Svi članci od mcbor

Bortravel: Novi red vožnje

Bor, 17.03.2018.

Bortravelu novi ugovor i novi red vožnje

Nakon sprovedene javne nabavke opština Bor sklopila je ugovor sa proverenim borskim prevoznikom Bortravelnom i prihvatila nove redove vožnji u gradskom i prigradskom saobraćaju. Prema novom ugovoru o javnoj nabavci za prevoz putnika na teritoriji opštine Bor novi redovi vožnje važe od ponedeljka, 19.3.2018.godine.

B O R T R A V E L  doo BOR
Pregled polazaka autobusa na gradskim linijama od 19.03.2018 do 31.05.2018 godine

pregled polazaka autobusa na svim linijama od 19.03.2018 godine novo- grad

Linija: Bolnica – B.Buhe – Bor II

Polasci sa Bolnice: 06:00, 07:00, 08:00, 10:30, 11:40, 12:40, 13:00, 21:30, 23:05.

radnim danima u toku školske godine ne saobraća polazak u:
radnim danima u toku školskih raspusta ne saobraćaju polasci: subotom, nedeljom i praznicima ne saobraćaju polasci:

Polasci iz Bor-a II: 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 12:10, 13:05, 13:30, 22:00.

radnim danima u toku školske godine ne saobraća polazak u:
radnim danima u toku školskih raspusta ne saobraćaju polasci: subotom, nedeljom i praznicima ne saobraćaju polasci:

13:30, 15:05, 17:40, 18:40, 19:30, 20:30,

20:30.
07:00, 13:00, 17:40, 20:30. 07:00, 11:40, 13:00, 19:30.

14:00, 15:30, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,

20:00.
07:30, 13:30, 18:00, 20:00. 07:30, 12:10, 13:30, 19:00.

Linija: Bolnica – NGC – Novo Groblje – Bakarna Žica

Polasci sa Bolnice: 06:00, 07:05, 08:00, 09:00, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:05, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:30, 23:05.

polasci u 21:30 i 23:05 saobraćaju do NGC-a

Polasci sa Bakarne Žice: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:30, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.

polazak u 22:07 saobraća iz NGC-a

Linija: T.kapija – IV km – B.Polje

Polasci sa T.kapije: 05:50, 06:45, 09:30, 11:30, 12:30, 13:45, Vikendom ne saobraćaju polasci: 05:50, 12:30, 13:45, 14:45, Radnim danima u toku školskih raspusta ne saobraćaju polasci:

Polasci iz B.Polja: 06:20, 07:20, 10:00, 12:00, 13:20, 14:10, Vikendom ne saobraćaju polasci: 06:20, 13:20, 14:10, 15:10, Radnim danima u toku školskih raspusta ne saobraćaju polasci:

14:45, 17:30, 18:30, 19:30, 21:30, 23:30. 18:30.
05:50, 12:30, 13:45, 17:30, 18:30.

15:10, 18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00. 19:00.
06:20, 13:20, 14:10, 18:00, 19:00.

Linija: T.kapija – IV km – B.Polje – Jezero (česma)

Polasci sa T.kapije: 05:25, 07:30, 10:00, 13:00, 15:15, 17:00, 19:00.

polazak u 17:00 održava se svakim danom u periodu od 01.04. do 01.10. polazak u 19:00 održava se svakim danom u periodu od 01.07. do 01.09.

Polasci sa Jezera(česma): 06:00, 08:30, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.

polazak u 18:00 održava se svakim danom u periodu od 01.04. do 01.10.
polazak u 20:00 održava se svakim danom u periodu od 01.07. do 01.09.
NAPOMENA:Polasci u 06:00 sa Jezera i 15:15 sa T.Kapije saobraćaju kroz B.Polje, dok ostali ne saobraćaju.

Linija: Bunar – IVkm – Tehnička škola

Polasci sa Bunara: 06:10, 07:10, 08:10, 12:00, 13:10, 14:10,

Vikendom i u toku školskih raspusta ne saobraćaju polasci:

Polasci sa Tehničke škole: 06:45, 07:45, 11:30, 12:40, 13:40,

Vikendom i u toku školskih raspusta ne saobraćaju polasci:

Polazak u 05:45 saobraća sa IV km

Linija: Bolnica – IVkm – Bor II

Polasci sa Bolnice: 07:00, 08:30, 10:00, 11:00, 15:05.

Vikendom i u toku školskih raspusta ne saobraća polazak u:

Polasci iz Bor-a II: 06:15, 07:35, 09:00, 10:30, 11:30, 15:35.

Vikendom i u toku školskih raspusta ne saobraća polazak u:

15:10, 18:00, 19:00, 20,00. 13:10, 19:00, 20:00.

14:40, 17:30, 18:30, 19:30. 12:40, 18:30, 19:30.

10:00. 10:30.

B O R T R A V E L  doo BOR
Pregled polazaka autobusa na prigradskim linijama od 19.03.2018 do 31.05.2018 godine

pregled polazaka autobusa na svim linijama od 19.03.2018 godine novo- prigrad

Linija: Bor – Elektroistok – Slatina

Polasci iz Bora: 06:10, 07:00, 08:00, 12:00, 13:00, 15:10, 19:10
radnim danima u toku školskih raspusta saobraćaju polasci: 06:10, 12:00, 15:10.
subotom, nedeljom i praznicima za vreme školske godine i školskih raspusta nijedan polazak ne saobraća.

Polasci iz Slatine: 06:30, 07:20 08:30, 12:30, 13:30, 15:30, 19:30.
radnim danima u toku školskih raspusta saobraćaju polasci: 06:30, 12:30, 15:30.
subotom, nedeljom i praznicima za vreme školske godine i školskih raspusta nijedan polazak ne saobraća.

Linija: Bor – V.Krivelj – Gornjane

Polasci iz Bora: 06:45, 07:45, 12:00, 13:00, 15:45.

polasci u 06:45, 13:00 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci u 07:45 i 15:45 saobraćaju subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 07:45, 12:00 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta

PolasciizGornjana 0::00,08:00,09:00,13:15,14:10.

polasci u 05:00, 08:00 i 14:10 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci u 05:00 i 13:15 saobraćaju subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 05:00, 09:00 i 13:15 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta

Linija: Bor – V.Krivelj – Mali Krivelj

Polasci iz Bora: 06:15, 07:35, 07:45, 12:00, 13:00, 14:15, 15:45.

polasci u 06:15, 07:35, 13:00, 14:15 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci u 07:45 i 15:45 saobraćaju subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 07:45, 12:00 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta

Polasci iz M.Krivel0ja5::25, 07:00, 08:20, 09:00, 13:25, 13:40, 15:00.

polasci u 05:25, 07:00, 08:20, 13:40 i 15:00 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci u 05:25 i 13:25 saobraćaju subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 05:25, 09:00 i 13:25 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta

Linija: Bor – Suva Reka – Metovnica ŽS – Metovnica

Polasci iz Bora: 06:45, 07:45, 12:00, 13:00, 15:45.

polasci u 06:45, 13:00 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polazak u 15:45 saobraća subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 07:45, 12:00 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta

Polasci iz Metovnice: 05:15, 08:00, 09:00, 13:15, 14:00.

polasci u 05:15, 08:00 i 14:00 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polazak u 05:15 saobraća subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 05:15, 09:00 i 13:15 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta

Linija: Bor – Brestovac – Metovnica

Polasci iz Bora: 06:15, 07:00, 07:45, 12:00, 13:00, 15:45.

polasci u 06:15, 07:00, 13:00 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci u 07:45 i 15:45 saobraćaju subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 07:45, 12:00 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta
Napomena: Svi navedeni polasci saobraćaju kroz Brestovac.

Polasci iz Metovnice: 05:15, 07:00, 08:00, 09:00, 13:15, 14:00.

polasci u 05:15, 07:00, 08:00 i 14:00 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci u 05:15 i 13:15 saobraćaju subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 05:15, 09:00 i 13:15 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta
Napomena: Svi navedeni polasci saobraćaju kroz Brestovac.

Polasci iz Bora do Brestovca: 06:10, 15:10.

polasci u 06:10 i 15:10 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine

Polasci iz Brestovca do Bora: 06:30, 15:30.

polasci u 06:30 i 15:30 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine

Linija: Bor – Šarbanovac – Jorgovanovići – Gornjakovići

Polasci iz Bora: 06:15, 07:45, 12:00, 13:30, 15:45.

polasci u 06:15, 13:30 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci u 07:45 i 15:45 saobraćaju subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 07:45, 12:00 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta
Napomena: Polasci u 07:45, 13:30 i 15:45 saobraćaju kroz Nestorov Potok.

Polasci sa Gornjakovića: 05:00, 06:45, 08:48, 12:48, 14:40.

polasci u 05:00, 06:45 i 14:40 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci u 05:00 i 12:48 saobraćaju subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 05:00, 08:48 i 12:48 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta
Napomena: Polasci u 05:00, 06:45, 08:48 i 12:48 saobraćaju kroz Nestorov Potok.

Linija: Bor – Oštrelj – Bučje – Štubelj

Polasci iz Bora: 06:00, 07:45, 12:00, 14:25, 15:45.

polasci u 06:00, 07:45, 14:25 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci u 07:45 i 15:45 saobraćaju subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 07:45, 12:00 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta
Napomena: Svi navedeni polasci saobraćaju kroz Oštrelj.

Polasci iz Štubelja: 05:00, 06:50, 09:00, 13:00, 15:15.

polasci u 05:00, 06:50, 13:00 i 15:15 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci u 05:00 i 13:00 saobraćaju subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 05:00, 09:00 i 13:00 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta
Napomena: Svi navedeni polasci saobraćaju kroz Oštrelj.

Polasci iz Bora do Oštrelja: 06:45, 12:45, 13:15, 19:15.

polasci u 06:45 i 13:15 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine kada se nastava održava u prepodnevnim časovima
polasci u 12:45 i 19:15 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine kada se nastava održava u poslepodnevnim časovima

Polasci iz Oštrelja do Bora: 07:20, 13:20, 13:40, 19:40.

polasci u 07:20 i 13:40 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine kada se nastava održava u prepodnevnim časovima
polasci u 13:20 i 19:40 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine kada se nastava održava u poslepodnevnim časovima

Linija: Bor – D.B.Reka – Luka – Tanda

Polasci iz Bora: 06:00, 07:30, 11:15, 13:30, 15:45.

polasci u 06:00, 07:30, 13:30 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci u 07:30 i 15:45 saobraćaju subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 07:30, 11:15 i 15:45 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta
Napomena: Svi navedeni polasci saobraćaju kroz Slatinu i Donja Bela Reku.

Polasci iz Tande: 05:00, 07:00 09:00, 12:30, 14:35.

polasci u 05:00, 07:00, 12:30 i 14:35 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci u 05:00 i 12:30 saobraćaju subotom,nedeljom,praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta polasci u 05:00, 09:00 i 12:30 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta
Napomena: Svi navedeni polasci saobraćaju kroz Slatinu i Donja Bela Reku.

Polasci iz Bora do Lučkog polja: 12:00, 19:30.

Napomena: polasci saobraćaju radnim danima za vreme školske godine kada se nastava održava u poslepodnevnim časovima
Napomena: Svi navedeni polasci saobraćaju kroz Slatinu i Donja Bela Reku.

Polasci iz Lučkog polja do Bora: 13:00, 20:33.

Napomena: polasci saobraćaju radnim danima za vreme školske godine kada se nastava održava u poslepodnevnim časovima
Napomena: Svi navedeni polasci saobraćaju kroz Slatinu i Donja Bela Reku.

Linija: Bor – VKF – Zlot – Valja Rnž – Markotanovići

Polasci iz Bora: 06:30, 07:45, 12:00, 14:30, 16:00, 20:00.

polazak u 06:30 saobraća kroz Smolnicu, Zlot i do Valja Rnž-a i Markotanovića radnim danima za
vreme školske godine
polasci u 14:30, 16:00 i 20:00 saobraćaju do Zlota (novim putem) radnim danima za vreme školske godine polasci u 07:45 i 16:00 saobraćaju do Zlota (novim putem) subotom, nedeljom i praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta
polasci u 07:45, 12:00, 16:00 i 20:00 saobraćaju do Zlota (novim putem) radnim danima za vreme školskih raspusta

Polasci iz Markotanovića do Bora: 07:45 i 14:30 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine, polazak u 14:30 svraća kroz Smolnicu.
polasci iz Zlota (novim putem) do Bora u 05:45, 07:00, 08:15, 14:45 i 17:00 saobraćaju radnim danima za
vreme školske godine

polasci iz Zlota (novim putem) do Bora u 05:45 i 13:45 saobraćaju subotom, nedeljom i praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta
polasci iz Zlota (novim putem) do Bora u 05:45, 09:10, 13:45 i 17:00 saobraćaju radnim danima za vreme školskih raspusta

Linija: Bor – Brestovačka Banja – Stanijevići

Polasci iz Bora: 06:10, 06:45, 07:45 11:45, 12:45, 16:00.

polasci u 06:45, 12:45 i 16:00 saobraćaju do Stanijevića radnim danima za vreme školske godine
polazak u 06:10 saobraća do Zlota (starim putem) radnim danima za vreme školske godine
polasci u 07:45 i 16:00 saobraćaju do Stanijevića subotom, nedeljom i praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta
polasci u 07:45, 11:45 i 16:00 saobraćaju do Stanijevića radnim danima za vreme školskih raspusta

Polasci iz Stanijevića: 05:00, 07:55, 09:00, 13:00, 14:15.

polasci u 05:00, 07:55 i 14:15 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci iz Zlota (starim putem) do Bora u 05:22, 08:30, 14:45 i 15:10 saobraćaju radnim danima za vreme školske godine
polasci iz Stanijevića do Bora u 05:00 i 13:00 saobraćaju subotom, nedeljom i praznikom za vreme školske godine i školskih raspusta
polasci iz Stanijevića do Bora u 05:00, 09:00 i 13:00 saobraćaju radnim danima za vreme
školskih raspusta

Share

Pucnjava u Boru

Bor, 10.03.2018.

Policija na visini zadatka

U noćašnjoj intervenciji policija sprečila kradju u Šumskoj upravi Bor.

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA
DIREKCIJA POLICIJE
POLICIJSKA UPRAVA U BORU

S A O P Š T E Nj E

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru sprečili su noćas izvršenje krađe u objektu Šumske uprave Bor, a nakon pokušaja bekstva osumnjičenog I.S. (1988) policijski službenici su istog ranili.

Policijskoj upravi u Boru je malo posle ponoći prijavljeno da je neko provalio u objekat Šumske uprave Bor, nakon čega je na lice mesta odmah upućena policijska patrola. Dolaskom ispred navedenog objekta policijski službenici su primetili da su vrata zgrade delimično otvorena, nakon čega su uzviknuli „policija izađi“.

Tada je osumnjičeni, sa biber sprejom u ruci izleteo iz objekta i poprskao policijskog službenika, kako bi ga onesposobio i pobegao. Policijski službenik je u samoodbrani ispalio hitac iz pištolja i ranio osumnjičenog, koji je prevezen u Klinički centar Niš.

Na licu mesta pronađene su rukavice, fantomka i metalna šipka, koji pripadaju osumnjičenom.

O ovom događaju je odmah obavešteno Više javno tužilaštvo u Zaječaru.

U Boru
10. mart 2018. godine

Share

Konkurs Lidl: U 18 gradova po 40 prodavaca

Bor, 08.03.2018. LIDL

Lidl će otvoriti konkurs za radna mesta u Beogradu, Boru, Inđiji, Leskovcu, Nišu, Novom Sadu, Jagodini, Kikindi, Kragujevcu, Kruševcu, Pančevu, Smederevu, Somboru, Subotici, Šapcu, Užicu, Vršcu i Zrenjaninu.

Pored Beograda, gde se planira zapošljavanje oko 300 ljudi, Lidl će u svakom od navedenih gradova zaposliti više od 40 prodavaca.

„Lidl Srbija će budućim kolegama ponuditi konkurentne radne uslove, u pogledu naknade, benefita i radnog okruženja. Prodavci u Lidlu imaće petodnevnu radnu nedelju, a elektronska evidencija radnog vremena omogućava plaćanje prekovremenog rada po sistemu ‘svaki minut se plaća'“, piše u saopštenju.

Dodaje se da navedeni konkurs nije i poslednji talas zapošljavanja u Srbiji.

„Naš cilj je da kupcima širom Srbije ponudimo najbolji odnos cene i kvaliteta po kome je Lidl prepoznat u svetu, pa ćemo, u skladu sa širenjem mreže i potrebama poslovanja, nastaviti sa zapošljavanjem“, poručila je Martina Petrović, rukovodilac korporativnih komunikacija Lidla Srbija.

Zainteresovani kandidati koji žele da rade u navedenim gradovima, mogu se prijaviti putem sajta. Potrebno je da imaju minimum srednju stručnu spremu, dok je iskustvo u radu sa kupcima prednost, ali ne i obavezujući uslov.

„U skladu sa Lidlovim jedinstvenim modelom poslovanja, zadaci zaposlenih u prodavnici se ne razdvajaju prema pozicijama, pa prodavci imaju različita zaduženja, od rada na kasi, preko rada u pekari i usluživanja kupaca, do poslova slaganja robe“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će Lidl svim budućim zaposlenima organizovati sveobuhvatnu plaćenu obuku.

Share

8. mart – Međunarodni dan žena

Bor, 8.03.2018.

Danas se širom sveta  obeležava Međunarodni dan žena – 8. mart, kao deo borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca, a u Srbiji će tim povodom biti održano više manifestacija i skupova.

Sećanje na Čikago

Međunarodni dan žena, 8. mart ustanovljen je u znak sećanja na demonstracije američkih radnica u Čikagu 1909. godine i njujorški marš više od 15.000 žena koje su tražile kraće radno vreme, bolje plate i pravo glasa. Generalna skupština UN je 1977. godine rezolucijom proglasila 8. mart Danom ženskih prava i međunarodnog mira. Prva proslava Dana žena u Srbiji održana je 1914. godine.

Nacionalna konferencija „Žene iz rurаlnih krаjevа – rаvnoprаvne grаđаnke Srbije“ biće održana danas u Palati „Srbija“ u Beogradu, a na Trgu Republike protestni Osmomartovski marš u organizaciji Mreža Žene protiv nasilja, Labrisa, Astre, Romske ženske mreže i Mreže Žena u crnom Srbije.

foto: Tanjug
foto: Tanjug

Predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović izjavila je juče da položaj žena u Srbiji još nije onakav kakav bi trebalo da bude i ukazala da „nije lako ženama u Srbiji, a posebno ženama na selu koje su višestruko diskriminisane“.

Kazala je da i dalje ima nasilja nad ženama, dovođenja u pitanje slobode izbora rađanja dece, nejednakih plata žena i muškaraca, i istakla je da o nasilju nad ženama treba da se razgovara od malih nogu.

U Srbiji 60 odsto žena na selu nema pravo na penziju, a samo 17 odsto su vlasnice imanja što je ograničenje za pokretanje posla i uzimanje kredita, najvećim delom se vode kao nezaposlene, iako rade i doprinose svojoj porodici, rekla je Mihajlović juče u Beogradu, predstavljajući rezultat inicijative „Uposlimo 1.000 žena u ruralnim područjima.

Zaposlene žene, kako je navela, najčešće se bave izradom ručnih proizvoda u svojim sredinama, a zatim, uz podršku kompanija, NALED-a i države, ti proizvodi stižu u državne institucije i u kancelarije velikih međunarodnih kompanija.

Izvršni direktor NALED-a Violeta Jovanović istakla je da je 50 odsto žena i mladih na selu nezaposleno, te da je akcija „Uposlimo 1.000 žena u ruralnim područjima“ do sada obezbedila više od 7.500 radnih sati za žene u srpskim selima.

Jovanović je objasnila da NALED zagovara donošenje zakona o zanatstvu, kao i da se izjednače subvencije za zanatlije i velike kompanije, jer je taj odnos trenutno jedan prema pet u korist velikih igrača.

Mihajlović je danas uručila plakete predstavnicama različitih udruženja iz Srbije i kompanijama kao zahvalnost za promociju ženskog preduzetništva.

 

Share

3. Osmomartovski bazar suvenira

Bor, 06.03.2018.

U susret  danu žena Turistička organizacija Bor će održati:

Treći „Osmomartovski bazar suvenira“

8.marta. 2018. godine, na platou Doma kulture. Bazar će biti prodajno-izložbenog karaktera a radno vreme bazara je od 10-15 časova.

Na bazaru će svoje proizvode izložiti oko 10 izlagača iz Bora.
U prodajnoj ponudi će se naći: suveniri ručne izrade od keramike, drveta, papira, ukrasni predmeti, nakit, rukotvorine,
lekovito bilje, proizvodi od meda, proizvodi od vune ( pustovana vuna – metoda prerade vune izada starim zanatom), suveniri rađeni dekupaž tehnikom.

Novogodišnji bazar

Izlaganje robe na štandovima Turističke organizacije „Bor“ je besplatno.

Novogodišnji bazar

Iz TO Bor poručuju: Cene proizvoda su pristupačne.

Share

Saopštenje koalicije MI ILI ONI

Bor, 06.03.2018. Saopštenje sa KZN MI ILI ONI

ДРАГЕ БОРАНКЕ И БОРАНИ, ПОШТОВАНИ БИРАЧИ,

ХВАЛА СВИМА ВАМА КОЈИ СТЕ  СВОЈ ГЛАС ДАЛИ  НАШОЈ ЛИСТИ- МИ ИЛИ ОНИ! УЈЕДИЊЕНИ ЗА БОР!

ХВАЛА ВАМ ЗА ПОДРШКУ КОЈУ СТЕ НАМ У ОВИМ НЕМОГУЋИМ ИЗБОРНИМ УСЛОВИМА  ПРУЖИЛИ!

Није било лако у Бору и околини ових дана, ни нама, а пре свега Вама! Вршени су притисци, уцене, претили су Вам отказима, деградацијом на послу, смањењем плата, обећавали су запослења незапосленима, помоћ немоћнима, некима од  вас да  очисте снег ако гласате за њих?!

Возила Јавних предузећа су током изборне кампање стављена на располагање актуелној власти. Тражићемо одговорност руководилаца ових предузећа!

Поштовани суграђани, сами сте сведоци свега шта се дешавало. Да ли да споменемо десетине џипова без таблица, или са њима, довођење армије људи са стране да Вас „убеђују“, односно присиљавају да гласате за њих…и сами сте видели и доживели све то!

Тражимо оставку начелника ПУ у Бору, јер је дозволио да велики број лица са возилима без регистарских ознака пред и на сам дан избора окупирају град и села преузму ингеренције полиције. Тражимо оставку, јер ништа није учињено да се омогући несметано одвијање изборног процеса. Напротив! Није се деловало и поред позива органима реда и писаних обавештења, пријава!

НН лица су плаћали гласове, делили пакетиће, чекало се у реду за две-три хиљаде динара за глас, пар конзерви.. Већ сутра ће се то потрошити, појести, закрпити рупе, а њих ћемо сви трпети много дуже од тога.  И вас и нас чека отрежњење и исти проблеми као и до сада, или много већи!  15000 динара исплаћених у изборној тишини незапосленим лицима преко Центра за социјални рад је посебан вид злоупотребе. Та изненадна брига за незапослене је такође селективно одрађена. Зато позивамо и остале незапослене грађане који нису добили та средства да своје право остваре преко Центра за социјални рад.

Александар Вучић, и поред набројаних чињеница, каже да су ови избори били фестивал демократије. Оптужује опозицију за притиске. Ово је очигледан пример безобразлука и бахатости. Џелат се покушава претворити у жртву! Куда то води?

Ана Брнабић каже да је циљ Владе стварање модерне државе!?

Апелујемо на оне који нису задовољни овим стањем, а овога пута нису остварили своје бирачко право, да се укључе у заштиту слободе и Бора. Преко 20 000 грађана то право није искористило.

Борба за слободу говора и избора траје непрекидно! Нажалост, некада то споро иде и креће из почетка, али Ви сте доказ да увек има наде, да вера није у сили, него у мудрости!

Медијска слика у Бору показује да је циљ власти апсолутна контрола свих дешавања. По мери и жељама једног човека!

Зато, још једном, хвала Вам  на подршци коју сте нам пружили, и останите на путу праведности!

Share

Danas je Svetski dan energetske efikasnosti

Bor, 05.03.2018. CSConnect Bor

ZA ENERGETSKI EFIKASNO NIKAD NIJE KASNO  –  DA NAS KLIMA NE RASKLIMA!

Energetska efikasnost je danas struka, pokret, pojam iz oblasti građevine i investiranja, ali delimično i način života.
Svetski dan energetske efikasnosti je 5. mart i obeležava se u velikom broju zemalja.

Gradjanska čitaonica Evropa kao eksperska organizacija članica konzorcijuma CSConnect Bor kroz svoje angažovanje na očuvanju životne sredine i borbi protiv klimatskih promena kroz podizanje svesti o energetski efikasnom korišćenju prirodnih resursa obeležava 5. mart podelom publikacije:

energija

Poražavajuća je činjenica da Srbija troši dva puta više energije od svetskog proseka, a četiri do šest puta više nego što je prosek u Evropskoj uniji! Energiju rasipamo zbog loše izolacije i starog načina gradnje, zbog neefikasnog načina grejanja na fosilna goriva i struju, i u domaćinstvima i u industriji.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, gotovo milijarda i po ljudi uopšte nema električnu energiju, a još jedna milijarda je ima samo delimično. Oko tri milijarde ljudi svoje osnovne životne potrebe namiruje koristeći ugalj ili drva.

Problemi koji prate energetiku su tako globalni i tako veliki da samo sinhronizovana akcija u svim delovima sveta može uticati na budućnost.

Svi smo deo rešenja!

Ono što je apsurdno je to što tome najviše značaja pridaju sredine koje sa energijom imaju najmanje problema!

Share

Koaliciji SNS-SPS 60% glasova

Bor, 04.03.2018. Izbori

Koalicija ALEKSANDAR VUČIĆ – Zato što volimo Bor – Srpska napredna stranka – Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije ostvarila je ubedljivu pobedu u Boru.

U skupštinske fotelje sedeće odbornici sa 4 liste.

Na osnovu osvojenih 59,7 % glasova koalicija SNS-SPS imaće 25 od 35 mandata u novom sazivu SO Bor.

Koalicija  „MI ILI ONI! UJEDINjENI ZA BOR – Narodna stranka – Demokratska stranka – Vlaška narodna stranka – Zajedno za Srbiju – Demokratska stranka Srbije – Socijaldemokratska stranka – Dragan Marković“ osvojila je 16,2 odsto ili 5 mandata.

Treća je lista DOSTA JE BILO I DVERI SRPSKE – DA OVI ODU, A DA SE ONI NE VRATE sa 8,04 odsto ili 3 mandata, a četvrta manjinska lista VLAŠKA STRANKA „MOST“ – BOR U SRCU – MIKI JANOŠEVIĆ sa 4,15 odsto glasova ili 2 mandata.

Ostale liste prema preliminarnim rezultatima nisu prešle cenzus osvojivši manje od 5%:

Glasam za omladinu – Vladimir Stojićević” osvojila je 4,5%, “Pokret na novo doba – Zoran Petrović Petraš”, po trenutnim rezultatima, 2,2 %, „Odgovorno i domaćinski za Bor – Srpska radikalna stranka – dr Vojislav Šešelj – Ujedinjena seljačka stranka – Milija Miletić“, takođe, sa 2,2 % odsto glasova i „Republikanska stranka – Republikanus Part – Dejan Milić“ oko 1,2 odsto.

 

Share

Prijavi neispravnost na Lokalnim izborima

Bor, 04.03.2108. Izbori

Bor danas bira svoje lokalno rukovodstvo. Na birališta može da izađe 43.838 građana, koji biraju 35 odbornika sa osam izbornih listi.

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Зато што волимо Бор – Српска напредна странка – Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије

2. ПОКРЕТ ЗА НОВО ДОБА БОР – Зоран Петровић Петраш

3. „МИ ИЛИ ОНИ! УЈЕДИЊЕНИ ЗА БОР – Народна странка – Демократска странка – Влашка народна странка – Заједно за Србију – Демократска странка Србије – Социјалдемократска странка – Драган Марковић“

4. ДОСТА ЈЕ БИЛО И ДВЕРИ СРПСКЕ – ДА ОВИ ОДУ, А ДА СЕ ОНИ НЕ ВРАТЕ

5. Гласам за омладину – Владимир Стојичевић

6. ВЛАШКА СТРАНКА „МОСТ“ – БОР У СРЦУ – МИКИ ЈАНОШЕВИЋ

7. Републиканска Странка – Republikanus Part – Дејан Милић

8. ОДГОВОРНО И ДОМАЋИНСКИ ЗА БОР (Српска радикална странке – др Војислав Шешељ, Уједињена сељачка странка – Милија Милетић)

Biračka mesta otvaraju se u 7 sati, a zatvaraju u 20 sati.

Na kom biračkom mestu glasate, možete da  proverite ovde. Proveru možete izvršiti i kod Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ukoliko pozovete ove dežurne telefone na sam dan izbora:  011-264-1497, 011-268-6808 i 011-362-0145.

U toku je predizborna tišina, koja traje do zatvaranja birališta, i tokom koje je zabranjeno isticanje simbola na biračkim mestima i u prečniku od 50 metara od biračkog mesta.

Tokom predzborne tišine, liste ne mogu da se oglašavaju u tradicionalnim medijima, niti da organizuju predizborne skupove, ali tim ograničenjima ne podležu društvene mreže.

CRTA posmatračka misija nastavlja da prati dešavanja tokom predizborne kampanje, sam izborni dan, kao i proces nakon izbornog dana. Gradjani na straži vas pozivaju da prijavite nedozvoljene aktivnosti tokom izbornih aktivnosti.

Nedozvoljene aktivnosti na biračkom mestu

Izmena biračkog spiska na dan glasanja

Glasanje umesto drugoga

Povreda tajnosti glasanja

Višestruko glasanje

Prisustvo propagandnog materijala na udaljenosti manjoj od 50 m od biračkog mesta

U glasačkoj kutiji nije nađen kontrolni listić

Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji je veći od broja birača koji su glasali

Glasanje bez isprave kojom se dokazuje identitet

Nedozvoljene aktivnosti stranaka i funkcionera

Funkcionerska kampanja

 

Zloupotreba javnih resursa

 

Nedozvoljene aktivnosti političkih subjekata

 

Nedozvoljeno finansiranje političkih subjekata

Nedozvoljeno izveštavanje elektronskih medija

Neistinito i neobjektivno izveštavanje

 

Govor mržnje i diskriminacija

 

Neravnomerna zastupljenost stranaka i kandidata

Birački spisak

 

Upis u birački spisak

 

Promene podataka u biračkom spisku

 

Share

Izborna tišina

Beogradu, Bor, Sevojno, Arandjelovc, 02.03.2018.

Od četvrtka 01.03.2018. u ponoć elektronskim medijima je ZABRANJENO da se na bilo koji način propagiraju izborne liste, kandidate ili stranke koje učestvuju na izborima u Beogradu, Boru, Sevojnu i Arandjelovcu i da se ne iznose procene rezultata izbora.


Prijavite nepravilnosti REM putem app: https://rem.gradjaninastrazi.rs/

Šta je još zabranjeno, a šta nije u izbornoj tišini? Video

Share

CSConnect Bor dobitnik institucionalnog granta

Bor, Beograd, 01.03.2018.

Mladi istraživači ispred konzorcijuma CSConnect Bor potpisali ugovor za nastavak institucionalne podrške organizacijama civilnog društva

Potpisivanjem ugovora o institucionalnim grantovima u okviru Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine – CSOnnect, Regionalni centar za životnu sredinu (REC) ušao je u poslednju godinu sprovođenja ovog programa. 

Do kraja ove godine 11 konzorcijuma organizacija civilnog društva, koje obuhvataju 64 organizacije iz cele Srbije, nastavlja sa sprovođenjem drugog dela institucionalnih grantova. Finansijska podrška ovom projektu dolazi od Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju, a ukupan fond koji je organizacijama dodeljen kao nastavak institucionalne podrške iznosi 413.000 evra.

