);

Irena Živković: 2. April – Svetski dan osoba sa autizmom

Bor, 02.04.2020. MCBor Svetski dan osoba sa autizmom – Saopštenje: Irena Živković

Povodom 2. aprila, Međunarodnog dana osoba sa autizmom, Irena Živković je u svom saopštenju za javnost poručila:

Drugi april je Međunarodni dan osoba sa autizmom.

U redovnom stanju

  • – Srbija nije imala Centar za autizam
  • – Srbija nije imala Registar osoba sa autizmom, a ni Registar osoba sa teškoćama u razvoju
  • – Srbija je imala 28 razvojnih savetovališta, ali u njima nije imala rane intervencije ni rane dijagnostike
  • – Srbija nije imala defektologe i logopede pri medicinskim centrima, vrtićima, školama u dovoljnom broju da se ne moraju davati ogromne svote novca za privatnu praksu
  • – Srbija nije imala Zakon Roditelj – Negovatelj kojim bi roditelji dece sa većim teškoćama u razvoju dobili republički minimalac i radni staž, usled celodnevne brige o detetu – koje, usput, nikad ne odrasta
  • – Srbija je, nakon deset godina, u vezi inkluzije još uvek na početku
  • – Srbija primarnim porodicama sa decom sa teškoćama u razvoju, koje su rastrzane i raspadaju se u preko 70 procenata, nije pružala nikakvu vrstu psihološke pomoći


Zahtevamo da ova, već ugrožena grupacija, u vanrednom stanju postane vidljiva bar u minimumu svih minimuma.

Tražimo:

– Da se izrade i objave posebna uputstva za zaštitu prava osoba sa autizmom u slučaju da budu pozitivne na virus i u slučaju da njihovi roditelji ili staraoci budu pozitivni na virus. Članovi primarne porodice se u ovim slučajevima ne smeju razdvajati. Osobe sa autizmom imaju poseban odnos sa članovima svoje porodice i neretko funkcionišu samo uz njihovu pomoć. Svaki drugačiji pristup može dovesti do ozbiljnog narušavanja njihovog psihofizičkog zdravlja.

– Da se osobama sa autizmom, naročito deci i njihovim pratiocima, izdaju posebne dozvole za izlazak u vremenu u kome je na snazi zabrana kretanja. Autizam sam po sebi nosi i socijalnu distancu, pa time neće biti ugroženo ničije zdravlje usled socijalne interakcije. Autizam najčešće znači tačan raspored aktivnosti u toku dana i svako remećenje već naučenog redosleda može dovesti do agresije, do samopovređivanja, nervoze koja lako postaje panična.


Svake godine, drugog aprila, puštaju se plavi baloni koji znače „Razumemo vas. Prihvatamo vas.“ Hajde da ove godine damo pravu podršku. Bez balona. Samo ljudska prava. Irena Živković

Оставите одговор