);

IPA: Živite odgovorno – blagodeti sporta

BOR, BOLJEVAC, ČIPROVCI, 04.09.2020. MCBorRTV Bor -„Živite odgovorno – blagodeti sporta“ Seminar koji promoviše bavljenje sportom i fizičku aktivnost među mladima, posebno školskom decom organizovan je za roditelje, onlajn na sajtu Opštine Boljevac i njenog sportskog saveza. Interesovanje roditelja je bilo na zavidnom nivou.  

U okviru Intereg Ipa programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija,  Opština Boljevac realizuje projekat “Omladinska mreža za sport i zdravlje”. Osnovni cilj projekta je da promoviše zdrav način života među školskom decom. Projektom je predviđen niz aktivnosti, među kojima je i seminar za roditelje „Živite odgovorno, blagodeti sporta“. Zbog aktuelne situacije sa korona virusom, a u cilju bezbednosti učesnika seminar posvećen zdravlju, sportu I rekreaciji je organizovan onlajn.  

Opština Boljevac realizovala je seminar za roditelje koji je trebalo da im predstavi benefite bavljenja fizičkom aktivnošću. Roditelju si imali mogućnost da čuju na koji način da što više motivišu decu da budu fizički aktivni i koja je korist od toga. Roditelji su lako mogli da prostupe linku. Sve je bilo najavljeno na stranici Opštine Boljevac, kao i na stranici boljevačkog Sportskog saveza. Bilo je dosta prijavljenih. Interesovanje je bilo veliko. Postavljali su pitanja vezano za uključivanje svoje dece u sportske aktivnosti. To je značajno tim pre ako znamo da su današnji školarci sve pasivniji kada je reč o bavljenju sportom i rekreacijom i da su interesantnije društvene mreže i virtuelna komunikacija“  kazala je   Jelena Cvetanovska Kocić, menadžer projekta.

Ukoliko epidemiloška situacija dozvoli u okviru ovog projekta biće organizovan i maraton gde će učestvovati učenici lokalnih škola I takmičari iz obrazovnih ustanova u regionu. Partner u realizaciji ovog projekta je Osnovna škola “Petar Parčevič” u bugarskoj opštini Čiprovci. Ukupan iznos projekta, koji traje 12 meseci, je blizu 140.000 evra. Sufinansijer sa 85 odsto sredstava je Evropska Unija, a ostatak daju učesnici projekta.  

INTERREG IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNјE BUGARSKA-SRBIJA

Opšti cilј programa prekogranične saradnje Bugarska – Srbija je podsticanje uravnoteženog i održivog razvoja pograničnog regiona između Bugarske i Srbije integrisanog u evropski prostor kroz pametan ekonomski rast, prilagođavanje promenama životne sredine i unapređenje kulture učenja.

Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija je usvojen od strane Evropske Komisije, Odlukom br. C(2015) 5444, 30. jula 2015. Prvi sastanak Zajedničkog nadzornog odbora Programa je takođe održan 30. jula, u Sofiji. Paket aplikacione dokumentacije za Prvi poziv za prikupljanje projekata je odobren u okviru sastanka Zajedničkog nadzornog odbora.

Interreg IPA Program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija će finansirati projekte vezane za razvoj održivog turizma, mlade i zaštitu životne sredine. Ukupna vrednost budžeta Programa je 34,102,256 evra.

Prihvatljiva oblast Programa pokriva teritorije NUTS III regiona ili ekvivalentne, koji se nalaze na granici između dve partnerske zemlje, i uključuje bugarske oblasti: Vidin, Montana, Vraca, Sofija, Pernik i Ćustendil, kao i srpske okruge: Borski, Zaječarski, Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski.

Ministarstvo za regionalni razvoj i javne radove Republike Bugarske je imenovano da obavlja funkciju Upravljačkog tela, a Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije je određena da obavlja funkciju Nacionalnog tela Programa.

Glavna kancelarija Zajedničkog sekretarijata će nastaviti da bude u Sofiji, u Republici Bugarskoj, a filijala u Nišu, u Republici Srbiji.

Оставите одговор