);

VAZDUH U BORU U AVGUSTU

Bor, 27.09.2019. Graćanska citaonica Evropa

IZVEŠTAJ O KVALITETU VAZDUHA U BORU – AVGUST 2019
Izveštaj Instituta za Rudarstvo br. 30499-19 strana 51 (objavljen na sajtu gradske uprave http://bor.rs/…/Izv.-o-kvalitetu-vazduha-u-Boru_avgust2019-…),

Izv.-o-kvalitetu-vazduha-u-Boru_avgust2019-br.30499-19-1


MERNO MESTO JUGOPETROL:
Koncentracije suspendovanih čestica su se kretale u opsegu od 10,1 do 135,5 mikrograma po kubnom metru. Dozvoljene vrednsti prekoračene 12 dana.
Koncentracije OLOVA su se kretale od 6 do 2339 nanograma po kubnom metru, dozvoljene 1000 nangarama po kubnom metru. Dozvoljene vrednosti prekoračene 4 dana.
Koncentracije KADMIJUMA su se kretale od 0,28 do 104,41 nanogram po kubnom metru. Dozvoljena prosečna godišnja vrednost 5 nanograma po kubnom metru.
Koncentracije ARSENA su se kretale od 6,4 do 1280 nanograma po kubnom metru. Dozvoljena prosečna godišnja vrednost 6 nanograma po kubnom metru.

Borani su suočeni sa prekomernom količinom sumpor-dioksida i opasnim mikročestica PM2,5 i PM10 u vazduhu kao posledice u proizvodnji bakra već više meseci a kompanija “Serbia Zijin Bor Copper” u saopštenju, između ostalog navodi, da je problem sa zagađenjem nasleđen i da su preduzete mnogobrojne mere kako bi se on rešio. 

Kako bi se skrenula pažnja na ovaj problem pokrenuta je inicijativa za organizovanje ekološkog skupa zakazanog za 3. oktobar od 14 sati na platou Doma kulture u Boru.

Оставите одговор