);
Breaking News

JAVNO O BUDŽETU GRADA BORA ZA 2020.

Bor, 09.12.2019.

GRADSКO VEĆE GRADA BORA
UPUĆUJE JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUКE O BUDŽETU GRADA BORA ZA 2020. GODINU

Gradsko veće grada Bora poziva sve građane, udruženja kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta Odluke o budžetu grada Bora za 2020. godinu (u daljem tekstu: Nacrt odluke) i da daju predloge, sugestije i komentare.
Javna rasprava o Nacrtu odluke održaće se od 2.12.2019. do 16.12.2019. godine.

JAVNI-POZIV-Odluka-o-budzetu-za-2020

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici organa Bora, građani, udruženja, stručna javnost, kao i druge zainteresovane strane.
Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskoj upravi grada Bora – Odeljenju za finansije putem elektronske pošte na adresu: finansije@bor.rs ili na adresu Gradska uprava grada Bora – Odeljenju za finansije, Ul. Moše Pijade 3., sa napomenom: ,,Za javnu raspravu o Nacrtu odluke.
Predlozi, sugestije i komentari dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta odluke.
U okviru sprovođenja javne rasprave biće održan otvoreni sastanak u formi okruglog stola 13.12.2019. godine u Boru, sali br. 2 u zgradi grada Bora u Ul. Moše Pijade br. 3, sa početkom u 10,00 časova, na kojem će biti predstavljen tekst Nacrta odluke.
Zainteresovani učešće na otvorenom sastanku treba da prijave na elektronsku poštu finansije@bor.rs , najkasnije do 11.12.2019. godine.
Po okončanju Javne rasprave, Gradska uprava grada Bora – Odeljenje za finansije će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od njenog okončanja isti objaviti na internet prezentaciji www.bor.rs
Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave sa radnim tekstom Nacrta odluke sa obrazloženjem, koji je Zaključkom o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu odluke odredilo Gradsko veće grada Bora.
Preuzmite:
Nacrt Odluke o budžetu grada Bora za 2020. godinu
Obrazloženje Odluke o budžetu grada Bora za 2020. godinu
Obrazac za komentare
Zaključak o sprovođenju javne rasprave za Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Bora za 2019. godinu
Program javne rasprave Odluke o budžetu grada Bora za 2020. godinu

Оставите одговор