);

Zadovoljstvo potrošača – merilo kvaliteta komunalnih preduzeća

Bor, 31.07.2019. MCBor

Na konferencija za novinare, održanoj 30.07.2019. predstavljeni su rezultati ankete Pokreta potrošača Bor o zadovoljstvu gradjana uslugama koje pruža Javno komunalno preduzeće „3.oktobar“ kao i istaknuta zakonska obaveza lokalnih samouprava da kao osnivači javno-komunalnih preduzeća, najmanje jednom godišnje sprovedu anketiranje korisnika komunalnih usluga u preduzećima čiji su osnivači.

Zaštita potrošača je kompleksan pojam koji obuhvata brigu i zaštitu tzv. „razumno opreznog potrošača”. Posredstvom pravnih, ekonomskih, zdravstvenih, sigurnosnih i drugih brojnih aspekata, moderna država normama reguliše i kontroliše zaštitu potrošača. Cilj zaštite razumno opreznog potrošača je zaštita zdravlja, bezbednosti i ekonomskih interesa u uslovima slobodnog cirkulisanja proizvoda i usluga na efikasno funkcionisanom tržištu.

Zaštita potrošača u razvijenim državama i državma Evropske unije, polazi od uvažavanja potrošača kao ekonomske snage na tržištu, sa ciljem zadovoljavanja njihovih potreba i interesa, u svim oblastima. Najčešći problemi sa kojima se susreću potošači su: zloupotreba dominantnog položaja i neistinito oglašavanje proizvoda i usluga od strane poroizvođača i trgovaca, kao i povreda njihovih prava u smislu nanošenja štete.

Pitanje zaštite potrošača u tržišno razvijenim privredama i društvima nije novijeg datuma, ali je u privredama i društvima koja se nalaze u tranziciji jedan od savremenih problema koji zahtevaju posebnu pažnju.

„Na osnovu čl.13 Zakona o komunalnim delatnostima,obaveza je privrednih subjekata kojima je lokalna samouprava osnivač,obaveza je da bar, jednom godišnje organizuje izjašnjavanje korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja istih. Skupština, kao jedinice lokalne samouprave je u obavezi da .prema Zakonu o komunalnim delatnostima da odradi način kontinuiranog izjašnjavanja potrošača (najmanje jednom godišnje!). Tako da su Pokret potrošača Bor, pozvali iz JKP 3.Oktobart, da za njih izvrši nezavisno anketiranje potrošača na teritoriji grada Bora.“ – Izjavio je na konferenciji za medije Zoran Andrejić, predsednik Pokreta potrošača Bor, dodavši „Ankete su rađene po pravilima BEUC . KROVNA ORGANIZACIJA POTROŠAČA eu, kao i analiza i procedure koje BEUC propisuje. Ovo je prvo anketiranje potrošača u gradu Boru, a u mnogim jedinicama lokalne uprave, još nisu ni rađene. Anketiranje, izjašnjavanje, potrošača je veoma bitno za poboljšanje kvaliteta i kvantiteta usluga koje pruža taj privredni subjekat. Takođe,ako se radi o poboljšanju konkurentnosti robe i usluga, potrošači su ti, koji imaju najveću ulogu u jačanju konkurentnosti.“

Na konferenciji za novinare je naglašeno da je veliki problem i najveći broj prijava građana za ujede pasa lutalica kojih na teritoriji grada po podacima ovog komunalnog preduzeća ima preko 1000. Žitelji gradskih mesnih zajednica NGC,Metalurg i Sever, kao i dve seoske Krivelj i Zlot uglavnom su zadovoljni uslugama koje pruža Javno komunalno preduzeće „3.oktobar“ pokazala je ova anketa.

Borsko JKP “3.oktobar“ jedno je od retkih preduzeća koje ima besplatnu info liniju 0800-300 -030 koja je dostupna 24 časa i koja građanima omogućava da se raspitaju o ceni usluga, reklamacijama, ali i da prijave komunalni problem.

Оставите одговор