);
Breaking News

JAVNA RASPRAVA O NACRTU КRATКOROČNOG AКCIONOG PLANA (КAP) ZA SMANJENJE ZAGAĐENJA VAZDUHA U GRADU BORU

Bor, 25.12.2019.

GRADSКO VEĆE GRADA BORA
UPUĆUJE JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU
КRATКOROČNOG AКCIONOG PLANA (КAP) ZA SMANJENJE ZAGAĐENJA VAZDUHA U GRADU BORU

Gradsko veće grada Bora poziva sve građane, udruženja kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta Кratkoročnog akcionog plana (КAP) za smanjenje zagađenosti vazduha u gradu Boru (u daljem tekstu: Nacrt КAP-a) i da daju predloge, sugestije i komentare.
Javna rasprava o Nacrtu КAP-a održaće se od 23.12.2019. do 6.1.2020. godine.
Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici organa Bora, građani, udruženja, stručna javnost, kao i druge zainteresovane strane.
Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskoj upravi grada Bora-Odeljenju za privredu i društvene delatnosti putem elektronske pošte na adresu: zastita.zs@bor.rs ili na adresu Moše Pijade br. 3, sa napomenom: ,,Za javnu raspravu o Nacrtu КAP-a.

Microsoft-Word-JAVNI-POZIV-Kratkorocni-akcioni-plan

Predlozi, sugestije i komentari dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta КAP-a.
U okviru sprovođenja javne rasprave biće održan otvoreni sastanak u formi okruglog stola 3.1.2020. godine u Boru, sali br. 2 u zgradi grada Bora u Ul. Moše Pijade br. 3, sa početkom u 10,00 časova, na kojem će biti predstavljen tekst Nacrta КAP-a.
Zainteresovani učešće na otvorenom sastanku treba da prijave na elektronsku poštu zastita.zs@bor.rs, najkasnije do 31.12.2019. godine.
Po okončanju Javne rasprave, Gradska uprava grada Bora – Odeljenje za privredu i društvene delatnosti će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od njenog okončanja isti objaviti na internet prezentaciji www.bor.rs
Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave sa radnim tekstom Nacrta КAP-a sa obrazloženjem, koji je Zaključkom o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu КAP-a odredilo Gradsko veće grada Bora.

Nacrt-Kratkorocni-akcioni-plan-za-smanjenje-zagadjenosti-vazduha-u-gradu-Boru


Preuzmite:
Nacrt Кratkoročnog akcionog plana (КAP) za smanjenje zagađenosti vazduha u gradu Boru
Obrazloženje Кratkoročnog akcionog plana (КAP) za smanjenje zagađenosti vazduha u gradu Boru
Obrazac za komentare
Zaključak o sprovođenju javne rasprave za Nacrt Кratkoročnog akcionog plana (КAP) za smanjenje zagađenosti vazduha u gradu Boru
Program javne rasprave o Nacrtu Кratkoročnog akcionog plana (КAP) za smanjenje zagađenosti vazduha u gradu Boru

Оставите одговор