);

Šta možemo učiniti za budućnost

Bor, 12.10.2019.

Institut za rudarstvo i metalurgiju u saradnji sa Univerzitetom AКITA iz Japana organizovao je 11.10.2019. godine radionicu „šta možemo učiniti za budućnost“ u okviru prezentacije i promocije projekta SATREPS „E-cube“ u kojoj su učestvovali učenici Tehničke škole iz Bora sa svojim nastavnicima i direktorom škole.


Radionica je obuhvatala prezentaciju projekta SATREPS „E-cube“ koji se bavi rešavanjem problema rudničkih otpadnih voda, terenski praktični rad na lokaciji jezera Robule i laboratorijski rad. Učesnici su imali priliku da se u okviru ove radionice upoznaju sa elementima naučno istraživačkog rada i podacima o količinama rudničkih otpadnih voda i jalovine na teritoriji grada Bora kao i načinima za uzimanje uzoraka, analizu istih, ali i sa postupcima za neutralizaciju i izvlačenje korisnih komponenti (bakar i gvožđe). Pokazan je postupak za prečišćavanje otpadnih rudničkih voda jezera Robule koje sada odlazi u Borsku reku sa kiselošću od ph2,5 i primesama gvoždja i bakra do ph7 i očišćenim vodenim rastvorom koji zadovoljavaju Zakonsku regulativu za ispuštanje u vodotokove. Bio je ovo ogledni čas koji pokazuje značaj dualnog obrazovanja i primer dobre saradnje nauke, prakse i obrazovanja.


Nakon završene radionice svim učesnicima su dodeljeni sertifikati.

Оставите одговор