);

RTB Bor: 37% sa ZIĐINOM vrednije nego 100% sada

Bor, 28.11.2018. Izvor: Tanjug

Očekuje se da prozivodnja bakra iz vlastitog koncentrata u RTB-u Bor bude povećana sa sadašnjih 40.000 tona na 160 hiljada tona u periodu od šest godina, izjavio je Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike, na sednici Skupštine Srbije. Antić je, obrazlažući u parlamentu Predlog zakona o sticanju prava svojine nad zemljištem, objektima i vodovima RTB-a Bor, rekao da je cilj tog akta uređenje višedecenijskog problema statusa objekata i zemljišta koje koristi ili čiji je držalac ova kompanija.

1. Predlog zakona RTB Bor

Antić je rekao takođe, da „sve procene govore da će naših 37 procenata vlasništva u RTB-u vredeti tada daleko više nego 100 procenata koje imamo sada“.

Ziđin je, kako je rekao, za 350 miliona dolara dokapitalizacije dobio 63 odsto vlasništva u RTB-u, uz garanciju izmirivanja dugova prema Unapred pripremljenom planu reorganizacije (UPPR), odnosno svih obaveza sa kojima se RTB finansijski još uivek suočava.

Dodao je, takođe, da se sporazumom o strateškom parnerstvu kineska firma obavezala na očuvanje postojećih 5.000 radnih mesta, uz obezbeđivanje obavezujućeg biznis i investicionog plana u iznosu od 1,26 milijardi dolara u periodu od šest godina.

„Cilj je da posle tri godine proizvodnja bakra iz sopstvenog koncentrata, koja sad iznosi 40.000 tona dostigne 80.000 tona, a da nakon šest godina ta cifra poraste na 160 hiljada tona“, istakao je Antić.

Dakle, kako je ponovio, u periodu od šet godina „imamo investicioni ciklus od 1,26 milijardi dolara i tri do četiri puta povećanje proizvodnje bakra iz sopstvenog koncentrataće, što će dramnatično pozitiv no uticati na našu ukupnu privredu na rast BDP-a, ali i na vrednost same kompanije“.

Оставите одговор