DMI Bor će sa svojim partnerima (Gradjanska čitaonica Evropa Bor, Udruženje Vilage i Grupa 55) institucionalni grant u iznosu od 42.000 evra koristiti zarad doprinosa poboljšanom učešću civilnog društva u procesu donošenja odluka koje se odnose na pristupne pregovore u vezi sa Pregovaračkim poglavljem 27 (životna sredina) kao i na organizaciono i kadrovsko jačanje obzirom da su prepoznate da imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima u oblasti životne sredine.

Direktorka REC Kancelarije u Srbiji, Ruža Radović, naglasila je u uvodnom obraćanju značaj uloge civilnog društva u izazovnom trenutku očekivanja otvaranja poglavlja 27 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, kao i da je cilj ovog projekta i podrške Švedske da organizacije civilnog društva preuzmu vodeću ulogu u zaštiti životne sredine.

Ola Anderson iz Odeljenja za razvojnu saradnju u Ambasadi Švedske u Srbiji naglasio je da Švedska podržava evropske integracije Srbije kroz fondove za koje godišnje izdvaja 12 miliona evra, a prioritet je zaštita životne sredine. Kako je objasnio, civilno društvo ima važnu ulogu u praćenju reformi u zaštiti životne sredine u Srbiji, ali i kao partner u dijalogu.

Savetnik ministra zaštite životne sredine zadužen za saradnju sa civilnim društvom, Srđan Stanković, primetio je da postoji dobra volja državne uprave da sarađuje sa civilnim društvom, ali da često postoji jaz u komunikaciji, te da će njegov cilj biti da se podstakne dijalog o konkretnim problemima, ali i konkretnim rešenjima, naročito u kontekstu poglavlja 27.

Programske aktivnosti će kroz nove institucionalne grantove da pokriju veliki broj tema iz oblasti životne sredine, te se očekuju značajni rezultati u sferi upravljanja otpadom, horizontalnog zakonodavstva, upravljanja vodama, zaštite prirode, klimatskih promena, upravljanja otpadom u poljoprivredi, kao i civilnoj zaštiti. Značajno je da nagrađene organizacije u okviru CSOnnect programa deluju i svoje aktivnosti sprovode na svim nivoima – lokalnom, regionalnom i nacionalnom.

Regionalni centar za životnu sredinu kroz sprovođenje ovog programa teži da podrži i osnaži organizacije civilnog društva koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima u oblasti životne sredine i pomogne im u nastojanjima da pruže svoj doprinos pregovaračkom procesu u okviru poglavlja 27, ali i ostvare dijalog sa institucijama Republike Srbije i Evropske unije

Share

Bor – Sinonim srpske borbe za zaštitu životne sredine

Bor,27.02.2018.

Ministar zаštite životne sredine Goran Trivan posetio je danas Rudаrsko topioničаrski bаsen Bor, gde je pohvalio mere koje su preduzete kako Bor više ne bi bio crna ekološka tаčka Srbije.Nakon posete RTB-u, Ministar je razgovarao sa opštinskim rukovotstvom  a od 18,00 učestvovao na javnoj tribini o aktuelnim pitanjima zaštite životne sredine u svečanoj sali opštine Bor..

Kako je saopštilo ministarstvo, Trivan se uverio u poslovnu politiku i opredeljenost jedinog proizvodjаčа bаkrа i plemenitih metаlа u Srbiji dа preduzimа mere i sаnirа posledice zаgаdjenjа.

Zаhvаljujući tim merama, Bor je od grаdа u kojem su 2006. godine izmerene nаjviše koncentrаcije sumpor-dioksidа u Evropi, deset godinа kаsnije postаo grаd sа vаzduhom prve kаtegorije, zbog čega je Evropskа аgencijа zа zаštitu životne sredine proglаsilа 2016. godine Bor ekološkom zvezdom poboljšаnjа stаnjа kvаlitetа vаzduhа u Srbiji.

Odаjem vаm priznаnje zа poboljšаnje kvаlitetа vаzduhа u Boru. Nаjvаžnijа je ekologijа, jer bez putevа možete, аli koliko možete bez kiseonikа? Nаprаvili ste podvig 2016. godine kаdа ste drаstično poboljšаli kvаlitet vаzduhа„, rekаo je Trivan.

Trivan je ocenio da nemа nаpredovаnjа Srbije bez rаzvojа Borа, ali ni nаpredovаnjа Borа bez rаzvojа Srbije i dodao da Ministаrstvo zаštite životne sredine ovom privrednom gigаntu stoji nа rаspolаgаnju u vezi svih ekoloških pitаnjа, od prečišćаvаnjа otpаdnih vodа do remedijаcije zemljištа.

