);

O Rudarskom otpadu na Tehničkom fakultetu

Bor, Beograd, Zaječar, Knjaževac, Majdanpek, 09.01.2020.

Prezentacija projekta „Katastar rudarskog otpada“ održaće se u Boru 10. januar 2020. godine na Tehničkom fakultetu u Boru – Rudarska zgrada Kabinet R0 sa početkom u 12h.

Životna sredina u Boru degradirana je vekovnim procesom rudarenja i nagomilanim rudarskim otpadom. Procena rizika na životnu sredinu i zdravlje stanovništva jedan je od zadataka ovog projekta. Mikro čestice PM2.5 i PM10 koje se i ovih dana mere u vazduhu iznad grada svakako predstavljaju nasledje i nebrigu doskorašnjih vlastodržaca u RTB-u Bor.

Katastar rudarskog otpada Republike Srbije je projekat koji za ima za cilj dalji razvoj i unapređenje sistema upravljanja rudarskim otpadom u Republici Srbiji kroz izradu inventara – katastra rudarskog otpada. Predviđeno je da katastar bude izrađen u obliku internet aplikacije i knjige i da sadrži procenu rizika, karakterizaciju i klasifikaciju rudarskog otpada.

Projekat vredan 2,1 miliona evra finansira Evropska unija u iznosu od 90% sredstava, dok preostalih 10% obezbeđuje Vlada Republike Srbije, kroz Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije Ministarstva finansija kao naručioca.

Projekat realizuje konzorcijum nemačkih kompanija PLEJADES i DMT.

Projekat se sprovodi od februara 2017. do januara 2021. godine.

Оставите одговор