih promena, Dan ekološkog duga je snažan podsetnik na hitne akcije koje pojedinci i zemlje moraju preduzeti kako bi zaštitili šume, okeane, slatkovodne resurse, biljni i životinjski svet, i na taj način pomoći u ostvarivanju održivog razvoja. Ideje kako promeniti svoj otisak mogu se pronaći na stranici GFN-a i WWF Adrije.

Evo i liste kada je koja zemlja ulazi u ekološki dug prema planeti:

Država Dan ekološkog duga
Qatar 9-Feb
Luxembourg 19-Feb
United Arab Emirates 4-Mar
Mongolia 6-Mar
Bahrain 12-Mar
United States of America 15-Mar
Canada 18-Mar
Kuwait 22-Mar
Denmark 28-Mar
Estonia 30-Mar
Australia 31-Mar
Bermuda 1-Apr
Belgium 2-Apr
Trinidad and Tobago 2-Apr
Sweden 4-Apr
Aruba 6-Apr
Oman 8-Apr
Finland 11-Apr
Norway 12-Apr
Saudi Arabia 13-Apr
Cook Islands 14-Apr
Netherlands 14-Apr
Austria 15-Apr
Singapore 15-Apr
Kiribati 16-Apr
Korea,Republic of 16-Apr
Kazakhstan 16-Apr
Lithuania 16-Apr
Micronesia 18-Apr
Latvia 20-Apr
Czech Republic 20-Apr
Russia 21-Apr
Turkmenistan 21-Apr
Brunei Darussalam 21-Apr
Cayman Islands 23-Apr
Réunion 23-Apr
Belize 29-Apr
Germany 2-May
France 5-May
Malta 6-May
Switzerland 7-May
Bahamas 8-May
United Kingdom 8-May
Japan 10-May
Ireland 11-May
Belarus 11-May
Israel 12-May
Slovenia 12-May
Bhutan 13-May
Montserrat 13-May
Martinique 18-May
Poland 19-May
Malaysia 19-May
Libya 22-May
Greece 23-May
Italy 24-May
Slovakia 27-May
Antigua and Barbuda 27-May
Guadeloupe 29-May
French Polynesia 30-May
Chile 2-Jun
Fiji 7-Jun
Spain 11-Jun
Vanuatu 11-Jun
China 15-Jun
Argentina 16-Jun
Portugal 16-Jun
Paraguay 17-Jun
Suriname 18-Jun
Croatia 19-Jun
Hungary 20-Jun
Barbados 22-Jun
Mauritius 25-Jun
Montenegro 29-Jun
South Africa 29-Jun
Iran 30-Jun
Lebanon 3-Jul
Cyprus 4-Jul
Tonga 5-Jul
Bosnia and Herzegovina 6-Jul
Venezuela 7-Jul
Turkey 11-Jul
Bulgaria 13-Jul
Grenada 17-Jul
Macedonia TFYR 19-Jul
Brazil 19-Jul
Bolivia 19-Jul
Equatorial Guinea 23-Jul
Uruguay 25-Jul
Ukraine 27-Jul
Djibouti 29-Jul
Serbia 30-Jul
Korea, Democratic People’s Republic of 2-Aug
Guyana 2-Aug
Romania 8-Aug
Gabon 15-Aug
French Guiana 25-Aug
Mexico 29-Aug
Botswana 31-Aug
Dominica 31-Aug
Costa Rica 2-Sep
Thailand 4-Sep
Algeria 8-Sep
Swaziland 14-Sep
Samoa 15-Sep
Panama 22-Sep
Mauritania 24-Sep
Peru 25-Sep
Tunisia 10-Oct
Uzbekistan 10-Oct
Azerbaijan 10-Oct
Albania 14-Oct
Jordan 15-Oct
Namibia 22-Oct
Iraq 25-Oct
Saint Lucia 27-Oct
Ecuador 28-Oct
Armenia 1-Nov
El Salvador 4-Nov
Egypt 6-Nov
Ghana 10-Nov
Moldova 15-Nov
Colombia 17-Nov
Cuba 19-Nov
Georgia 20-Nov
Papua New Guinea 29-Nov
Guatemala 30-Nov
Sao Tome and Principe 10-Dec
Laos 11-Dec
Jamaica 13-Dec
Niger 16-Dec
Kyrgyzstan 17-Dec
Morocco 17-Dec
Viet Nam 21-Dec

 

 

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !