);
Breaking News

JELICA KUSMUK ZA VAS SA TRENINGA – Branitelji i braniteljke manjinskih prava 2019. godine

Bor, Beograd, Jagodina, 15.07.2019. Jelica Kusmuk

Institut za evropske poslove uz podršku Rockfeller Brothers Fund je organizovao program ”Branitelji i braniteljke manjinskih prava”u Srbiji koji se održao u periodu od 1. do 6. jula 2019. godine u Jagodini. Program je fokusiran na značaj i mehanizme zaštite prava manjina i imao je za cilj da pruži mogućnost mladim pravnicima, advokatima, studentima prava i nedavno diplomiranim da direktno doprinesu unapređivanju ljudskih prava u Srbiji i time unaprede veštine koje će im biti neophodne u poslu koji obavljaju ili će obavljati.

Modul u trajanju od četiri meseca se sastoji od šestodnevnog treninga, organizacije vršnjačkih edukacija, medijskih pojavljivanja i pisanja predloga praktičnih politika. Prvi trening je specijalno namenjen mladim pravnicima, advokatima, studentima prava i nedavno diplomiranim pravnicima.

Tokom programa učestvuju svi eminentni predavači, koji uz učesnike studente Prava, pravnike, advokate diskutuju o ljudskim pravima u Srbiji. Učestovovalo je 20-oro učesnika, koji su studenti prava, diplomirani pravnici, advokatski pripravnici i advokati iz cele Srbije (Beograda, Niša, Prokuplja, Novog Sada, Kruševca, Priboja, Čačka i iz Novog Pazara). Program je obuhvatao i posetu Višem sudu u Jagodini. 

Dakle, program se sastojao od šestodnevnog trenininga, sledećim tokom aktivnosti:

PRVI DAN (01.07.): Izvršni direktor i osnivač Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi je svečano otvorio program “Branitelji i braniteljke manjinskih prava u Srbiji”. Posle uvodnih i pozdravnih reči, učesnike programa su uputili sadržaju programa: Aleksandra Stanković, Ilija Jerković i Nina Jovanović. 

DRUGI DAN (02.07.): Tog dana održana su dva predavanje i tri radionice. Prvo predavanje: “Ljudska prava-zašto nam je to važno. Diskriminacija, individualna i kolektivna prava, ranjive grupe” predavač Ivan Đurić. Na ovom predavanju učesnici su diskutovali šta je pojam diskriminacije, prema kojim osobama i grupama dolazi do kršenja ljudskih prava. Takođe, diskutovali su koje pravo napreduje, a koje pravo nazaduje. Da li je to odgovornost države ili građana?! Da li razumemo položaj žrtve prema kojoj se krše ljudska prava?

Usledilo je drugo predavanje: “Kršenje ljudskih prava i dobra praksa u radu sudova” predavač Goran Miletić. Na tom predavanju su učesnici mogli da čuju primere kršenja ljudskih prava u svetu (Bugarske, Ujedinjenog Kraljevstva, Rumunije, Belgije). Bilo je nešto više priče o Savetu Evrope, o Evropskoj konvenciji i značaju države Republike Srbije što je članica Saveta Evrope od 2003. godine. Dve radionice pod pokroviteljstvom Tamare Tomašević koja je po profesiji psiholog: “Razumevanje prava manjina u Srbiji”, i radionica “Da sam na tvom mestu-razvijanje empatije prema žrtvama kršenja ljudskih prava”. Izvanredna Tamara Tomašević je svojim vrlo smislenim pristupom i psihološkim radionicama, učesnike je podstakla na razmišljanje i na buđenje podsvjesnog stanja: Ko utiče na svakog pojedinca?! Čime se svaki čovek rukovodi (kojim čulima), predrasudama?! Da li mi ne valjamo ili je problem što oskudevamo sa resursima?! Ko su manjine i da li mi stvaramo manjine?! 

Slika 1: preuzeta sa Fejbuk stranice “Institut za evropske poslove”.

Radionica “Da sam na tvom mestu-razvijanje empatije prema žrtvama kršenja ljudskih prava”.

