);

MRTVA BORSKA REKA

Bor, Zaječar, Negotin, 15.12.2018. 

DW: Kroz Bor teče hemija

MRTVA BORSKA REKA

Bor je grad kroz koji protiče mrtva reka. Najzagađenija reka u Evropi posledica je vekovnog rudarenja i gradske fekalne kanalizacije. Da li će se ovaj problem ikada rešiti i kako?

BORSKA REKA I TUNEL-KOLEKTOR VELIKI KRIVELJ – BOR

Ekološke organizacije upozoravaju i potsećaju na obećanja čelnika

MRTVA BORSKA REKA
Borska reka

Ukoliko bi kolektor rudnika bakra Veliki Krivelj kod Bora pukao, otpadna voda puna toksičnih materija kretala bi se Timokom, a ugrozila bi priobalja Dunava sve do Crnog mora i uništila hiljade hektara obradivog zemljišta.

MRTVA BORSKA REKA

Sadašnji kolektor je u jako lošem stanju. To je tunel otpadnih voda, koje sadrže nekoliko stotina miliona kubika otrovnih materija, među kojima su arsen, živa, nikl i drugi teški metali. Postojeći kolektor nalazi se ispod cca milijardu kubika otrovnih materija kao što su arsen, živa, nikl i ostali teški metali, koji su deponovani na borskim flotacijskim jalovištima, na oko 450 hektara.

MRTVA BORSKA REKA

 Prema procenama, najgori scenario je, ako bi došlo do obilnih padavina i rušenja brane, koje bi trajalo oko 2 sata, sa konstantnim protokom od 4.200 do 20.000 kubika flotacijske jalovine na čas. Ona bi, tako, vrlo brzo poplavila sela nizvodno od brane i veći deo Zaječara. Preko reke Timok, talas zagađenja bi završio u slivu Dunava, u delu koji pripada Crnomorskom slivu u Bugarskoj.

MRTVA BORSKA REKA

Čelnici Zaječara i Negotina, gradova kraj Timoka i Dunava, upozorili su nedavno da bi ukoliko problem kolektora uskoro ne bude rešen, moglo doći do međunarodne ekološke katastrofe neprocenjivih razmera, jer bi otpadne vode pune toksičnih materija ugorzile priobalja i plodna zemljišta kraj Dunava, sve do Crnog mora.

MRTVA BORSKA REKA
Uništeno zemljište na ušću Borske reke u Timok

Gradonačelnici ugroženih gradova su upoznali i upozorili državno rukovodstvo države sa već dugo prisutnim problemom, na šta su oni dali mnoga obecanja:

MRTVA BORSKA REKA
Kriveljska reka posle prijema otpadnih voda rudnika Cerovo

Predsednik Vlade Srbije, g-djica Brnabić je izjavila u Zaječaru, i  Boru , krajem februara 2018 godine, da su u Budžetu RS, obezbedjena sredstava za projektovanje i izgradnju tunela-kolektora “Kriveljska reka”, i da će isti početi da se gradi do kraja 2018 godine.

Ministar rudarstva i energetike, g-din Aleksandar Antić, je u februaru i martu 2018 godine izjavio, da su pare u Budžetu odvojene za izgradnju tunel kolektora “Kriveljska reka” i da će isti početi sa izgradnjom do kraja godine.

I pored obećanja Premijerke i Ministra energetike i rudarstva, još uvek se nije ništa po pitanju tunel-kolektora nije pomerilo sa mrtve tačke, a kraj godine je tu!

Ostavite odgovor