);
Breaking News

Kreativnost bez granica

Bor, 17.01.2019.

U okviru Intereg IPA projekta “ Kreativnost bez granica“ prekogranične saradnje Rumunija Srbija u Boru se organizuje višednevna obuka stručnjaka i volontera kako bi formirali mrežu edukovanih timova za rad sa mladima. UG ‘’KOKORO’’-Bor organizuje edukativni trening timova u Programu ‘’Osnivanje i vođenje grupe za (samo)podršku mladih u riziku – Klub za mlade po modelu GriG’’ od 14. do 17. januara 2020. godine.

Obući će se timovi stručnjaka za rad sa mladima po modelu Griga. Kako uspostavljanju Kluba, tako i prepoznavanju određenih rizičnih ponašanja, usmeravanju i podsticanju mladih na prosocijalne modele ponašanja. Sve u funkciji zadržavanja odnosno nastavljanja školovanja, sprečavanja prekidanja i napuštanja obrazovanja i inkluzije. Fini kvalitet ovog projekta je da smo uključili jednu kulturno-umetničku komponentu sa lokalnim partnerom „Vilaž“, gde će mladi, naši i njihovi zajedno da uče određene igre, srpske i rumunske i organizovaćemo na kraju koncert i praktično približiti dve pogranične zajednice” rekla je Milojka Milivojević, menadžer projekta.

Projekat ima za cilj da razvija i stimuliše pozitivne modele ponašanja, sprečavanje mladih od ulaska u rizična ponašanja i podsticanja prosocijalnog ponašanja. Kroz projekat se podstiče i razvija volonterizam među mladima. Cilj je da se u Boru uspostavi Klub za mlade za preventivno-razvojne potrebe i za stimulisanje pozitivnih modela ponašanja i alternativa.

Tokom treninga učesnici su upoznati sa kulturom i tradicijom Srba sa fokusom na kulturno nasleđe Istočne Srbije i organizovan je obilazak okoline i razgledanje muzeja Konaka Kneza Miloša i dvorca Karađorđevića u Brestovačkoj Banji i dve postavke u Muzeju rudarstva i metalurgije u Boru

Projekat traje 12 meseci obuhvaćane su Gimnazija“Bora Stanković“ u Boru, kao i škole u Rešici i u okrugu Karaš Severin u susednoj Rumuniji. A pored udruženja Kokoro kao partner na projektu je i borska NVO Vilage. Vrednost projekta je više od 240.000 evra, a 15 posto sredstava sufinansira nosilac projekta Udruženje građana „Kokoro“ u Boru.

Оставите одговор