);

Lokal Pres u Boru: ZA sadržaje za mlade

Bor, Beograd, Kragujevac, 31.08.2020. MCBorLokal Pres u Boru: O inicijativi „ZA sadržaje za mlade“

O inicijativi „ZA sadržaje za mlade“

Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija  ‘’Lokal pres’’ inicijativom “Za sadržaje za mlade”, želi da doprinese  boljem okruženju za mlade kroz njihovu bolju informisanost i veću uključenost u lokalne zajednice. Zato smo pokrenuli inicijativu da se u lokalnim budžetima obezbede sredstva za kreiranje medijskih sadržaja za mlade. Smatramo da bi to bila velika podrška širenju medijske pismenosti u Srbiji.

Kampanju javnog zagovaranja „ZA sadržaje za mlade“. Sprovodi PU „Lokal pres“ u 10 lokalnih samouprava podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Inicijativa „ZA sadržaje za mlade“ sprovodi se u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: Zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“. Realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Ključni problem

Kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa i lokalne samouprave i Ministarstvo kulture i informisanja medijima dodeljuju značajna sredstva za kreiranje sadržaja. Međutim, deca i mladi su vrlo retko u fokusu tih medijskih sadržaja.

Analiza PU Lokal pres, obuhvatila je podatke iz 10 gradova i opština. Pokazuje da su tokom 2018. i 2019. kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja ove lokalne samouprave tek 5,67 % sredstava izdvojile za sadržaje za mlade. 

Zato se zalažemo da lokalne samouprave iz svojih budžeta obezbede deo sredstava za informisanje mladih.

Šta kažu mladi 

Da među mladima postoji potreba za medijskim sadržajima koji su upravo njima namenjeni. Pokazala je i anketa, koju su tokom avgusta 2019. godine sproveli mladi volonteri PU Lokal presa među svojim vršnjacima. Rezultati ove ankete pokazuju da 90,4% mladih smatra kako u medijima nema dovoljno sadržaja za mlade.

Kako možete da nam pomognete

Ako ste državna instiucija – možete da date pismenu podršku inicijativi „ZA sadržaje za mlade“

Ako ste lokalna samouprava – pozovite nas da vam predstavimo inicijativu. Budite jedna od prvih lokalnih samouprava u Srbiji koja će podržati informisanje mladih u svojoj sredini 

Ako ste udruženje – pomozite nam da iniciajtivu predstavimo što široj publici

Ako ste pojedinac – prilključite se kampanji na društvenim mrežama – šerujte, lajkujte, komentarišite objave

O Poslovnom udruženju „Lokal pres“

Poslovno udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal pres” čine 52 lokalna medija. Udruženje postoji 25 godina. Aktivno radi na podizanju nivoa slobode medija i govora kroz unapredjenje kapaciteta lokalnih medija i medijske regulative. 

Gradovi i opštine izdvajaju značajna sredstva za sufinansiranje projekta iz oblasti javnog informisanja. Međutim, vrlo mali procenat tog novca namenjen je informisanju mladih. Zbog toga je Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“ pokrenulo ovakvu zagovaračku inicijativu.

–  Analiza koju smo uradili obuhvatila je podatke iz 10 gradova i opština. Ona pokazuje da su tokom 2018. i 2019. kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja posmatrane lokalne samouprave medijima kroz konkurse raspodelile ukupno 283.392.000 dinara iz lokalnih budžeta. Na žalost, tek 5,67 % tih sredstava bilo je namenjeno za informisanje mladih, kaže Snežana Milošević, generalna sekretarka PU „Lokal pres“.

Ovaj podatak je poražavajuć ako se ima u vidu da mladi uzrasta od 15 do 30 godina čine 16,5 % populacije u 10 posmatranih lokalnih sredina (Bor, Čačak, Loznica, Kruševac, Kraljevo, Raška, Sremska Mirtovica, Šabac, Varvarin i Vrnjačka Banja).

– Podatke do kojih smo došli predstavićemo lokalnim samoupravama uz podršku mladih iz lokalnih sredina. Naša ideja je da deo sredstva koje gradovi i opštne već izdvajaju za informisanje usmere na kreiranje sadržaja za mlade. PU „Lokal pres“ u tome može da pruži kompletnu podršku lokalnim samoupravama. U kreiranju nepohodnih dokumenata na osnovu kojih će odluka biti doneta i sprovedena kroz lokalne budžete. U obučavanju lokalnih medija za kreiranje sadržaja za mlade i uključivanje mladih u redakcije, kaže Milošević.

Među mladima postoji potreba za medijskim sadržajima

Da među mladima postoji potreba za medijskim sadržajima koji su upravo njima namenjeni pokazala je i anketa koju su, tokom avgusta 2019. godine, sproveli mladi volonteri PU „Lokal pres“ među svojim vršnjacima. Rezultati ove ankete pokazuju da 90,4% mladih smatra kako u medijima nema dovoljno sadržaja za mlade.

– Mladi često nisu svesni činjenice da u medijima nema dovoljno sadržaja za mlade. A čak i kada jesu svesni onda misle da ne mogu da utiču na to da se nešto promeni. Zato smatram da će inicijativa „ZA sadržaje za mlade“ doprineti da mladi više razmišljaju o ovom problemu i pokrenu se kako bi doprineli da njegovom rešavanju, kaže Jovana Jović, brucoš na Fakultetu organizacionih nauka i pokretačica portala za mlade „Youth wibes“.

Pored Jovane Jović, kampanji se priključilo još četrdesetak srednjoškolaca i studenata iz 15 gradova i opština Srbije.

Zagovaračku inicijativu podržalo je i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Оставите одговор