);

Moj Eko Vrtić razvija ljubav prema prirodi

Bor, Parćin, Beograd, 03.07.2020. MCBorReLOaD – UNDP – Moj Eko Vrtić – PROMOVISANJE EKOLOŠKIH SAZNANJA KOD DECE. Razvijanje ljubavi prema prirodnim lepotama, razvoj ekološke svesti i savesti najmlađe populacije.

U vrtićima Predškolske ustanove „Bambi“ u Paraćinu u toku su ekološke radionice za decu. Projekat „Moj eko vrtić“, koji sprovodi Čitaonica Evropa – Gradjanska citaonica Evropa iz Bora u saradnji sa lokalnom partnerskom organizacijom iz Paraćina, Eko Media Plus.

Projekat se realizuje u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD). Finansiran je sredstvima Evropske unije, a sprovodi  Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Deca učestvuju u realizaciji tri vrste različitih radionica na temu ekologije i zaštite životne sredine. Radionice su interaktivne i edukativne a deca se upoznaju sa osnovnim ekološkim pojmovima. Rade crteže i izradjuju predmete, tako da će ovi radovi nastali na radionicama biti izloženi u gradu.

 Tu je i niz drugih aktivnosti u ekološkom obrazovanju dece, njihovih roditelja i vaspitačica, koje će se intezivno odvijati do polovine jula, obzirom da je bilo zastoja u realizaciji projekta zbog Kovida.

CILJ JE PROMOVISANJE EKOLOŠKIH SAZNANJA KOD DECE; razvijanje ljubavi prema prirodnim lepotama, razvoj ekološke svesti i savesti najmlađe populacije.

Kome će ReLOaD projekat koristiti ?

Koristi od ReLOaD projekta će imati sledeći projektni partneri:

  • jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi),
  • organizacije civilnog društva (OCD)
  • relevantne institucije odgovorne za saradnju sa OCD


Partnerske jedinice lokalne samouprave će se birati kroz kompetitivan i transparentan proces. Cilj procesa je izbor ukupno 50 jedinica lokalne samouprave, i to: po 5 jedinica lokalne samouprave na Kosovu*, u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji; 10 jedinica lokalne samouprave u Albaniji i 20 u Bosni u Hercegovini (od kojih će biti 10 novih i 10 jedinica lokalne samouprave koje su prethodno učestvovale u LOD projektu).

U izabranim opštinama i gradovima regiona ReLOaD će podržati sprovođenje 200 projekata OCD, dok se očekuje da će u Srbiji biti finansirano najmanje 20 projekata. Posebna pažnja će biti posvećena projektima koji doprinose jačanju uloge žena, mladih i socijalno isključenih grupa stanovništva.

ReLOaD će obezbediti uslove za konkurentan pristup pri dodeli projektnih sredstava iz budžeta jedinica lokalne samouprave i istovremeno motivisati OCD da se dodatno obuče kako bi što kvalitetnije sprovele predviđene programe. Osim toga, uvođenje transparentnog i inkluzivnog pristupa u proces raspodele sredstava na lokalnom nivou doprineće efikasnijem korišćenju budžetskih sredstava. 

ReLOaD – očekivani rezultati

Ključni rezultati ReLOaD programa u 50 jedinica lokalne samouprave širom Zapadnog Balkana će biti:

·         Model transparentnog projektnog finansiranja OCD iz budžeta jedinica lokalne samouprave unapređen je i institucionalizovan u svim projektom obuhvaćenim jedinicama lokalne samouprave i kao takav promovisan i prihvaćen u regionu Zapadnog Balkana;

·         Inicijative i programi koje sprovode OCD odražavaju potrebe zajednica u partnerskim jedinicama lokalne samouprave širom Zapadnog Balkana;

·         Osnaženi su kapaciteti OCD i jedinica lokalne samouprave u implementaciji grant šema i realizovanju kvalitetnih projekata;

·         Kroz širenje dobrih praksi poboljšani su regionalno umrežavanje i dijalog civilnog društva i jedinica lokalne samouprave na Zapadnom Balkanu.

Оставите одговор