);

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu Čukaru Peki

„RAKITA EXPLORATION“ d.o.o. Bor, podnela je Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izvođenja rudarskih radova u okviru eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina na lokaciji Čukaru Peki, na teritoriji katastarskih opština Brestovac, Slatina i Metovnica

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

ZOiS_Rakita_Exploration_konacno

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !