);
Breaking News

Gradsko veće usvojilo predlog rebalansa budžeta i povećanje cena

Bor, 21.06.2019.

NOVE PREDLOŽENE CENE: Toplotna energija 17% ili 96,72 dinara po metru kvadratnom bez PDV, pijaća voda i odvođenje otpadnih voda 20% ili 82,45 dinara po kubnom metru, odvoženje smeća za građane 17,5% , a za proizvodnu delatnost 20% što iznosi  7,05 din.m2 za građane i 7,56 za privredu. Smeštaj dece u “Bambiju” – 4.398 dinara, za celodnevni boravak pripremnog predškolskog programa 3.984 dinara i za poludnevni boravak pripremnog predškolskog programa 1.875 dinara mesečno što je 20 odsto od ekonomske cene. Ostatak od 80 odsto pokriva se iz budžeta grada Bora..

Predložena nova cena grejanja od 96,72 dinara po metru kvadratnom ukoliko bude usvojili odbornici Gradske skupštine ona će se primenjivati od nove grejne sezone, odnosno od 1. oktobra ove godine. Većnici su na današnjoj sednici imali obiman dnevni red:

 1. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Bora za 2019. godinu;
 2. Predlog Poslovnika o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Bora;
 3. Predlog Odluke o komunalnom redu u gradu Boru;
 4. Predlog Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Bora;
 5. Predlog Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji grada Bora;
 6. Predlog Programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka;
 7. Predlog Odluke o javnoj rasveti na teritoriji grada Bora;
 8. Predlog Odluke o upravljanju i obezbeđivanju otvorenih i zatvorenih bazena i kupališta i potrebnim uslovima za upravljanje tim objektima na teritoriji grada Bora;
 9. Predlog Odluke o utvrđivanju visine cena usluga u Predškolskoj ustanovi “Bambi“ Bor;
 10. Predlog Odluke o poveravanju poslova upravljanja, korišćenja i održavanja seoskih vodovoda JКP “Vodovod“ Bor;
 11. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „3. oktobar“ Bor za 2019. godinu;
 12. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa korišćenja budžetske pomoći -subvencija Javnog komunalnog preduzeća „3. oktobar“ Bor za 2019. godinu;
 13. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Toplana“ Bor za 2019. godinu;
 14. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća „Toplana“ Bor za 2019. godinu;
 15. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Bogovina“ Bor za 2019. godinu;
 16. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja budžetske pomoći – subvencija Javnog preduzeća „Bogovina“ Bor za 2019. godinu;
 17. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Zoološki vrt“ Bor za 2019. godinu;
 18. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa korišćenja budžetske pomoći subvencija Javnog preduzeća „Zoološki vrt“ Bor za 2019. godinu;
 19. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću „Biznis inkubator centar“ Bor za 2019. godinu;
 20. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa subvencija Društva sa ograničenom odgovornošću „Biznis inkubator centar“ Bor za 2019. godinu;
 21. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena usluga sakupljanja, odvoženja i deponovanja komunalnog otpada Javnog komunalnog preduzeća „3. oktobar” Bor;
 22. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena pijaće vode i odvođenja otpadnih voda Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod” Bor;
 23. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cene toplotne energije Javnog komunalnog preduzeća „Toplana” Bor;
 24. Predlog Zaključka o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koji se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač grad Bor za period 01.01.2019.god. do 31.03.2019.godine;
 25. Predlog izmena Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Bora za 2019. godinu;
 26. Izveštaj o radu Narodne biblioteke Bor za 2018. godinu;
 27. Izveštaj o radu Muzeja rudarstva i metalurgije “Bor“ u Boru za 2018. godinu;
 28. Izveštaj o radu Ustanove “Centra za kulturu grada Bora“ u Boru za 2018. godinu;
 29. Izveštaj o radu Ustanove Sportski centar “Bor“ u Boru za 2018. godinu;
 30. Izveštaj o radu Predškolske ustanove “Bambi“ Bor za 2018. godinu;
 31. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad “Bor“ u Boru za 2018. godinu;
 32. Izveštaj o radu Doma zdravlja Bor za 2018. godinu;
 33. Izveštaj o radu Turističke organizacije “Bor“ za 2018. godinu;
 34. Izveštaj o radu Nadzornog odbora Narodne biblioteke Bor za period od septembra 2018. godine do februara 2019. godine;
 35. Izveštaj o radu Nadzornog odbora Ustanove “Centra za kulturu grada Bora“ za 2018. godinu;
 36. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta;
 37. Predlog Pravilnika o izmenama i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Bora, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Bora.
 38. Odlučivanje po žalbama.
Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !