);

Ekološka udruženja o pravu građana na zdravu životnu sredinu

Bor, 22.10.2020. – MCBor – DMI Bor – Moniotoring tima za zaštitu vazduha grada Bora i ekološka udruženja o pravu građana na infomisanje i učešće u odlučivanju

U okviru projekta „B-O-R: Bolje  Organizovani Resursi za odlučivanje o životnoj sredini“, koji uz podršku Ministarstva za životnu sredinu Srbije realizuje Društvo mladih istraživača Bor. U četvrtak 22. oktobra 2020. organizovana je u Medija centru Bor fokus grupa. Sa predstavnicima Moniotoring tima za zaštitu vazduha grada Bora i ekološka udruženja građana. Na fokus grupi se razgovaralo o realizaciji prava građana  na infomisanje i učešće u odlučivanju o životnoj sredini. O prednostima i manama novih kanala informisanja kao što su društvene mreže. O tome kako motivisati građane da učestvuju u javnim raspravama. Kao i o tome kakva bi trebalo da bude uloga lokalne samouprave i zainteresovanih ekoloških nevladinih organizacija. U planu je organizovanje još jedne fokus grupe do kraja godine. Rezultati će biti povezani sa anketom građana koja se može popuniti na sledećem linkuhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLIR3Mw0xJa9EZv_5QCYHwCdcmKYXgCmT1tQdHtH–rcN1wg/viewform?usp=sf_link

Arhuska konvencija

Arhuska konvencija je usvojena 25. juna 1998. godine na IV Konferenciji „Životna sredina za Evropu“ u gradu Arhusu (Danska).

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu žaštitu u pitanjima životne sredine (ratifikovana Arhuska konvencija) 12. maja 2009. godine ( „Sl. Glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 38/09).

Odredbama člana 74. Ustava Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“, br. 98/06), definisano je da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju, da je svako, a posebno Republika Srbija i autonomna pokrajina, odgovoran za zaštitu životne sredine, kao i to da je svako dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu.

Kao međunarodni instrument zaštite životne sredine ova konvencija sadrži tri grupe pravila koja se odnose na:

  1. Pravo građana na dostupnost informacija;
  2. Pravo građana da učestvuju u donošenju odluka o životnoj sredini;
  3. Prava na pravnu zaštitu slučaju kada su prethodna dva prava povređena.

Оставите одговор