);

ZAUSTAVITE PROIZVODNJU ZA ZDRAVIJI ZELENI BOR

Bor, 05.07.2019.

Predsednik Zelenih Srbije Bor i Direktor CENTRA ZA ZELENU KRUŽNU EKONOMIJU I INOVACIJE PODUNAVSKIH GRADOVA EVROPE SA SEDIŠTEM U KLADOVU, Perica Milojković, Predsednica Inicijativnog odbora Pokreta ZELENI VLASI SRBIJE, Evica Kokelić mr Snežana Gržobić-Pavlović predsednica UO “KORENI” iz Kučeva, održali su zajedničku Konferenciju za novinare u Boru MEDIJA CENTRU Bor u PETAK 05. JULA na kojoj su predstavili zajedničku inicijativu  ZA ZDRAVIJI ZELENI BOR.

ZA ZDRAVIJI ZELENI BOR
 Perica Milojković kao građanin rođen u Slatini koji je svima poznato jedna od najzagađenijih sredina i pozvao bih da se pogledamo u oči, zaboravimo političke boje i da svi građani i građanke ujedimo u rešavanje problema zagađenja u našoj okolini za elementarno pravo svakog od nas na zdrav život, zdravu vodu i hranu…, pozivamo i vlasnike kompanije ZIJIN da zaustave proizvodnju do rešavanja nasledjenih tehnoloških problema od bivšeg za životnu sredinu, neodgovornog rukovodstva RTB Bor.

„Pozdravio bih sve inicijative, udruženja, nevladine organizacije, privredni sektor, kao i javni sektor sa lokalnom samoupravom koja je formirala petočlanu radnu grupu i uključila 6 MZ (Slatina, Oštrelj, Krivelj, Bučje, Brestovac i Metovnica) koje su direktno ugrožena radom postojećeg rudnika za otvorena pitanja sa novim vlasnikom RTB-a – Zijin.“ dodavši: „Svaki građanin svojim angažovanjem daje doprinos kako sakupljanjem potpisa tako aktivnim učešćem u svim akcijama i konkretnim zahtevima za rešavanje problema zagađenja u Borskom, Zaječarskom i Braničevskog okrugu i to:

1.     Da postojeće merne stanice (Slatina, Institut za Rudarstvo, Brezonik i Krivelj) prorade i na koje bi trebalo da se nadograde – modifikuju uređajima za merenje najsitnijih PM10 čestica(koje direktno ulaze u krv i neoslobađaju se) i SVI MORAMO DA IMAMO UVID U DNEVNA MERENJA ZAGAĐENJA I OBAVEŠTAVANJE GRAĐANA POVODOM KVALITETA VAZDUHA-SVAKO PREKORAČENJE DOZVOLJENOG ZAGAĐENJA DA SE OBAVEŠTAVANJE GRAĐANA VRŠI ZVUKOM SIRENE KAKO BI SVI ČULI I PREDUZELI NAJBOLJE ZA SVOJU PORODICU I SEBE U TOM TRENUTKU. Tražimo da se povodom ovog zahteva uključi i Agencija za zaštitu životne sredine pod čijom su ingerencijom sve merne stranice u Srbiji i obavesti kada one imaju svoju funkciju.

2.     Predlog gradu Bor- oformiti  SAVET zainteresovanih strana za problem zagađenja vode, vazduha i zemlje svih relevantnih činioca kako pojedinaca, privatnog sektora,javnog sektora, lokalne samouprave i ostali profesionalni ljudi u pomenutim okruzima(definisati najveće probleme,napraviti katastar zagađivača, koji bi imala za cilj da prati, kontroliše, učestvuje sa novoformiranom radnom grupom i  pomenutim MZ u zajedničkom cilju SMANJENJA i POTPUNOG zaustavljanja zagađenja na šta insistiramo da rad rudnika RTB-ZIJIN zaustavi proizvodnju, definiše svoje kapacitete i prilagodi proizvodnju istim, u krugu kompanije postavi merne stanice i da se građani direktno obaveštavaju o kvalitetu vazduha i on-line poveže sa centrom za obaveštavanje i time pokaže spremnost da ovo goruće pitanje rešava. 

3.     Zahtev da se od uplata eko takse rudnika ZIJIN-RTB koji je u procentima podeljen u odnosu 40% za Grad Bor i 60% ministarstvo-budžet republike Srbije i uvesti susednim optšinama, gradovima i okruzima odvojiti deo(neki procenat) u saradnji sa Republikom Srbijom, gradom Borom, Zaječarskim ogrugom i Požarevačkim ogrugom da bi svest podigli i zajednički rašavali problem zagađenja. 

Na konferenciji su se čuli i zahtevi kompaniji ZIJIN da zaustave proizvodnju do rešavanja nasledjenih tehnoloških problema od bivšeg za životnu sredinu, neodgovornog rukovodstva RTB Bor, koji su rudarske i metaluške pogone ostavili izraubovane.

Predsednik Udruženja Gradjanska čitaonica Evropa Bor Zvonko Damnjanović i  Snežana Gržobić-Pavlović Predsednica UO “KORENI” iz Kučeva potpisali su Sporazum kojim se reguliše međusoba poslovna saradnja Udruženja КORENI i Čitaonice Evropa u okviru različitih aktivnosti i projekata koje realizuju obe strane kao nosioci i partneri i otpočeli formiranje ZELENE mreže Civilnog sektora Borskog, Zaječarskog i Braničevskog okruga priključivši se Inicijativnoj grupi formiranja manjinske partije ZELENI VLASI SRBIJE, kao nove ZELENE partije za očuvanje životne sredine.
Glavni sadržaj saradnje su:

  • edukativni – programi putem organizovanja seminara i kurseva obuke, razvoja e- edukacije
  • kulturni – posebno kroz realizaciju programa ”OMOLJANCA” i projekata koji neguju očuvanje izvornosti i autentičnosti kulturnog nasleđa
  • medijske kampanje putem izrade i emitovanja TV i radio spotova, organizovanja konferencija za štampu i medijsko praćenje svih aktivnosti, organizovanje internet komunikacija, izrada lifleta i flajera i dr.
  • ekološki programi, posebno kroz realizaciju programa obeležavanja značajnih EКOLOŠКIH DANA, ekoloških naučno stručnih skupova, razvoj reciklaže i obnovljivih izvora energije i dr.,
  • programi razvoja i primene IКT tehnologije
  • programi razvoja i primene Energetske efikasnosti
  • partnerstvo u pripremi i realizaciji različitih projekata, programa i aktivnosti od obostranog interesa.

Čitaonica i Medija centar Bor biće medijski sponzor udruženja КORENI a posebno programa ”OMOLJANCA”, projekta koji neguje očuvanje izvornosti i autentičnosti kulturnog nasleđa.

Оставите одговор