);

Poglavlje 15 od presudnog značaja za ekonomski razvoj Srbije

Bor, Beograd, Stol, 16.10.2020. MCBorNKEU – Vladavina prava – Proces pristupanja Evropskoj uniji u oblasti energetike je komplikovan, jer on uveliko traje. Obaveze se gomilaju, neki rokovi su istekli, a već su određeni i materijalni uslovi koji su ključna odrednica procesa pristupanja.

Glavni zaključak diskusije je da postoji problem nekonsultovanja civilnog sektora u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i da komunikacija između nacionalnog i lokalnog nivoa skoro da i ne postoji. Pogotovo energetici, koja je dominatna privredna oblast u borskom okrugu.

Diskusiju je otvorila Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o EU govoreći o učešću civilnog društva u procesu EU integracija kroz mehanizme koje Konvent poseduje.

Proces pristupanja Evropskoj uniji u oblasti energetike je komplikovan, jer on uveliko traje. Obaveze se gomilaju, neki rokovi su istekli, a već su određeni i materijalni uslovi koji su ključna odrednica procesa pristupanja. Ti uslovi se odnose na životnu sredinu, pravo pristupa infrastrukturi, funkcionisanje energetskog tržišta, položaj potrošača i državne pomoći. Sve u cilju poboljšanja energetskog sektora u Srbiji. Rečeno je na okruglom stolu, održanom u planinarskom domu na planini Stol kod Bora na kojem se razgovaralo o vladavini prava u poglavlju 15.

Vladavina prava kroz Poglavlje 15 – Energetika

Aleksandar Kovačević, sa Oksfordskog instituta za studije energetike i autor Konventove analize “Vladavina prava kroz Poglavlje 15 – Energetika” naglasio je da postoji ogromni ekonomski gubitak u oblasti energetike u Srbiji. I da taj gubitak dolazi sa veoma velikim posledicama na stanovništvo – siromaštvo i narušeno javno zdravlje. Predstavljena analiza “Vladavina prava kroz Poglavlje 15 – Energetika” realizovana je kroz projekat Nacionalnog konventa o EU “Neka pravda vlada! / Let the Justice Rule” koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije o okviru programa MATRA.

Ovo poglavlje je od presudnog značaj za ekonomski razvoj Srbije. Cilj je da se poboljša energetsko tržište I cene energije za potrošače budu povoljnije, rekao je Aleksandar Kovačević, autor analize.

Cilj je da upravo otkloni i stvori situacija u kojoj bi energetski sektor funkcionisao bolje. Sa manjim uticajima na zagađenje, gde bi se odnosi državne pomoći i cene regulisali na komercijalan način.

Veliki problem koji utiče na otvaranje poglavlja 15 je  usklađivanje  srpske regulative sa zakonima Evropske unije. Evropska komisija već nekoliko godina od Srbije traži usklađivanje pravnih normi u okviru poglavlja 23. Pošto nisu ispunjeni zahtevi iz oblasti vladavine prava, ne mogu da se otvore ni druga poglavlja

Okrugli sto na temu Vladavina prava u poglavlju 15-energetika, kojem su prisustvovali  predstavnici nevladinog sektora organizovao je Nacionalni konvent o Evropskoj uniji.

Jovana Spremo, koordinatorka Konventove RG za Poglavlje 23 govorila je o važnosti postojanja vladavine prava. Kako u Poglavlju 15 tako i u svim drugim oblastima. Kao i nezavisnom pravosuđu “koji bi trebalo da služi kao brana građana od bilo koje nepravde”.

YUCOM Komitet pravnika za ljudska prava/Lawyers’ Committee for Human RightsEmbassy of the Netherlands in Serbia and in Montenegro

Оставите одговор