);
Breaking News

Mediji i organizacije civilnog društva za bolju informisanost gradjana

Bor, Zaječar, Beograd, 27.11.2019. Gradjanska citaonica Evropa Gradjanske inicijative

Bor: Press Hub za medjusobno povezivanje

Press hub  može biti veoma koristan u umrežavanju medija i organizacija civilnog drštva kao prirodnih saveznika, rečeno je na zajedničkom sastanku koji su u Boru, u utorak, 26. novembra 2019. godine, organizovale Građanske inicijative. Gradjanske inicijative će proširiti delatnost svog Resurs centra i na medijsko polje. Ključna uloga Resurs centra je pružanje podrške OCD i neformalnim grupama koje deluju u Srbiji. Resurs centar prikuplja, objavljuje i distribuira informacije od značaja za rad OCD, svim raspoloživim kanalima komunikacije, ali i daje savete i tehničku podršku zainteresovanim formalnim i neformalnim grupama.

Dragan Randjelović, predstavnik Društva mladih istraživača, smatra da u trenutku kada se u civilnom sektoru vode veoma važne javne rasprave o nizu nacrta zakona, potrebno je obezbediti što veći domet stavova i argumenata izrečenih u tim prilikama. Hub kao mesto za razmenu informacija predstavlja idealnu mogućnost za postizanje, kako je rekao, većeg dometa organizacija civilnog društva.

On je dodao da su mediji neophodni i za  vidljivost projekata civilnog sektora i apelovao da ovaj segment projekata bude što zastupljeniji i da se na taj način ostvaruje obostrana korist ali dopire do što većeg broja gradjana.

I Saša Trifunović sa portala Istmedia.rs je zaključio da ukoliko organizacije civilnog društva žele da postignu veću vidljivost moraju da se čvršće povezuju sa medijima. On se založio za obuku o pisanju projekata, kao i da mediji i civilni sektor obezbede zajednički server koji bi svi koristili i na taj način uštedeli znatna sredstva.

Aleksandar Marjanović, predstavnik Udruženja „Za česme“, istakao je da je neophodno lokalno umrežavanje organizacija civilnog društva, a da sredstva za opstanak medija treba više tražiti od privredno odgovornih kompanija.

Zvonko Damnjanović iz borskog Medija centra smatra umrežavanje ključnim pitanjem za opstanak medija. On je predložio da se Press Hub iskoristi za razmenu informacija, zagovaranje i povećanu vidljivost organizacija civilnog društva. On je naglasio i da mediji i civilni sektor moraju više da se okrenu mladima kao veoma značajnoj ciljnoj grupi.

Marijana Milovanović iz Timočkih novina je rekla je da je neophodno da se mediji u Boru čtvršće povežu i da zajednički nastupaju. Ona smatra da reakcija medija mora da bude stalna a ne samo u vanrednim situacijama.

Ovaj sastanak je organizovan u okviru projekta PressShelters koji finansira nemačka ambasada u Srbiji.

Оставите одговор