);
Breaking News

Mladi nastavljaju borbu u Ujedinjenim nacijama

Bor, Beograd, Njujork, Solt Lejk Siti, 23.09.2019.

UN klimatski samit mladih dao je platformu mladim liderima da pokažu njihova rešenja i uključe se u donošenje odluka na globalnom nivou. Događaj je održan kao uvod u klimatski akcioni samit koji organizuje Generalni sekretar UN-a i Generalna skupština Ujedinjenih nacija ove nedelje. Nikol Vicentić iz 28. Juna imala je čast da prisustvuje i podeli stav Zapadnog Balkana. Kao lider svog tima, Nikol se obratila Liz Rodžers, potpredsednici održivosti u kompaniji Najk, gde je diskutovala o problemima i izazovima kao i o mogućnostima smanjenja negativnog uticaja na planetu korišćenjem kružne odeće. 

Pre nekoliko nedelja, delegacija 28. Juna predvođena Filipom Filipijem i Hristinom Radonjić prisustvovala je 68. sednici Ujedinjenih nacija za civilno društvo u Solt Lejk Sitiju, Juti, gde su zagovarali interese srpske dijaspore. Ovo je jedan od primarnih UN događaja gde je učestvovalo oko 5000 delegata iz celog sveta. Internacionalni forum je okupio delegate UN-a, civilne organizacije iz celog sveta, akademike, aktiviste, ljude koji utiču na javno mnjenje i svetske medije koji su zajedno na konferenciji diskutovali o najbitnijim svetskim temama. 

28. Jun je prva humanitarna organizacija sa Zapadnog Balkana koja je dobila specijalni konsultativni status u Ujedinjenim nacijama, sektoru za ekonomska i socijalna pitanja. Od procenjenih 10 miliona nevladinih organizacija u svetu, ispod 0.0005%, ili ukupno 4500, imaju ovaj povlašćen status. 

Young Serbs Continue Fight at UN’s Climate Summit The UN’s Youth Climate Summit provided a platform for young leaders to showcase their solutions and meaningfully engage with decision-makers. The event took place as a lead up to the UN Secretary-General’s Climate Action Summit and the United Nations General Assembly this week. 28. Jun’s Nicole Vicentic had the honor of attending and sharing perspectives from the Western Balkans. As her team lead, Nicole addressed Liz Rodgers, VP of Sustainable Product at Nike, and discussed some of the challenges and opportunities to enabling circular apparel to reduce impact on the planet. Several weeks ago, 28. Jun’s delegation of Filip Filipi and Hristina Radonjic were at the 68th United Nations Civil Society Conference in Salt Lake City, Utah representing interests of the Serbian Diaspora. This was the premier UN event on the NGO calendar. ~5,000 civil society representatives from around the world were in attendance. The international forum also brought together senior UN System officials, prominent international civil society organizations, academicians, public opinion makers and international media to discuss issues of global concern. 28. Jun is the first humanitarian organization from the Western Balkans to be granted Special Consultative Status with the United Nations’ Economic and Social Council. With an estimated 10 million NGOs in the world, less than .0005%, or 4500, have achieved Consultative Status. 

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !