);

Naredbe Gradskog štaba za vanredne situacije

Bor, 19.03.2020. MCBor, Grad Bor – štab za vanredne situacije

Gradski štab za vanredne situacije grada Bora u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja Predsednika Republike Srbije, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade Republike Srbije na sednici održanoj 19.03.2020.godine doneo je više dodatnih naredbi koje treba da doprinesu sprečavanju, suzbijanju i gašenju epidemije COVID-19, na teritoriji grada Bora :

  1. Nalaže se JКP „3.oktobar“ Bor, JКP „Vodovod“ Bor, Domu zdravlja „Bor“ i Veterinarskoj stanici „ Bor“ da odmah nakon prijema naredbe započnu sa dezinfekcijom ulica, trgova, trotoara i parkova na teritoriji grada Bora;

2. Nalaže se JКP „3. oktobar“ Bor da počev od 20.03.2020.godine zatvori robnu i buvlju pijacu u Boru;

3. Nalaže se vlasnicima benzinskih stanica

-da počev od 20.03.2020. godinesprovedu sve higijensko-sanitarne mere na ulazima u objekte, odnosno da na ulazu u objekat izvrše dezinfekciju ruku i obuće mušterija i zaposlenih.
-Da zaposlenima obezbede higijensko-tehničku zaštitu: rukavice i masku ili prekrivku preko usta i nosa.
-Da obezbede da u objektu može biti maksimalno jedna mušterija na 2m2.


4. Nalaže se vlasnicima maloprodajnih trgovinskih objekata

da počev od 20.03.2020. godine sprovedu sve higijensko-sanitarne mere na ulazima u objekte, odnosno da na ulazu u objekat izvrše dezinfekciju ruku i obuće mušterija i zaposlenih.
-Da zaposlenima obezbede higijensko-tehničku zaštitu: rukavice i masku ili prekrivku preko usta i nosa.
-Da obezbede da u objektu može biti maksimalno jedan kupac na 2m2.


5.Nalaže se vlasnicima ugostiteljskih objekata

– da radno vreme utvrde u vremenskom intervalu od 06-17 časova, počev od 20.03.2020. godine.
-Da sprovedu sve higijensko-sanitarne mere na ulazima u objekte ili baštu, odnosno da na ulazu u objekat izvrše dezinfekciju ruku i obuće gostiju i zaposlenih.
-Da zaposlenima obezbede higijensko-tehničku zaštitu: rukavice i masku ili prekrivku preko usta i nosa.
-Da obezbede da u objektu i bašti može biti maksimalno jedan gost na 2m2.


6. Nalaže se vlasnicima frizerskih, kozmetičkih i drugih samostalni radnji i privrednih društava

-da počev od 20.03.2020. godine sprovedu sve higijensko-sanitarne mere na ulazima u objekte, odnosno da na ulazu u objekat izvrše dezinfekciju ruku i obuće mušterija i zaposlenih.
-Da zaposlenima obezbede higijensko-tehničku zaštitu: rukavice i masku ili prekrivku preko usta i nosa.
-Da obezbede da u objektu može biti maksimalno jedan kupac na 2m2.

7. Nalaže se preduzeću Centroistok AD Bor

-da sprovede sve higijensko-sanitarne mere, tako što će na svim ulazima i izlazima objekta Zelena pijaca obezbediti lice koje će kupcima i prodavcima dezinfikovati ruke i obuću prilikom ulaska i izlaska, počev od 20.03.2020. godine.
-Nalaže se prodavcima na zelenoj pijaci da obezbede ličnu zaštitnu opremu, i to: rukavice i masku ili prekrivku preko usta i nosa

Оставите одговор