);

Bor: Zdravlje i zagadjenje – Kako preživeti?

Bor, Beograd, 11.09.2020. MCBorSEPA – Zdravlje i zagadjenje – Procena izloženosti industrijskom zagađenju na zdravlje stanovništva u Boru – Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo zaštite životne sredine

Rezultati pilot studije koju je uradila Agencija za zaštitu životne sredine o uticaju industrijske zagađenosti na zdravlje stanovništva u Boru, pokazuju da su stanovnici ovog grada značajno izoženi većem riziku od oboljevanja i umiranja od više vrsta raka osim tumora kože, a postoji i veći rizik smrtnosti od više drugih bolesti.

Objavljena publikacija „Unapređenje upravljanja kontaminiranim lokalitetima u Srbiji“. Studija je rezultat projekta: „Jačanje nacionalnih kapaciteta i intersektorskih sinergija u oblasti bezbednog upravljanja kontaminiranim lokalitetima i opasnim hemikalijama u cilju prevencije štetnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu u Republici Srbiji“. (“Strengthening Serbian national capacities and inter-sectorial synergies for safe management of contaminated sites and related hazardous substances to prevent negative impact on human health and the environment”).

Projekati su zajednički sproveli Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo zaštite životne sredine. Učešće Agencije za zaštitu životne sredine u 2018. i 2019. godini. Finansijsku i tehničku pomoć UNEP-a i WHO.

Zdravlje i zagadjenje građana Bora

U publikaciji je prikazan postojeći zakonski i institucionalni okvir. Prikazama je analiza nedostataka i izazova u upravljanju kontaminiranim lokalitetima, procena izloženosti industrijskom zagađenju na zdravlje stanovništva u Boru. Date su preporuke za uspostavljanje multisektorskih kapaciteta za upravljanje kontaminiranim lokalitetima i javnozdravstvene mere u cilju zaštite zdravlja izloženog stanovništva. U prilogu je dat izvod iz publikacije sa ključnim ishodima projekta.

http://www.sepa.gov.rs/download/Unapredjenje_upravljanja_kontaminiranim_lokacijama.pdf

Navodi se da su utvrđeni nedostaci o nedovoljnom sprovođenju propisa i jasne podele uloga i odgovornosti, kao i izostanak multisektorske saradnje i pristupa u rešavanje ekološko-zdravstvenih problema, kao i neadekvatan monitoring…

Konstatuje se da sistematsko praćenje zdravstvenog stanja stanovništa na kontaminiranim lokalitetima još uvek nije uspostavljeno. Postoji nedostatak ljudskih resursa i ekspertize, odnosno finansijskih sredstava.

Nedovoljno razvijena svest i učešće javnosti

Među tehničkim su popisani nedostatak infrastrukture za zaštitu životne sredine na lokalnom nivou. Nedovoljno razvijena svest i učešće javnosti posebno onih koji žive u blizini kontaminiranih lokaliteta.

Među rezultatima pilot studije koja je sprovedena tokom 2018. i 2019. godine. Institut za javno zdravlje“Dr. Milan Jovanović Batut“, u okviru publikacija: „Unapređenje upravljanja kontaminiranim lokalitetima u Srbiji“. Navodi se da je značajno veći rizik oboljevanja od raka pluća registrovan i kod muškaraca i kod žena u Boru. Opaža se veći rizik oboljevanje od raka kolona i rektuma, pankreasa, bubrega, bešike, štitaste žlezde, limfopoetskog tkiva, Hodžkinovog i ne-Hodžkinovog limforma, leukemije i mezotelioma.

Dodaje se da je analizom smrtnosti za sve uzroke smrti usled bolesti cirkulatornog sistema, respiratornih, digestivnih i urogenitalnih bolesti, primećeno je da postoji veći rizik od smrtnosti u Boru u skoro svim grupama.

Veći rizik u umiranju kod oba pola registrovan je za sve bolesti i poremećaje, dijabetes melitus, bolesti respiratornog i cirkulatornog sitema, kao i za urođene deformacije, malformacije i hromozomske aberacije, navedeno je među rezultatima.

U pilot studiji o stanju u Boru. Navodi se da su dostupni podaci o kvalitetu životne sredine nedovoljni za praćenje zdravstvenog stanja stanovništva na kontaminiranim lokalitetima.

Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2019. godinu

Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2019. godine sadrži analizu rezultata merenja koja su se sprovodila u okviru državne i lokalnih mreža za monitoring kvaliteta vazduha, odnosno koncentracije alergenog polena u Republici Srbiji.

U Izveštaju je data, saglasno postojećoj važećoj regulativi, jedina zvanična ocena stanja kvaliteta vazduha u Republici Srbiji. Izveštaj je zasnovan na rezultatima referentnog automatskog monitoringa saglasno čl. 21. Zakona o zaštiti vazduha, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Sl. gl. RS“ br.11/10 i 75/10), Uredbi o utvrđivanju programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži („Sl. gl. RS“ broj 58/11) i Uredbi o utvrđivanju zona i aglomeracija („Sl. gl. RS“ br. 58/11 i 98/12 ), kao i na osnovu rezultata merenja alergenog polena u vazduhu saglasno čl. 12. Zakona o zaštiti vazduha („Sl. gl. RS“ br. 36/09 i 10/13).

U 2019. godini, procenat raspoloživosti validnih satnih vrednosti većih od 90% od svih instaliranih analizatora SO2, NO2, CO, PM10 i O3, značajno je povećan sa 48% na 85%.Bitni delovi i konstatacije iz ovog Izveštaja su sadržani u Izveštaju o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2019. godinu..

Zdravlje i zagadjenje.

Kompletan godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2019. godine možete preuzeti ovde.

Оставите одговор