Prilikom današnje posete opštini Bor i na tribini sa gradjanima razgovaralo se o stanju ekologije u borskoj opštini. Glavne teme razgovora bile su poštovanje ekoloških standarda prilikom otvaranja novog rudnika, kao i dosadašnja ulaganja.  Iskazana je zabrinutost gradjana i Civilnog sektora o rešenju i stavovima bivšeg Ministarstva da prilikom istražnih radova, izrade istražnog hodnika i pripreme za otvaranje novog rudnika ČUKARU PEKI, kanadskog investitora,  nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu.
Ministar Trivan je pohvalio planirana izdvajanja za ekologiju i razumevanje rukovodstva lokalne samouprave prema ovoj veoma važnoj oblasti.
„Predsednik opštine je iskazao punu spremnost i volju da Opštinu Bor vodi na način koji je ekološki potpuno smislen i evo to se i desilo. Jedva sam čekao da vidim budžet, koji je u potpunosti u skladu sa onim o čemu smo tada razgovarali. Preko 60-70 miliona opredeliti u opštini ovog tipa, koja ima oko 50 hiljada stanovnika, zaista je prava stvar. Razume se da težimo da to bude mnogo više, ali za prvu godinu to je više nego dovoljno, budući da nam tek predstoje važni koraci. Investirati u izradu projektno tehničke dokumentacije je zapravo ključ u čitavoj priči, s’toga ja i te kako podržavam ove napore, a i ministarstvo će, osim što će podržati, i pomoći. Govoreći o Boru, koji je do juče, kada je u pitanju kvalitet vazduha, bio crna tačka u zemlji i Evropi, imamo sve razloge da Bor iskoristimo kao paradigmu srpske borbe za zaštitu životne sredine. Očigledno je da građani to razumeju, a sada imamo i rukovodstvo opštine koje to razume i koje će nastaviti da se bavi ovim važnim temama.“ rekao je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.
Share

ZAVRŠNA KONVENCIJA KOALICIJE MI ili ONI- zajedno za Bor

Bor, 27.02.2018.

Pred prepunom salom Doma kulture u Boru završena je tribina – konvencija Koalicije MI ili ONI- zajedno za Bor.


Gosti tribine su bili Siniša Kovačević, Saša Janković i Aleksandar Baljak , najavljeni Sergej Trifunović otkazao je svoj dolazak  zbog bolesti oca.


I pored zavejanih ulica i puteva odziv građana je bio na izuzetno zavidnom nivou. Na večerašnje konvencije koalicije „MI ili ONI – Ujedinjeni za Bor“ govorili su gosti Siniše Kovačevića i predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG), Saša Janković.

.Prof. Svetlana Anđelković, prva na izbornoj listi , govorila je o ucenama njenih kolega da potpisuju sigurne glasove u kancelarijama svojih direktora. To što se ljudima u prosveti iznuđuju potisi jeste krivično delo i odgovorni će morati da se suoče sa zakonom. To je sramno i nedostojno i još je gore što se, kruže priče po gradu na svakom mestu, isti „metod“ primenjuje i u RTB-u, javnom sektoru, gde god ima prostora“ – istakla je Anđelkovićeva.

Share

Borske šape o zdravlju vaših kućnih ljubimaca

Bor, 25.02.2018.

U Narodnoj biblioteci Bor održana je  tribina pod nazivom „Prevencijom do zdravlja vaših kućnih ljubimaca“, a u organizaciji Veterinarske stanice Bor i udruženja za zaštitu životinja „Borske šape“.
Prisutnima su se obratili predavači dr. vet. med. Marija Rodić i dr. vet. med. Sonja Bojović i na pristupačan način informisali i uputili vlasnike pasa i mačaka na moguća oboljenja njihovih ljubimaca, na načine lečenja, kao i na prevenciju, koja i jeste bila središna tema tribine.

U sklopu tribine je podeljen i informativno – reklamni materijal, koji edukuje vlasnike kućnih ljubimaca i samim tim poziva i na odgovornost.


Udruženje „Borske šape“ je do sada puno učinilo za rešavanje problema pasa lutalica i za edukovanje vlasnika pasa i mačaka, a ova tribina je samo korak više u njihovom radu.


Pored stručnih predavača, tribinu su uveličali i mali volonteri Borskih šapa koji su prisutnima poklonili i paketiće za njihove ljubimce, koje su  obezbedili „Marlo farma“ i „Premil“.

Share

Konačno: 155 KANDIDATA NA 8 LISTI ZA 35 ODBORNIČKA MESTA

Bor, 21.02.2018.

Izborna komisija opštine Bor utvrdila je zbirnu izbornu listu kandidata za izbore za odbornike Skupštine opštine Bor, raspisane za 04. mart 2018. godine, i to:

Resenje-o-utvrdjivanju-zbirne-izborne-liste

Za izbore u Boru od ukupno 9 predatih prijava potvrdjeno je osam izbornih listi.  Upravni sud u Beogradu je prethodno odbacio žalbu Irene Živković nosioca liste „Izbor postoji – Irena Živković“ na odluku opštinske izborna komisije o neprihvatanju zbog nepravilnosti.

Na potvrdjenim listama je ukupno 155 kandidata za odbornike u Skupštini opštine Bor. Samo su dve liste potpune sa 35, jedna je dvotrećinska (24), a pet su jednotrećinske sa 12 i 13 kandidata.

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Зато што волимо Бор – Српска напредна странка – Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије

2. ПОКРЕТ ЗА НОВО ДОБА БОР – Зоран Петровић Петраш

3. „МИ ИЛИ ОНИ! УЈЕДИЊЕНИ ЗА БОР – Народна странка – Демократска странка – Влашка народна странка – Заједно за Србију – Демократска странка Србије – Социјалдемократска странка – Драган Марковић“

4. ДОСТА ЈЕ БИЛО И ДВЕРИ СРПСКЕ – ДА ОВИ ОДУ, А ДА СЕ ОНИ НЕ ВРАТЕ

5. Гласам за омладину – Владимир Стојичевић

6. ВЛАШКА СТРАНКА „МОСТ“ – БОР У СРЦУ – МИКИ ЈАНОШЕВИЋ

7. Републиканска Странка – Republikanus Part – Дејан Милић

8. ОДГОВОРНО И ДОМАЋИНСКИ ЗА БОР (Српска радикална странке – др Војислав Шешељ, Уједињена сељачка странка – Милија Милетић)

 

Share