);

Dan rudara Bor dočekao kao 6. grad u svetu po zagađenosti

Bor, 06.08.2020. MCBorSEPA – Dan rudara Bor dočekao kao 6. grad u svetu po zagađenosti. JUTRO U BORU prema merenju automatskih mernih stanica državne mreže monitoringa!

Po rangiranju Air Care Bor je danas u 05,00 sati 6. grad u svetu po zagađenosti vazduha!http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=24http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=25http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=26

Po rangiranju Air Care Bor je 6. grad u svetu po zagađenosti

Prekomerno zagađenje sumpor dioksida (SO2) u količini od 241 mikrograma po metru kubnom zabeleženo je  na mernom mestu u Gradskom parku u 05,00 časova. Rekord zabeležen 04. avgusta 2020. u 18 sati iznosilo 3.866,75, čak 11 puta više od dozvoljenih 350 μg/m³. Po zdravlje opasno 500 mikrograma po kubnom metru . Po rangiranju AirCare Bor je tada bio peti po zagađenosti u svetu. http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=25

Servis AirCare ocenio je vazduh u Boru u tom periodu kao “opasan”.

Dan rudara – Sećanje na 6. avgust 1903.

Uz današnje obeležavanje Dana rudara gradjani Bora imaju velika očekivanja od najavljenog ulaganja, oko tri milijarde dolara, u modernizaciju rudnika u Boru i otvaranje rudnika “Čukaru Peki”.

Oko 29.000 zaposlenih u rudarstvu proslavlja danas Dan rudara. Sećanje na 6. avgust 1903. kada je u Senjskom rudniku počeo štrajk zbog loših uslova rada.

Štrajkači su se tada izborili za bolji položaj i skraćenje radnog vremena.

Neposredan povod štrajku u Senjskom rudniku te godine, prvoj i najstarijoj jami u zemlji, pola veka nakon pronalaska i početka kopanja uglja u Senju, bilo je „otpuštanje sa posla trojice radničkih aktivista“.

Za devet dana štrajka, zapisali su hroničari tog vremena, rudari Senjskog rudnika su „izborili povratak na posao dvojice otpuštenih radnika, skraćenje radnog vremena i besplatan olaj za osvetljenje“.

Rudari u Srbiji danas imaju beneficirani radni staž – na godinu dana dobijaju beneficiju šest meseci zbog teških uslova rada.

U Srbiji posluje oko 270 preduzeća koja se bave eksploatacijom mineralnih sirovina i 20 preduzeća za geološka istraživanja mineralnih sirovina. Prema podacima resornog ministarstva, godišnje se u zemlji iskopa oko 80 miliona tona rude.

Broj zaposlenih u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom iznosi od 5.500 do 6.000 radnika.

Оставите одговор