);

CSOnnect Bor

CSOnnect Bor

Konzorcijum predvođen Društvom mladih istraživača Bor dobitnik je institucionalnog granta u okviru CSOnnect programa podrške civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine.

CSOnnect Bor

Zajedno sa partnerskim organizacijama (Gradjanska čitaonica Evropa Bor, Udruženje Vilage i Asocijacija za razvoj opštine Bor) DMI Bor je od 26. oktobra 2016. do 26. oktobra 2017. godine CSOnnect institucionalni grant koristiti zarad doprinosa poboljšanom učešću civilnog društva u procesu donošenja odluka koje se odnose na pristupne pregovore u vezi sa Pregovaračkim poglavljem 27 (životna sredina) kao i nakon dostizanja punopravnog članstva.

CSOnnect Bor

CSOnnect Bor od 01.03.2108. do 31.12.2018. je u novom sastavu: DMI Bor, Gradjanska čitaonica Evropa Bor, Udruženje Vilage i Grupa 55

CSOnnect Bor

Kako bi dali pomenuti doprinos, DMI i partnerske organizacije će sprovoditi obuke OCD i medija, analizu finansiranja zaštite životne sredine na lokalnom nivou, konsultacije sa predstavnicima javne uprave, edukacije učenika u školama kao i druge aktivnosti od značaja za jačanje kapaciteta civilnog društva za uspešno delovanje u oblasti zaštite životne sredine i procesa pristupanja.

Environmental Civil Society Support Programme for Serbia   – Novi program podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti zaštite životne sredineCSOnnect Bor

Institucionalni grant se finansira sredstvima CSOnnect programa koji realizuje  Regionalni centar za životnu sredinu (REC).  

Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA).

https://www.mc.kcbor.net/2018/09/04/250-lokacija-napustenog-rudarskog-otpada/

https://www.mc.kcbor.net/2018/08/23/organizacije-civilnog-drustva-u-zastiti-zivotne-sredine/

https://www.mc.kcbor.net/2018/06/06/bor-grad-cveca-2019/

https://www.mc.kcbor.net/2018/05/22/zivotna-sredina-buducnost-i-izazovi-odrzivog-razvoja-jugoistocne-srbije/

https://www.mc.kcbor.net/2018/05/20/budimo-budni-ekoloski-kriminal-i-korupcija/

https://www.mc.kcbor.net/2018/05/14/izvestaja-iz-senke-koalicije-27/

https://www.mc.kcbor.net/2018/03/30/javna-rasprava-o-zakonu-o-klimatskim-promenama/

https://www.mc.kcbor.net/2018/03/24/bor-sat-za-nasu-planetu/

https://www.mc.kcbor.net/2018/03/22/tribina-ekoloski-dani-2018/

https://www.mc.kcbor.net/2018/03/05/danas-je-svetski-dan-energetske-efikasnosti/

https://www.mc.kcbor.net/2018/03/02/csconnect-bor-dobitnik-institucionalnog-granta/

http://www.mc.kcbor.net/2017/09/07/bor-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-prosirenja-flotacijskog-jalovista-veliki-krivelj/

http://www.mc.kcbor.net/2017/06/16/gradjani-u-akciji/

http://www.mc.kcbor.net/2017/05/25/bor-dobra-i-losa-zemlja-2017/

 

http://www.mc.kcbor.net/2017/04/21/ekolistanje-u-narodnoj-biblioteci-bor/

http://www.mc.kcbor.net/2017/04/19/20-april-svetski-dan-planete-zemlje/

http://www.mc.kcbor.net/2017/04/12/bor-obelezen-dan-zastite-prirode-srbije/

http://www.mc.kcbor.net/2017/04/06/bor-o-nacrtu-izvestaja-o-klimatskim-promenama

 

http://www.mc.kcbor.net/2017/04/03/55834/

http://www.mc.kcbor.net/2017/03/25/bor-sat-za-planetu-zemlju/

 

http://www.mc.kcbor.net/2017/03/21/plan-turistickog-podrucija-borsko-jezero-brestovacka-banja/

http://www.mc.kcbor.net/2017/03/20/ekoloski-dani-bora-2017/

http://www.mc.kcbor.net/2017/03/17/borska-reka-zagadjenje-veka/

http://www.mc.kcbor.net/2017/03/16/najava-tribina-o-ekologiji-i-borskoj-reci/

http://www.mc.kcbor.net/2017/03/15/rec-u-boru/

http://www.mc.kcbor.net/2017/02/21/bor-javno-zagovaranje/

http://www.mc.kcbor.net/2017/02/01/csonect-bor/

http://www.mc.kcbor.net/2016/12/15/stalna-briga-o-zivotnoj-sredini/

http://www.mc.kcbor.net/2016/12/06/bor-mladi-istrazivaci-40-godina-pod-ruku-sa-prirodom/

http://www.mc.kcbor.net/2016/12/10/bor-obelezavanje-medjunarodnog-dana-planinaobelezavanje-medjunarodnog-dana-planina/