);

SUD ZABRANIO DA SE PIŠE O MUĆKAMA IZVRŠITELJA

Bor, Beograd, 10.01.2019.

Viši sud u Beogradu, samo tri dana posle tužbe Komore izvršitelja, ekspresno doneo „privremenu meru“ kojom se listu INFORMER određuje šta sme, a šta ne sme da piše. Tužili ih izvršitelji koji zarađuju milione na izbacivanju porodica iz stanova i time se još javno hvale

Nakon našeg teksta o sprezi izvršitelja, advokata i Javnog stambenog preduzeća Bor i tekstova Informera pokazali smo da su gradjani u pravu kada se žale na spregu državnih institucija, izvršitelja i advokata.

 Ako je suditi prema Nacrtu izmena i dopuna ovog zakona, u dogledno vreme izvršiteljima će značajno biti umanjena ovlašćenja, snižene tarife i nagrade, a neće više moći ni da imovinu dužnika prodaju budzašto odnosno po cenama koje sami odrede.

– Sa velikom pažnjom osluškujemo mišljenje i kritike privrednika, stručne javnosti, sudova, izvršitelja, ali i građana na ovaj zakon. Već smo formirali Radnu grupu u nameri da Zakon o izvršenju i obezbeđenju dodatno unapredi u skladu sa realnim životom. Ide se ka tome da se smanje troškovi izvršnog postupka i naknade izvršitelja, uvedu e-aukcije… – rekli su u Ministarstvu pravde.

Šta se menja u zakonu


1. Nagrade za izvršitelje, troškovi i tarife biće značajno umanjeni
2. Izvršitelji će svakodnevno morati da podnose izveštaje o svom radu Ministarstvu pravde
3. Neće moći da prodaju imovinu dužnika budzašto, već samo na strogo kontrolisanim licitacijama, preko interneta
4. Adrese dužnika imaće u centralnom registru, neće više moći da se pravdaju da ne mogu da pronađu dužnike i tako putem zatezne kamate uvećavaju njihov dug
5. Moći će da primanja dužnika opterete samo do 50 odsto, a ne do dve trećine, kao što je bio slučaj
6. Strogo će se kontrolisati eventualni sukobi interesa izvršitelja
7. Stvari trećih lica, dužnikovih ukućana, neće moći da se plene pre nego što se trećem licu ostavi mogućnost da uloži prigovor i dokaže da je imovina njegova

Kako bismo što bolje istražili ovu negativnu pojavu u našem gradu uputili smo Javnom stambenom preduzeću Bor i zahtev da nam shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja dostave informacije:

  • 1. Zapisnik o izboru Izvršitelja za 2017. i 2018. godinu
  • 2. Zapisnik o izboru Advokata za 2017. i 2018. godinu
  • 3. Iznose koji su uplaćeni 2017. i 2018. na ime nadohnada Izvršiteljima i Advokatima
  • 4. Broj postupaka u kojima je prodata imovina dužnika na ime namirenja duga,
  • 5. Pravilnik ili drugi dokument o pokretanju sudskih postupaka,
PDF Embedder requires a url attribute

Ujedno smo i od nezadovoljnih gradjana, koji najvljuju gradjanske proteste i kojima su ugrožena prava shodno Zakonu o zaštiti potrošača zatražili spornu dokumentaciju.

VD direktor Javnog stambenog preduzeća Bor, Slaviša Frišković izjavio je da je od 1996. godine do danas putem SUD-a pokrenuto preko 44000 predmeta od kojih je oko 60% rešeno a preko izvršitelja od 2013. do kraja 2018. pokrenuto 18.275 predmeta i rešeno oko 45%. Analizirajući ove podatke možemo zaključiti da je u proseku svaki korisnik bio tužen u proseku 6 puta.

Zahtev-JSP-BOR

Оставите одговор