);

Moje eko vrtić – izložba dečjih radova

Bor, Paraćin, 17.07.2020. – MCBor – ReLOaD – „Moj eko vrtić“ – Gradjanska Citaonica Evropa iz Bora i Eko Media Plus iz Paraćina – izložba dečjih radova nastalih na ekološkim radionicama

U okviru projekta „Moj eko vrtić“ u četvrtak 9.jula u parkiću kod Kulturnog centra u Paraćinu održana je izložba dečjih radova nastalih na ekološkim radionicama u 4 vrtića Predškolske ustanove Bambi“ u Paraćinu.

Radovi su nastali na radionicama „Eko bonton“ „Sta se sve može reciklirati“ i „Reciklaža“. Projekat „Moj eko vrtić“, sprovodi Čitaonica Evropa iz Bora u saradnji sa lokalnom partnerskom organizacijom Eko Media Plus iz Paraćina.

„Deca su kroz tri vrste različitih radionica na temu ekologije i zaštite životne sredine pripremala ideje i stvarala crteže i predmete. Radionice su bile interaktivne i edukativne a deca su se upoznala sa osnovnim ekološkim pojmovima. Izradili su crteže i predmete, koje smo danas izložili u gradu.“ – rekla je Marina Sazdanaović, koordinator partnera, otvarajući izložbu.

Projekat se realizuje u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD). Finansira se sredstvima Evropske unije, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

CILJ PROJEKTA JE PROMOVISANJE EKOLOŠKIH SAZNANJA KOD DECE; razvijanje ljubavi prema prirodnim lepotama, razvoj ekološke svesti i savesti najmlađe populacije. Na deci prihvatljiv način kroz igru, pesmu i sliku upoznali smo ih o značaju očuvanja prirode i njenih resursa.“ rekao je Menadžer i Koordinator Projekta Zvonko Damnjanović

Kome će ReLOaD projekat koristiti ?

Koristi od ReLOaD projekta će imati sledeći projektni partneri:

  • jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi),
  • organizacije civilnog društva (OCD)
  • relevantne institucije odgovorne za saradnju sa OCD

Partnerske jedinice lokalne samouprave će se birati kroz kompetitivan i transparentan proces. Cilj procesa je izbor ukupno 50 jedinica lokalne samouprave, i to: po 5 jedinica lokalne samouprave na Kosovu*, u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji; 10 jedinica lokalne samouprave u Albaniji i 20 u Bosni u Hercegovini (od kojih će biti 10 novih i 10 jedinica lokalne samouprave koje su prethodno učestvovale u LOD projektu).

U izabranim opštinama i gradovima regiona ReLOaD će podržati sprovođenje 200 projekata OCD. U Srbiji se finansira 20 projekata. Posebna pažnja će biti posvećena projektima koji doprinose jačanju uloge žena, mladih i socijalno isključenih grupa stanovništva.

ReLOaD će obezbediti uslove za konkurentan pristup pri dodeli projektnih sredstava iz budžeta jedinica lokalne samouprave. Istovremeno će motivisati OCD da se dodatno obuče kako bi što kvalitetnije sprovele predviđene programe. Osim toga, uvođenje transparentnog i inkluzivnog pristupa u proces raspodele sredstava na lokalnom nivou doprineće efikasnijem korišćenju budžetskih sredstava. 

ReLOaD – očekivani rezultati

Ključni rezultati ReLOaD programa u 50 jedinica lokalne samouprave širom Zapadnog Balkana će biti:

·         Model transparentnog projektnog finansiranja OCD iz budžeta jedinica lokalne samouprave unapređen je i institucionalizovan u svim projektom obuhvaćenim jedinicama lokalne samouprave i kao takav promovisan i prihvaćen u regionu Zapadnog Balkana;

·         Inicijative i programi koje sprovode OCD odražavaju potrebe zajednica u partnerskim jedinicama lokalne samouprave širom Zapadnog Balkana;

·         Osnaženi su kapaciteti OCD i jedinica lokalne samouprave u implementaciji grant šema i realizovanju kvalitetnih projekata;

·         Kroz širenje dobrih praksi poboljšani su regionalno umrežavanje i dijalog civilnog društva i jedinica lokalne samouprave na Zapadnom Balkanu.

Оставите одговор