);

13 javnih poziva i konkursa za brže zapošljavanje

Bor, 09.03.2020. – MCBorNSZ – brže zapošljavanje

Promocija konkursa i javnih poziva Nacionalne službe zapošljavanja u Boru za 2020.godinu održana je Skupštini Grada. Preko 40 poslodavaca iz privatnog sektora prisusutvovalo je i iskazalo svoju zainteresovanost. Među prisutnima bilo je i onih koji su već koristili aktivne mere u prethodnim godinama.

Prezentovali smo 13 javnih poziva i konkursa. Istakla bih posebno javni poziv namenjen mladim ljudima do 30 godina koji imaju prosek ocene veći od osam i po“,rekla je Lidija Načić, direktor filijale NSZ u Boru.

Za stručnu praksu predviđena je podrška za 55 lica. Za samozapošljavanje 49  i za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih kvota je 46. U saradnji sa Nacionalnom službom zapošljavanja Grad Bor će i ove godine, sprovesti sve planirane mere. Planirana je podrška kroz stručnu praksa, javne radove, samozapošljavanje o sl.

Prema evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja posao u Boru čeka 4.400 lica. Najveći broj su lica bez zanimanja sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme. Njih 500 sa fakultetskom diplomom čeka brže zapošljavanje.

Javni pozivi i konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu

U cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja, predviđenih Programom rada za 2020. godinu, Nacionalna služba za zapošljavanje je raspisala javne pozive i konkurse za tekuću godinu.

Javni pozivi i konkursi objavljeni su danas, 28. februara 2020, na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, www.nsz.gov.rs.

Informacije o novim javnim pozivima i konkursima svi zainteresovani mogu dobiti u svakoj organizacionoj jedinici NSZ. Obaveštenja i preko Pozivnog centra NSZ, pozivom na broj: 0800/300-301 (besplatan poziv iz fiksne telefonije).

Jedinstveni kodeks šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada

Od 01. januara 2019. godine počela je primena Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 56/18), čiji su sastavni deo sledeći šifarnici: Šifarnik zanimanja, Šifarnik nivoa kvalifikacija, Šifarnik država, Šifarnik opština u Republici Srbiji i Šifarnik naselja u Republici Srbiji.

Razlozi za donošenje novog Jedinstvenog kodeksa šifara su harmonizacija domaćih propisa sa propisima EU i međunarodnim standardima, zastarelost prethodnih šifarnika usled promena na tržištu rada i u sistemu obrazovanja, razvoj i uspostavljanje Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji i Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja.

Svrha donošenja Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara je evidentiranje, praćenje i analiziranje stanja i kretanja na tržištu rada, kao i jednoznačno komuniciranje među svim korisnicima, čime se omogućava bolje upravljanje podacima o zanimanjima i kvalifikacijama.

U okviru saradnje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) izrađeni su:

Оставите одговор