);
Breaking News

EU RoS: Uticaj rudarskih aktivnosti na kvalitet voda u pograničnom području između Srbije i Rumunije

Bor, 30.10.2019. MCBor: Interreg IPA CBC Romania – Serbia

Rumunsko Srpska mrežna saradnja za procenu i širenje svesti uticaja rudarskih aktivnosti u rudinicima bakra na kvalitet vode u pograničnom području

U Institutu za rudarstvo i metalurgiju u Boru održana je Prva konferencija za medije povodom početka realizacije projekta: „ROmania Serbia NETwork for assessing and disseminating the impact of copper mining activities on water quality in the cross-border area“ 

  • Period trajanja Projekta; Septembar 2019 – Septembar 2021
  • Partneri na Projektu:
  • West University Timisoara (WUT) – Rumunija
  • Institut za rudarstvo i metalurgiju (IRM) Bor – Srbija
  • Grupul Ecologic de Colaborare – NERA (GEC NERA) – Caraş – Severin – Rumunija

Sadržina i aktivnosti Projekta

Projekat se bavi analizom uticaja rudarskog otpada na kvalitet okolnih vodotokova u regionu Bora (Srbija) i Moldova Nova (Rumunija). Analiza i mogući tretmani zagađenih voda vršiće se u skladu sa principima „0 otpad“ i obuhvatiće kombinacije metoda za uklanjanje što je više moguće metala (posebno bakra) iz voda i njihovu nutralizaciju do zakonom propisanih vrednosti. Ovaj projekat koristi rezultate našeg prethodnog IPA projekta koji je sproveden radi utvrđivanja prirode zagađenja pri eksploataciji rude bakra. Analiziraće se hemijski, fizički i biološki sadržaj vodotokova u posmatranim područjima (Bor i Moldova Noua). Na osnovu dobijenih rezultata biće odabrane i primenjene laboratorijske metode tretmana voda i na kraju njihova potvrda na poluindustrijskom nivou. Pored tretmana voda vršiće se i tretman izdvojenog mulja u cilju valorizacije prisutnih metala i minimizacije količine otpada. Na kraju će se predložiti kombinovani postupak tretmana otpadnih voda nastalih usled rudarskih aktivnosti. Rezultati istraživanja AMD-a, sa svim njegovim ekološkim problemima i sa predloženim rešenjima biće objedinjeni u javno dostupnoj „Knowledge Database“. U okviru Projekta biće organizovana obuka za ciljane grupe (učenici, studenti, nastavnici, poslodavci, predstavnici lokalnih i državnih vlasti, stanovništvo u oblastima realizacije Projekta).

Značaj Projekta: Definisanje tehnologija za prečišćavanje otpadnih rudničkih voda i podizanje svesti i obrazovanje u oblastima nauka o životnoj sredini po principima održivog razvoja.

U naredne dve godine proveravaće se zagađenost voda i zemljišta oko njih i količina teških metala, utvrđivaće se najbolje metode i tehnologije za njihovo prečišćavanje.

U okolini Bora uzorkovaće se voda i zemljište oko Borske reke i sliv Timoka do Dunava i utvrđivati mogućnosti za prečišćevanje, a sa rumunske strane ista procedura sprovodiće se na rekama u okolini Moldove.

Projekat se finansira iz IPA fonda prekogranične saradnje INTERREG IPA CBC Rumunija Srbija sa milion evra, od kojih je 418 hiljada predviđeno za aktivnost u Srbijii, a polovina ovih sredstava biće upotrebljena za nabavku moderne opreme.

Оставите одговор