);

Pismo

Opštinska uprava Bor: Svi štrajkuju sem funkcionera!

PISMO, POSLOVI: U ministarstvima ne znaju šta rade u lokalu?

Bor, 15. jul Devetog jula ove godine, u listu „Poslovi“, objavljen je oglas za prijem u radni odnos – Poslovi finansija indirektnih korisnika drugog nivoa vlasti i drugih korisnika javnih sredstava i finansija i računovodstva budžeta – trezora Opštine Bor. Krajem prošle godine doneta je uredba o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, uz ograničenje broja…

    Read More