);

Gypsy soul: Zajedno kroz osnovno obrazovanje

Bor, 03.07.2020. MCBorGypy soul – Projekat Gypsy soul: Zajedno kroz osnovno obrazovanje. U sklopu projekta realizovano više radionica sa roditeljima i učenicima u OŠ Vuk Karadžić.

Projekat je Udruženje Gypsy soul realizovalo od 03.01.2020-10.04.2020. Neke projektne aktivnosti zvanično završene 05.06.2020.godine, zbog COVIDA-19.

COVID-19 Produžio projekat

Zbog pojave COVIDA-19 i prestanka rada škole bili su prinuđeni da neke projektne aktivnosti kasnije završe. Projekat je osmišljen tako da sadrži niz tematskih radionica. Različite teme povećale su interesovanje i doprinele prevenciji osipanja učenika svih razreda OŠ “Vuk Кaradžić”. Realizovane tematske radionice su za cilj imale usmeravanje dece i roditelja ka boljem razumevanju važnosti osnovnog obrazovanja. Kao i prepoznavanje rizika ranog napuštanja školovanja i efekata istih na dalji tok života same dece.

„Кroz radionice radili smo na osnaživanju, boljoj edukaciji, romskih porodica primenom aktivnog učešća i učenja u sklopu prevencije osipanja i ranog napuštanja školovanja. Radionice su bile podeljene na: radionice sa učenicima (1-8) razreda i radionice sa roditeljima.“ Izjavio je Saša Kamenović, dodavši:

Cilj projekta jeste da se obuhvate svi romski učenici. Prepoznaju i ostali učenici koji su u riziku od napuštanja obrazovanja. Prvenstveno u osnovnoj školi “Vuk Кaradžić” u Boru. Učenici od prvog do osmog razreda 80-90 učenika, kao i njihovi roditelji.
Cilj je da roditelji i deca razumeju značaj osnovnog obrazovanja. Da primene stečena znanja sa različitih radionica koja će dovesti do smanjenja ranog napuštanja osnovnog obrazovanja.

Kroz održane javne tribine informisali su širu, zainteresovanu javnost o prоjektu. Dali na značaju problem ranog napuštanja osnovnog obrazovanja. Promene koje su dobili jesu: osnažene i edukovane romske porodice koje aktivno brinu o redovnom pohađanju nastave svoje dece, i podrška su svojoj deci da završe osnovnu školu.“


Ciljna grupa bila su svi romski učenici OŠ “Vuk Кaradžić” u Boru, sa kojima su radili, ali i ostali učenici koji su riziku od ranog napuštanja školovanja ( 80-90 učenika od prvog do osmog razreda).

Rezultati projekta:

  • Preko 50% prisustvovo i aktivno učešće na radionicama, učenika koji su bili deo projekta;
  • Preko 30% roditelja koji su prisustvovali i aktivno učestvovali na radionicama;
  • Više od 5 osnaženih romskih porodica. One su se aktivno uključile i pratitle postignuća svog deteta i postale mu podrška tokom daljeg obrazovanja.
  • Najmanje 3 osnažene žene koje će nastaviti svoje obrazovanje kroz osnovno obrazovanje odraslih.
  • Poboljšana redovnost pohađanja nastave dece u riziku od napuštanja školovanja.

Оставите одговор