);

Neophodna Agencija za UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI Grada

Bor, 10.03.2019. MCBor

U Boru su u sredu, 06. marta u MEDIJA CENTRU BOR, u okviru EKOLOŠKIH DANA Bora obeleženi SVETSKI DANI OČUVANJA ENERGIJE (14.02.) I ENERGETSKE EFIKASNOSTI (05.03.). Ovogodišnja debata protekla je u podsećanju na Zakonske obaveze jedinica lokalne samouprave proizašle iz obaveza Zakona o efikasnom korišćenju energije. Zakon propisuje obavezu lokalnih samouprava da na svom području, u svojim planovima razvoja, planiraju potrebe za energijom, kao i uslove i način obezbeđivanja neophodnih energetskih kapaciteta u skladu sa Strategijom razvoja energetike Republike Srbije. Neophodno je izraditi LEAP – Lokalni energetski akcioni plan i Lokalni akcioni plan za unapređenje energetsku efikasnost u stambenom sektoru (LAPEE).

Organi lokalne samouprave imaju dovoljno alata na raspolaganju da utiču na proces stvaranja i trošenja energetskih usluga na svojoj teritoriji. Svojim aktivnim učestvovanjem lokalna samouprava može da obezbedi da se energetske usluge na njenoj teritoriji stvaraju i troše na e kasniji način i uz veće korišćenje obnovljivih resursa. Planiranje energetskog sektora je neophodno da bi se obezbedilo ostvarivanje ovih ciljeva.

Efikasnost u lancu stvaranja i trošenja energetskih usluga treba da omogući:

  • Smanjenu potrošnju stanovništva za energetske usluge (grejanje, kućni aparati, privatni prevoz…) čime bi se popravio standard stanovništva i omogućila povećana tražnja za drugim lokalno proizvedenim dobrima i uslugama. Ovaj proces može značajno da doprinese stvaranju prilika za zapošljavanje uzevši u obzir da domaćinstva izdvajaju značajna sredstva za korišćenje energetskih usluga. Troškovi grejanja za jednu grejnu sezonu u prosečnoj jedinici lokalne samouprave su tipično istog reda veličine kao i opštinski budžet. Slično važi i za troškove individualnog prevoza.
  • Unapređene energetske usluge omogućavaju bolje zdravlje stanovništva što takođe omogućava povećanu produktivnost i smanjenje zdravstvenih troškova.
  • Povećanu sigurnost i smanjene troškove snabdevanja za lokalne privredne subjekte.
  • Smanjene budžetske izdatke i povećan kvalitet lokalnih usluga kao što su javna rasveta, vodosnabdevanje, prerada otpadnih voda i javni prevoz.
  • Smanjenje negativnih uticaja na lokalnu i globalnu životnu sredinu kroz smanjenje emisije štetnih gasova i korišćenje otpadne toplote gde je to moguće.

Pokrenuta je inicijativa formiranja Gradske agencije za energetsku efikasnost. Zadatak agencije bio bi uvodjenje energetskog menadžmenta nad objektima za koje energente obezbedjuje Gradska uprava Bor uz UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U BORU i upotrebu „ISEM – a INFORMACIONOG SISTEM ZA ENERGETSKU EFIKASNOST“. Lečenje Energetskog siromaštva izraženo kroz upotrebu energetski neefikasnih uredjaja koji neracionalno troše energente uz zagadjenje životne sredine. Aktivnost organizacija civilnog društva i zainteresovanih preduzeća koje bi uzele aktivno učešće u Agenciji za EE Grada odvijala bi se i kroz permanentno informisanje o inovativnim rešenjima za smanjnje emisija CO2 a time i uticaj na klimatske promene, izradu Elaborata EE, izdavanje Energetskih pasoša, energetske preglede i sl..

Debati su prisustvovali pored organizatora i predstavnici Rotaract kluba Bor, Udruženja Alternativa kao i Finansijske institucije Oportuniti banke. Predstavljena je mogućnost kreditiranja gradjana, malih i srednjih preduzeća i organizacija za potrebe Energetske sanacije objekata a posebno ugradnja toplotnih pumpi, invertora i drugih obnovljivih izvora energije.

Na tribini predstavljena i nova tema programa Ekoloških dana Bora: 2019. NACIONALNA GODINA ZAŠTITE NA RADU.


  • ORGANIZATORI:
  • GRAĐANSKA ČITAONICA „EVROPA“ – Medija centar Bor
  • DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA
  • KANCELARIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA BORA i ostali SUORGANIZATORI EKO DANA

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !