);

Tribina o kvalitetu vazduha i posledicama po zdravlje

Bor, Beograd, 08.09. MCBOR DMI – Tribina o kvalitetu vazduha, o aktuelnom stanju kvaliteta vazduha i posledicama po zdravlje. Tribina „Zajedno za čist vazduh“ održana je u Boru povodom međunarodnog Dana čistog vazduha, 7. septembra.

Tribina o kvalitetu vazduha i posledicama po zdravlje

Povodom Međunarodnog dana čistog vazduha Društvo mladih istraživača je organizovalo javnu tribinu „Zajedno za čist vazduh“. Tribina o kvalitetu i aktuelnom stanju kvaliteta vazduha i posledicama po zdravlje. Clj tribine: informisanje građana o rezultatima monitoringa vazduha u Boru ove godine, edukacija o uticaju na zdravlje čestica prašine PM10 i PM2,5 i upoznavanje sa Kratkoročnim akcionim planom o poboljšanju kvaliteta vazduha.

Tribina o kvalitetu vazduha i posledicama po zdravlje

Tribini su prisustvovali zainteresovani građani, predstavnici mesnih zajednica grada i sela i organizacija civilnog društva i neformalnih udruženja.

Rezultat monitoringa u periodu januar – jul 2021.

Tribina o kvalitetu vazduha i posledicama po zdravlje

Dr Viša Tasić je govorio o rezultatima monitoringa u periodu januar – jul 2021. godine i uporedio sa rezultatima u istom periodu predhodnih godina.

“Način vođenja tehnološkog procesa u topionici bakra uslovio je pojavu većih koncentracija sumpordioksida. Na mernom mestu Jugopetrol do avgusta 2021. godine prekoračena je prosečna dnevna koncentracija 75 dana. A na mernom mestu Tehnički fakultet 22 dana. U periodu januar – juli 2021. godine detektovana su prekoračenja graničnih vrednosti za srednje dnevne koncentracije na PM10. Na svim mernim mestima u gradu i okolini. Od 3 dana, kod Tehničkog fakulteta do 57 dana u Brezoniku. Prerada koncentrata bakra sa većim sadržajem arsena u topionici. Osnovni je razlog za povećanje koncentracija AS u PM10 na svim mernim mestima u aglomeraciji Boru. U periodu od 2016 – 2021. godine”- zaključio je Tasić.

Posledice po zdravlje ljudi zavise od dužine izlaganja

Tribina o kvalitetu vazduha i posledicama po zdravlje

Prim. sci. dr med. Branislava Matić Savićević je govorila o uticaju PM10 i PM2,5 čestica na zdravlje ljudi.

“Izloženost do 5 dana dovode do zapaljenskih procesa respiratornih organa i umanjenja plućnih funkcija. Izloženosti do 14 dana uzrokuje sistematski upalni proces. Dok višegodišnje izalaganje prouzrokuje povećani mortalitet od hroničnih bolesti i sniženje očekivane dužine života.” Istakla je Prim. sci. dr med. Branislava Matić Savićević analizirajući Uticaj zagađenja prema studiji koja je urađena 2018. godine u Institutu za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanovic Batut.

Kratkoročni akcioni plan za poboljšanje kvaliteta vazduha

Toplica Marjanović je govorio o merama koje su predviđene Kratkoročnim akcionim planom za poboljšanje kvaliteta vazduha. Posebno o rokovima za njihovu realizaciju i potrebnim sredstvima.

Mladi o aero zagadjenju u Boru

Tribina o kvalitetu vazduha i posledicama po zdravlje

O stavovima mladih o zaštiti životne sredine govorio je Jovan Janjić, Dom omladine Bor.

Tribina o kvalitetu vazduha i posledicama po zdravlje

Pokrenuta je inicijativa da Skupština grada na prvoj sednici obavi rebalans budžeta. Kako bi se obezbedila sredstva za realizaciju Kratkoročnog akcionog plana. I apelovano je da se ubrza izrada Plana kvaliteta vazuha uz uključivanje javnosti u ceo proces. Tako da usvajanje bude u skladu sa nacinalnim zakonodavstvom i dokumentima lokalne javne politike.

Tribina o kvalitetu vazduha i posledicama po zdravlje

Ostavite odgovor