);

O rudarskom otpadu sa mladim stručnjacima

Bor, 12.01.2020.

Na prezentaciji projekta „Katastar rudarskog otpada“ održanoj u Boru 10. januar 2020. godine na Tehničkom fakultetu u Boru – Prof dr Dragoljub Urošević rekao je:

„Od 250 istraženih lokacija širom Srbije na čak 150 postoji rudarski otpad, kako je procenjeno, u ukupnoj količini od oko 24 miliona kubnih metara. Prema kompletiranim izveštajima, sa 41 napuštene lokacije rudarskog otpada u većini slučajeva, pokazalo se da imaju nepovoljan uticaj na površinske i podzemne vode“.

Osam timova inženjera i tehničara rudarske i geološke struke paralelno sa radom na terenu i istraživanjima, radili su i na razvijanju web aplikacije katastra rudarskog otpada, koja je prikazana na skupu.

Tokom tri godine, projektni tim prikupio je, analizirao i klasifikovao podatke o aktivnim i napuštenim lokacijama rudarskog otpada u Srbiji.

Objedinjeni podaci skladišteni su u inventar koja čini katastar rudarskog otpada, a katastar je dostupan u formi knjige i veb aplikacije, i predstavlja važan korak u uspostavljanju odgovornog i održivog upravljanja rudarskim otpadom u Srbiji. Posebno interesovanje je izazvalo interesovanje predstavnika kompanije Zijin Coper Srbija o ažuriranju baza unetih tokom projekta sa izmenama koje nastaju rudarskom aktivnošču na aktivnim lokacijama.

Cilj projekta „Katastar rudarskog otpada Republike Srbije“ je harmonizacija zakonodavstva sa regulativom Evropske unije u sektorima rudarstva i zaštite životne sredine, konkretno kroz razvoj i poboljšanje sistema upravljanja rudarskim otpadom.
Projekat vredan 2,1 miliona evra finansira Evropska unija u iznosu od 90% sredstava, dok preostalih 10% obezbeđuje Vlada Republike Srbije. Krajnji korisnik projekta je Ministarstvo rudarstva i energetike, a projekat implementira konzorcijum nemačkih kompanija Plejades i DMT u saradnji sa domaćim firmama.

Оставите одговор