);

Savez za Srbiju: Okupilo nas 30 tačaka

Bor, 02.10.2018.

U Boru je i zvanično formiran odbor Saveza za Srbiju, a danas i održana konferencija za medije, na kojoj je najavljena Tribina osnivača Saveza za Srbiju, desetog oktobra.

„Odbor je i zvanično formiran, čine ga političke stranke, ali i udruženja građana i sindikalne organizacije. Ovakva raznolikost ukazuje da smo svi zajedno uspeli da se uprkos razlikama ujedinimo u jednom cilju, a cilj je suprostaviti se trenutnom uništavanju Srbije. Savez će na lokalu raditi isto kao i na republičkom nivou, što podrazumeva da svaka članica Saveza zadržava svoju ideologiju i autonomiju, a zajedničkim snagama brani i bori se za 30 tačaka oko kojih smo se i okupili.“ – izjavio je na konferenciji Dragan Marković, predstavnik Narodne stranke.

Savez u Boru, pored Narodne stranke, čine i Demokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Dveri, Sindikati Sloga, UG Izbor postoji, UG Glasno za omladinu i Levica Srbije.

Na konferenciji je rečeno i da će Borani blagovremeno biti obavešteni o mestu i vremenu održavanja tribine desetog oktobra.

30 Tačaka koje ih spajaju:

1. Izgradnja demokratskog, uređenog i pravednog društva i vladavina prava po najvišim evropskim standardima.

2. Stvaranje uslova za fer i poštene izbore, bez kupovine glasova.

3. Ostvarivanje punih medijskih sloboda, zaustavljanje pritiska izvršne vlasti na medije, garantovanje građanima prava na pravovremeno, objektivno, potpuno i nepristrasno informisanje, sa posebnom pažnjom na zaštitu građana od stvaranja medijske atmosfere linča.

4. Borba protiv politike siromaštva koju sprovodi vlast u Srbiji držeći planski građane na rubu egzistencije, kao i solidarnu zaštitu ugroženih porodica.

5. Zalaganje za postizanje pravednog i održivog rešenja za Kosovo i Metohiju, kroz dijalog sa kosovskim Albancima, a uz puno poštovanje Ustava Republike Srbije, Rezolucije SB UN 1244 i međunarodnog prava, a protiveći se bilo kom aktu koji bi za posledicu imao afirmaciju međunarodnog subjektiviteta, uključujući i članstvo u UN, tzv. „države Kosovo“.

6. Nesprovođenje bilo kakvog referenduma, uključujući referendum o Kosovu i Metohiji, u postojećim nedemokratskim uslovima.

7. Očuvanje nezavisnosti i suverenosti Srbije, izgradnja dostojne pozicije naše zemlje na međunarodnoj sceni.

8. Donošenje,razrada i primena mera porodične politike za povećanje nataliteta, kroz programe za podršku mladima. Stvaranje uslova za ostanak mladih u zemlji i omogućavanje povratka što većeg broja onih koji su otišli iz Srbije.

9. Sprovođenje nove ekonomske politike, koja će se bazirati na većim javnim investicijama, podršci domaćim preduzetnicima i eliminisanju partokratije iz javnog sektora.

10. Ukidanje postojećeg i donošenje novog zakona o radu u skladu sa najvišim evropskim standardima zaštite radnika i konvencije Međunarodne organizacije rada, kao i obnova sveobuhvatnog socijalnog dijaloga.

11. Zaustavljanje prodaje nacionalnih resursa i strateških državnih kompanija, kao i uvođenje profesionalnog menadžmenta u javna preduzeća i preduzeća u većinskom državnom vlasništvu. 

12. Obrazovanje kao vrhunsko javno dobro mora biti kvalitetno i dostupno svima. Uvođenje obaveznog srednjoškolskog obrazovanja i ukidanje dualnog obrazovanja. Zabrana rada u javnom sektoru svima koji su kupili ili falsifikovali diplomu.

13. Uspostavljanje nezavisnog sudstva i samostalnog tužilaštva oslobođenog uticaja izvršne vlasti. Lakši i efikasniji pristup građana pravdi. Ukidanje nepravednog sistema javnih izvršitelja.

14. Oštra borba protiv kriminala i korupcije, uvođenje specijalnog tužioca za visoku korupciju po ugledu na rumunski model, nezastarevanje krivičnih dela poteklih iz procesa privatizacije.

15. Lustracija svih koji su zloupotrebili javne funkcije i državne resurse. Hitno donošenje zakona o poreklu imovine.

16. Zaštita stečenih prava građana i zabrana njihovog ukidanja. Vraćanje protivustavno otetih penzija građanima na stečenom nivou, uz nadoknadu svih prethodnih umanjenja. Zaštita ugroženih kategorija stanovništva sa posebnom pažnjom na poboljšanje položaja ratnih vojnih veterana i radnika oštećenih kroz procese privatizacije.

17. Ostvarivanje društva pune ravnopravnosti žena i muškaraca u kome će biti jednako plaćeni za isti posao, imati jednake šanse za zapošljavanje, napredovanje i započinjanje privatnog posla. Stvaranje mehanizma za sprečavanje direktne i indirektne diskriminacije po bilo kom osnovu.

18. Izgradnja suštinske samouprave. Neposredno izjašnjavanje građana o tome kako će biti investiran novac od poreza na imovinu, u mestima u kojim oni žive. Izgradnja komunalnih sistema koji će građanima pružati najkvalitetnije usluge, po najpovoljnijim cenama.

19. Zapošljavanje u javnom sektoru isključivo na osnovu javnog konkursa i ispunjavanja stručnih kriterijuma. 

20. Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti zdravstvenih usluga i donošenje nove strategije za unapređenje javnog zdravlja, sa posebnim osvrtom na mere za borbu protiv bolesti zavisnosti. Protiv GMO.

21. Negovanje najboljih vrednosti naše tradicije i kulture, uz strateški pristup razvoju kulturne politike i zaštiti ćirilice. 

22. Zaštita prava i interesa, kao i poboljšanje položaja srpskog naroda u regionu i dijaspori. Negovanje i razvoj posebnih veza sa Republikom Srpskom.

23. Zaštita prava nacionalnih manjina po najvišim standardima. 

24. Podsticanje i razvoj sporta i uslova za vođenje zdravih načina života, naročito kod dece i omladine. Borba protiv huliganizma i nasilja u sportu.

25. Poboljšanje uslova rada i društveno – materijalnog položaja zaposlenih u zdravstvu, prosveti, nauci, kulturi, vojsci i policiji.

26. Partnerstvo države i domaće poljoprivrede. Obnova i razvoj sela, sprovođenje politike realnog subvencionisanja domaćeg poljoprivrednika. Protivljenje prodaji državnog zemljišta.

27. Planski pristup razvoju infrastrukture i osavremenjivanju saobraćajnica i putnih mreža na rečni, drumski, železnički i avio saobraćaj.

28. Razvoj energetike, rudarstva i obnovljivih izvora energije uz zaštitu životne sredine i poštovanje najviših ekoloških standarda.

29. Uvođenje sistemskih mera podrške i podsticaja turističkih usluga i kapaciteta Srbije.

30. Podsticaj inovacijama u cilju omogućavanja intenzivnijeg prisustva na tržištu digitalne ekonomije.

Оставите одговор