);
Breaking News

Bor: Zona trovanja

Bor, Beograd, 19.12.2019.

Zbog nedovoljno razvijene svesti o izvorima emisije zagađujućih materija i posledicama po zdravlje ljudi i životnu sredinu, nikakvih poboljšanja u poslednjoj deceniji nije bilo u politici kvaliteta vazduha u Srbiji a posebno u Boru. Ekologija je borskim pro-vizionarima i gradskim rukovodiocima služila za kriminalno „pranje“ republičkog i gradskog budžeta, što je dovelo do njenog retrogradnog nazadovanja.

Blagojevi kvazi stručnjaci se danas dokazuju Kineskim rukovodiocima pod novim sloganom koju je lansirao čuveni SOSA: „DAJTE KINEZIMA ŠTO VIŠE I ŠTO BOLJEG BAKRA I ZLATA“

U poslednjih 7 dana zabeleženo je alarmantno zagadjenje vazduha iznad Bora iz NOVE TOPIONICE, visokim koncentracijama suspendovanih čestica PM 2.5 i PM 10 a posebno SO2. Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine 18.12.2019. i danas 19.12.2019. godine evidentirano je satno prekoračenje koncetracija. Ovog meseca rekordni su parametri:

Na mernom mestu u gradskom parku izmerena je prosečna satna vrednost sumpor-dioksida (SO2) u vazduhu 569,50 mikrograma po metru kubnom, a u 10 sati 1.929,03 što je pet i po puta više od dozvoljenih 350 μg/m³.

U Brezoniku je u srednja satna vrednost SO2  juče u 10 časova iznosila čak 4.243,11 μg/m³ što je oko 12 puta više od zakonom dozvoljenenog sadržaja u vazduhu. Ovo je ujedno i najveća vrednost SO2 izmerene u prethodnih 30 dana u Boru.

Prekomerno aerozagađenje detektovala je danas u 10 sati i merna stanica Gradski park gde je izmereno 1.195,60  μg/m³.

Оставите одговор