);

Uticaj rudarskih aktivnosti na kvalitet vode u pograničnom području

Bor- Srbija, Timisoar, Caraş – Severin – Rumunija 18.09.2020. MCBor „Rumunsko Srpska mrežna saradnja za procenu i širenje svesti uticaja rudarskih aktivnosti u rudnicima bakra na kvalitet vode u pograničnom području

Kvalitet vode u pograničnom području između Srbije i Rumunije

Aktivnost tokom projekta „Rumunsko-Srpska mrežna saradnja za procenu i širenje svesti uticaja rudarskih aktivnosti u rudnicima bakra na kvalitet vode u pograničnom području“ je analiza stanja životne sredine. Pre svega analiza stanja voda u pograničnom području između Srbije i Rumunije.

Na konferenciji za novinare je rečeno da su stručnjaci borskog instituta u okviru projekta u prvoj godini, uprkos Covid-19, obavili uzorkovanja u slivu Borske reke i Timoka do uliva u Dunav u blizini Radujevca i prikupili uzorke površinskih voda, rečnih sedimenata i vode iz bunara. Dobijeni podaci uneti su na digitalizovanu mapu radi izrade geohemijske mape sa prikazom zagađenja voda posmatranog područja.

Ista  uzorkovanja se rade sa rumunske strane. Potom se rade i zajednička ispitivanja. Izvršili smo podeliu tako da ispitivanja u našem institutu budu hemijsko-geološka, a u Rumuniji toksikološke analize. Na ovaj način se prikupljaju informacije trenutnog stanja. Predviđeno je da se na kraju urade dve naučne studije. One bi trebalo da obuhvate prikaz trenutnog stanja. I potancijalne metode za rešenje tih problema koji su tu prisutni. Predviđeno je i da se na kraju projekta uradi „Nolidž baza“. Ona će biti javno dostupna sa svim rezultatima, metodima, principima kolji su primenjeni u projektu. Ona je prisutna na sajtu projekta.

Naredne godine nastaviće se sa uzorkovanjima i sa analizama i počeće izrada studija i izveštaja, geohemisjkih mapa i prezentacija rezultata koji su predviđeni“, rekao je na konferenciji za novinare tehnički direktor projekta dr Zoran Stevanović.

Analizirao preko 200 uzoraka vode

Institut za rudarstvo i metalurgiju (IRM) Bor je tokom I godine realizacije izvršio 40 kampanja uzorkovanja u oblasti od Borske reke do Dunava u blizini Radujevca. Pri tome je prikupio i analizirao preko 200 uzoraka površinskih voda, rečnih sedimenata i voda iz bunara. Svi dobijeni rezultati su naneti na digitalizovanu mapu sa ciljem da se na kraju Projekta izrade geohemijske mape sa prikazom zagađenja voda posmatranog područja.“– istakao je dr Zoran Stevanović, predstavljajući jednogodišnje rezultete Projekta. I dodao:

Pored toga, prikupljani su uzorci otpadnih voda koje su tretirane naprednim tehnologijama prečišćavanja dok je iz procesnog mulja vršena valorizacija prisutnih metala. Ove aktivnosti su u fazi laboratorijskih ispitivanja a tokom druge godine će se izvršiti i uvećana laboratorijska ispitivanja. Na osnovu rezultata ispitivanja tokom Projekta će se izraditi dve naučne studije. Jedna će dati sumarni prikaz stanja površinskih voda u zoni rudarskog delovanja. Druga će predstaviti predlog postupaka za prečišćavanje voda i revalorizaciju metala.

IRM Bor je nabavio najsavremeniji ICP-OES instrument

Tokom I godine, IRM Bor je realizovao nabavku najsavremenijeg ICP-OES instrumenta za hemijska ispitivanja ekoloških uzoraka. Nabavljena je i drugu laboratorijska opremu i terensko vozilo u ukupnoj vrednosti od oko 150.000,00 EUR. U narednom periodu očekuje se nabavka laboratorijske opreme u vrednosti od 100.000,00 EUR. Na taj način, IRM Bor je značajno uvećao svoje kapacitete za analizu i tretman ekoloških uzoraka. To se poklapa sa jednim od osnovnih ciljeva Projekta a to je jačanje kapaciteta za očuvanje životne sredine u prekograničnom području Srbije i Rumunije.

Rumunski partneri su takođe izvršili nabavku najsavremenije opreme za mikrobiološka ispitivanja. Na taj način uspostavlja se mrežna saradnja laboratorija. One sada na osnovu uvećanih kapaciteta po principu „Beyond State of the Art“ mogu realizovati sva ispitivanja vezana za očuvanje životne sredine. 

Na osnovu dobijenih rezultata počela je izrada javno dostupne „Knowledge Database“. Ova baza će se tokom Projekta dopunjavati novim podacima i rezultatima. Biće dostupna svim ciljanim grupama. Učenici, studenti, nastavnici, poslodavci, predstavnici lokalnih i državnih vlasti, stanovništvo u oblastima realizacije Projekta pratiće stanje na web stranici Projekta. Cilj Projekta je da se na taj način vrši podizanje svesti za značaj očuvanja kvaliteta površinskih voda a i da se rezultati projekta, ideje i metodologije rada učine javno dostupnima.

Najnovije aktivnosti i novosti na realizaciji Projekta mogu se naći i na:

Web stranica Projekta: http://www.elearning-chemistry.ro/rosnet2/

Facebook stranica Projekta na Srpskom (preko 3000 poseta):

https://www.facebook.com/pages/category/Science–Technology—Engineering/%D0%A0%D0%BE%D1%81-%D0%9D%D0%B5%D1%822-121277229275763/

 Cooperation beyond borders. Interreg-IPA Cross-border Cooperation Romania-Serbia Programme is financed by the European Union under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) and co-financed by the partner states in the Programme.
Project RoRS 337- ROmania Serbia NETwork for assessing and disseminating the impact of copper mining activities on water quality in the cross-border area (RoS-NET2)

Оставите одговор