);

Bor naš grad

Bor, 17.03.2019.

Đubre, šut i mnogo toga, više govori o stanju duha naših sugrađana, kao i svest o očuvanju prirode. U Boru postoje više divljih deponija. 

Omladina iz Alternative locirali su ovaj problem i latili se ovog na prvi pogled nemogućeg zadatka. Mnogi su izbegavali da preuzmu odgovornost za čišćenje ove lokacije, omladina iz Alternative Bor uz podršku Doma omladine prikupila je hrabrost i očistila divlju deponiju Starobanjskog puta.

Napunili su preko 30 džakova otpada, poručivši: “ obzirom da je izazov bio malo van naših mogućnosti nismo ispunili našu misiju da uklonimo celu deponiju. Napori nisu bili uzaludni te ćemo nastaviti sa ekološkim akcijama ovog tipa kako bismo malo po malo rešavali probleme koje imamo u našoj zajednici.“ 

Ovom prilikom bismo skrenuli pažnju građanima Bora da ne odlažu otpad na ovoj lokaciji kao ni na drugim lokacijama koje nisu u nadležnosti JKP-a.

Оставите одговор