Završni program za taj dan bio je: “Forum teatar”, od strane predavača glumice Branke Bajić. Tokom pet dana Branka je učesnike uvela u “novi svet”. Pružila im je mogućnost da tokom različitih radionica budu neko drugi “pomerila ih je s mesta”. Osetili su se kako je biti žrtva, osetili su na koji način se nesvesno ophode prema žrtvi, kakav je sistem društva prema žrtvi iz prakse, podstakla ih je “ako bi mogli, šta bismo menjali”, i dala im je priliku da tokom radionice menjaju svoj pogled, sistem društva.

TREĆI DAN (03.07.): Započeo je programom “Forum teatar”, glumica Branka Bajić, druga sesija “Uloga Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u borbi protiv diskriminacije”, predavač Ivana Filipov. Treća i četvrta seseija “Simulacija sudskog postupka-slučajevi kršenja manjinskih prava, predavač Milan Bajić, viši pravni savetnik za ujednačavanje sudske prakse Vrhovnog kasacionog suda. Tokom simulacije sudskog postupka, raspravljali su o zaštititi i ograničenju slobode izražavanja pojedinca, konkretno presuda u slučaju Jerusalem protiv Austrije, slučaj koji se ranije našao pred Evropskim sudom za ljudska prava. Uz dodeljene uloge i vođenu raspravu, učesnici su uvideli kako su o tome odlučivali domaći sudovi, kakav je postupak pred Evropskim sudom. 

ČETVRTI DAN (04.07.): Poseta Višem sudu u Jagodini, slučajevi pred sudom-sudska praksa u oblasti zaštite ljudskih prava. Gde su učesnici mogli da saznaju u razgovoru sa sutkinjama Jasminkom Velisavljević i Ružicom Mihajlović, da li je česta sudska praksa u oblasti zaštite ljudskih prava u Jagodini i obe sudije navele su da nisu imale sudske predmete u vezi sa kršenjem ljudskih i manjinskih prava.

Slika 2: Preuzeta sa Fejbuk stranice “Institut za evropske poslove”.

Poseta Višem sudu u Jagodini.

Zatim, predavanje: “Ponosni na to što jesmo-diskusija o LGBT pravima”, predavač Dragoslava Barzut i drugo predavanje “Ponosni na to što jesmo-diskusija o pravima Roma”, predavač Marija Demić. Oba održana predavanja su učesnicima ukazala na sve probleme na koje se susreću pripadnici LGBT populacije i pripadnici Romske populacije. U kojim razmerima su zaštićeni, i u kojoj meri su prihvaćeni od strane stanovnika u Republici Srbiji. Završni program za četvri dan bio je: “Forum teatar”, predavač glumica Branka Bajić. 

PETI DAN (05.07.): Predavanje “Ljudska prava u sukobu”, predavač Vladimir Vukčević bivši tužilac za ratne zločine. Sa ovog predavanja učesnici su mogli direktno da saznaju kakvi su uslovi bili u Haškom tribunalu, ko i za koje sve ratne zločine je suđeno, kakvi profili ljudi su to bili, saznali su situaciju odnosa društva, ratnih zločinaca u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i BiH. Zatim “Forum teatar”, predavač glumica Branka Bajić.

ŠESTI DAN (06.07.): Predavač Luka Božović upoznao je učesnike koji su sve zadaci nakon završenog treninga i na koji način da ga reše, posebno za izradu predloga praktične politike koji obuhvata jedan od preostala dva zadatka, koji je svaki učesnik obavezan da uradi do određenog datuma. Nakon navedenog predavanja usledila je završna ceremonija i dodela potvrda o učestvovanju na treningu “Branitelji i braniteljke manjinskih prava 2019. godine”.

Slika 3: Jelica Kusmuk, učesnica MRD LAW 2019

Jelica Kusmuk, advokatski pripravnik u Beogradu izabrana je da pohađa trening “Branitelji i braniteljke manjinskih prava”.

Prema rečima Jelice Kusmuk ovaj trening je neuobičajan od svih drugih koje je pohađala, istakla je: “Nevjerovatan je osjećaj biti dio ovog pravničkog tima i treninga, i biti među učesnicima koji su svi različiti po nacionalnosti, vjeroispovjesti i seksualnoj orijentaciji, dovodi me do fantastičnog zaključka koji je uvaženi profesor dr Isak Adižes davno naglasio da je za ideal države, organizacije, i porodice neophodno uz poštovanje i povjerenje da budemo “Različiti, ali zajedno.”. To mi je dokaz da svi mi djelimo slične skoro iste sisteme vrijednosti.” 

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !