);

Svetski dan ljudskih prava

Bor, Zaječar, 10.12.2018.

10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava

Obeležava se , povodom donošenja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, pre tačno 70 godina.

“Univerzalna deklaracija  je izdržala testove godina koje su prolazile, kao i dolazak dramatičnih novih tehnologija i društvenih, političkih i ekonomskih promena  koje njeni kreatori nisu mogli predvideti. Njene odredbe su toliko fundamentalne da se mogu primeniti na svaku novu dilemu.

Univerzalna deklaracija nam daje principe kojima treba upravljati veštačkom inteligencijom i digitalnim svetom.

Ona postavlja okvir odgovora koji se može koristiti za suprotstavljanje efektima klimatskih promena na ljude, ako ne i na planetu.

Ona nam pruža osnove za obezbeđivanje jednakih prava za grupe kao što su LGBT  populacija, na šta se se malo njih  usudilo 1948. godine.

Svako ima pravo na sve slobode navedene u Univerzalnoj deklaraciji, bez razlike na rasu, boju kože, pol, jezik, religiju, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno poreklo, imovinu, rođenje ili „drugi status”, reči su visokog komesara UN-a za ljudska prava Mišel Bašele .

Оставите одговор