);

Upis 1.060 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku

Bor, Beograd, 22.05.2020. MCBor – MUP – COPO – PU Bor: S A O P Š T E NJ E – Konkurs za upis 1.060 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1.060 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Кamenici. Njih 510 će se stručno osposobljavati za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac. A 250 na radnom mestu saobraćajni policajac i 300 na radnom mestu granični policajac.

Zainteresovani se na konkurs mogu prijaviti do 5. juna 2020. godine. Oni imaju mogućnost da se prilikom prijave izjasne za koje radno mesto žele da prođu stručno osposobljavanje.

Za potrebe Policijske uprave u Boru

  • Za potrebe Policijske uprave u Boru konkurs je raspisan za:
  • – 5 polaznika za radno mesto policajca za potrebe policijskih ispostava Bor, Кladovo, Negotin i Majdanpek.
  • -11 polaznika za radno mesto saobraćajnog poicajca za potrebe Saobraćajne policijske ispostave Negotin
  • -15 polaznika za radno mesto graničnog policajca za potrebe stanica granične policije Кladovo i Negotin.

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Republike Srbije. I to oni koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije. Najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs i prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs.
Кandidat mora imati završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju. Ili završene osnovne strukovne, odnosno, osnovne akademske studije Кriminalističko- policijskog univerziteta (КPU). Ne može imati manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa. Odnosno, da nema više od 27 godina starosti ako je reč o kandidatima koji su svršeni studenti КPU.

Pravo učešća


Pravo učešća imaju osobe za koje ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji i koje ispunjavaju kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica. Takođe, kandidat mora da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije.
Prijava na konkurs sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Uslovi konkursa mogu se naći i na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.

Оставите одговор