);
Breaking News

Podsticaji za nabavku stoke

Bor, Zaječar, Knjaževac,Saša Stamenković, diplomirani inženjer poljoprivrede za ekonomiku

Ovogodišnja promena pravilnika za nabavku mašina, opreme, odnosno kvalitetnih priplodnih grla, donosi tri pravilnika koja posebno regulišu ove oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje. Posebno se reguliše nabavka mašina i opreme u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, kao i nabavka kvalitetnih priplodnih grla. Takođe, promenjen je i sistem konkurisanja za ostvarivanje prava na podsticaje.

Kod nabavke mašina i opreme pored posebnog razgraničenja i evidentiranja prihvatljivih troškova ponaosob, uvodi se javni poziv koji praktično definiše rok za prijavu. Pozivi mogu biti raspisani više puta godišnje, u skladu sa potrebama države, odnosno raspoloživim sredstvima u agrarnom budžetu.

Novina u ovogodišnjim pravilnicima je i ta da vrednost ukupne investicije mora da bude jednaka ili veća od 100 hiljada dinara, kao i da je iznos  pojedinačnog računa za nabavku kvalitetnog priplodnog grla goveda, ovaca, koza ili svinja veći od 50 hiljada dinara, odnosno, ako je iznos pojedinačnog računa za nabavku kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica veći od 20 hiljada dinara, ili ako je iznos za nabavku pčelinjih matica veći od 20 hiljada dinara.

Pozivi za nabavku mašina i opreme u biljnoj i stočarskoj proizvodnji su istekli, dok je Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje i dalje aktuelan.

Stočari mogu ostvariti pravo na podsticaje i tako unaprediti konkurentnost poljoprivrednog gazdinstva na tržištu, do 15. oktobra. Tako se zaokružuje ciklus dobijanja podsticaja za ovu godinu za nabavljena grla (počeo 16. oktobra prošle godine).

Inače, ovaj pravilnik obuhvata mogućnost ostvarivanja podsticaja za nabavljena kvalitetna grla, pre svega goveda, junica tovnih rasa (starosti od 10 do 34 meseca), kao i junica mlečnih i kombinovanih rasa (starosti od 12 do 31 meseca), zatim bikova tovnih rasa (12 do 34 meseca).

Ovčari mogu da ostvare podsticaje za nabavku dviski (starosti od 6 do 18 meseci), odnosno dvisaca (6 do 18 meseci).

Nabavka kvalitetnih svinja odnosi se na nazimice (starosti od 7 do 12 meseci), suprasne nazimice (od 9 do 12 meseci), neraste (7 do 12 meseci).

Pravilnik definiše i mogućnost nabavke kvalitetnih pčelinjih matica.

Kao i kod ostalih podsticaja koje prolongira Ministarstvo poljoprivrede i u ovom slučaju se ne nadoknađuju porezi (PDV), carinske, uvozne i ostale administrativne takse, odnosno naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća, zatim troškovi bankarske provizije, jemstva, prevoza i drugi operativni troškovi, odnosno doprinos u naturi (sopstveni rad i materijal), kao i nabavka predmetne investicije putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova.

Stočari moraju da ispune i određene uslove ukoliko žele povraćaj para kao što su da nemaju nerealizovanih investicija za koje su im odobrena podsticajna sredstva na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno da nemaju evidentirane dospela neizmirena dugovanja prema ministarstvu po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita, zatim da ne koriste podsticaje po nekom drugom osnovu, ili da te investicije nisu predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja.

Obaveze po osnovu javnih prihoda takođe treba da budu izmirene.

Proizvođači ukoliko žele da dobiju podsticaje moraju da imaju adekvatan stočni fond uveden u Registar poljoprivrednih gazdinstava (podaci o vrsti i broju životinja).

Za nabavku kvalitetnog priplodnog grla i pčelinje matice, za početak ciklusa po pravilniku se uzima period od 16. oktobra prethodne kalendarske godine i traje do dana kada se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje.

Naravno, stočari moraju da bud vlasnici životinja obeleženih i registrovanih u skladu sa zakonom.

Kao i do sada mora se voditi računa da dobavljači i korisnici podsticaja nisu povezana lica, što potvrđuju prilikom podnošenja zahteva.

Pored opštih, proizvođači ukoliko žele državne podsticaje, moraju ispuniti i posebne uslove kao što su: da na gazdinstvu imaju najmanje 3 muzne krave, ili 5 krava tovnih rasa, 10 ovaca ili svinja, sve u zavisnosti od toga kojom proizvodnjom žele da se bave.

Pravilnik posebno reguliše oblast pčalarstva,  za ostvarivanje podsticaja potrebno je imati najmanje 5 košnica.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu proizvođača koji se podnosi Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu od 1. jula do 15. oktobra.

Može se podneti jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u ovom periodu ( za jedan ili više podsticaja) u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Dostavlja se i račun za nabavku kvalitetnog priplodnog grla, ili pčelinje matice sa identifikacionim brojem životinje, otpremnica za nabavku (međunarodni tovarni list,  ili jedinstvena carinska isprava ako se radi o uvozu). Dokaz o izvršenom plaćanju (potvrda o prenosu sredstava ili izvod, overeni od banke, fiskalni isečak) prilaže se uz zahtev.

Uverenja o izmirenim porezima poreske i lokalne samouprave, kao i potvrdu da se za predmetnu investiciju ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) mogu se dostaviti, ali nije obavezno, s obzirom na to da će ukoliko ih nema, Uprava po službenoj dužnosti zatražiti. Uverenje o zdravstvenom stanju životinja, overeno od strane nadležnog veterinarskog inspektora, kao i pedigre za grla koja su predmet zahteva, odnosno uverenje o poreklu pčelinje matice izdato od strane glavne odgajivačke organizacije takođe mora biti dostvaljeno.

Dokumentacija treba da glasi na podnosioca zahteva, a uverenja i potvrde ne smeju biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije (50%, ili 65% za područja sa otežanim uslovima proizvodnje) umanjene za iznos poreza na dodatu vrednost.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji proizvođač može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu je 3 miliona dinara.

Tekst je nastao u okviru Projekta „AGROINFO“ sufinansiran iz budžeta grada Bora. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !