);

EKOLOŠKI DANI BORA ZA 2019.

Bor, 06.02.2019.

Povodom Svetskog dana ekološke edukacije u prostorijama Doma omladine Bor prezentovan je PROGRAM EKOLOŠKIH DANA BORA ZA 2019. godinu, predloženi značajni eko-datumi koji će se obeležavati, teme, saradnici, nove ideje i predlozi, mogućnosti unapredjenja i uključivanja mladih.

Tradicionalni program Ekološki dani Bora, čiji je inicijator i glavni nosilac Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa brojnim partnerima, Kancelarija za mlade, Dom omladine, Gradjanska citaonica Evropa, Grupa 55, Vilage, Alternativa, …, realizuje se u 2019. godini kao aktivnost u okviru podrške organizacijama koje deluju u oblasti životne sredine. U 2019. program Ekološki dani Bora sadrži aktivnosti u okviru obeležavanja 30 značajnih ekoloških datuma i tema.

Kroz set informativnih i obrazovnih aktivnosti cilj je da se podigne ekološka svest i znanje građana, posebno mladih, uz obezbeđivanje principa rodne ravnopravnosti, kao i da se motivišu građani za veće učešće u rešavanju ekoloških problema i u procesima odlučivanja o ekološkim politikama u lokalnoj zajednici i šire. To je od posebnog značaja za borsku sredinu kao rudarsko – industrijski centar odnosno “crnu ekološku tačku” ali okruženu zelenim prstenom očuvane prirode.

U 2019. godini program Ekološki dani Bora biće još više povezan sa procesom evropskih integracija, odnosno sa aktivnostima na primeni evropskih ekoloških standarda i harmonizaciji domaćeg zakonodavstva u oblasti životne sredine i klimatskih promena sa pravnim propisima i standardima EU. U okviru svih tema u kojima je to moguće obradiće se informacije o strateškim dokumentima i propisima na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i zahtevi odgovarajućih direktiva EU, odnosno Poglavlja 27 u procesu pristupanja EU.

Оставите одговор