Arhive oznaka: anketa

E-dozvole od 1. januara

Bor, Beograd: NALED 

OPŠTINE SE SPREMAJU ZA ELEKTRONSKE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Demo verzija softvera za e-dozvole biće predstavljena u oktobru

Prva verzija softvera za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola biće predstavljena u oktobru, a gradovi i opštine ubrzano se pripremaju za novu proceduru, čija će primena početi 1. januara sledeće godine. NALED među lokalnim samoupravama sprovodi anketu o stručnoj i tehničkoj opremljenosti i rezultati tog istraživanja predstavljaće osnov za izradu predloga daljih koraka u pripremi softvera i jačanju kapaciteta opština da primene novi sistem.

–  Elektronska procedura izdavanja građevinske dozvole u potpunosti će zameniti dosadašnju praksu predaje dokumentacije na papiru. Postupak će biti znatno transparentniji, investitorima će doneti značajne uštede i lokalnu administraciju učiniti efikasnijom. Takođe, biće veoma sužen prostor za korupciju u proceduri koja je do sada bila jedna od problematičnijih – kaže potpredsednik Upravnog odbora NALED-a i gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović.

frenki izgrad.trgovcenIzdavanje građevinskih dozvola isključivo u elektronskom obliku u regionu ima samo Makedonija. NALED je kroz učešće u radnoj grupi za izradu Zakona o planiranju i izgradnji podstakao resorno ministarstvo da ovo savremeno rešenje ugradi u propis. NALED je u saradnji sa nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ obezbedio oko 400.000 evra  za izradu softvera koji će koristiti država, a kroz fokus grupu deo lokalnih samouprava imao je priliku da već u početnoj fazi izrade softvera daju komentare i sugestije.

Na upitnik poslat rukovodiocima odeljenja za izdavanje odobrenja za gradnju u 160 lokalnih samouprava i gradu Beogradu, do sada je odgovorilo 143 i očekuje se da ostali dostave podatke do kraja avgusta. Preliminarni rezultati pokazuju da su službenici opremljeni računarima solidnog kvaliteta, širokopojasnim internetom i da su i sada dobro upućeni u elektronsko poslovanje.

U službi za objedinjenu proceduru izdavanja građevinskih dozvola koja je uvedena novim Zakonom o planiranju i izgradnji u proseku radi 4,6 službenika. U samo 10 od 143 lokalne samouprave pokazalo se da nemaju svi zaposleni računar. Na pitanje da li imaju lice ili službu zaduženu za IT pozitivno su odgovorile 103 lokalne samouprave (72%). U nešto više od 100 opština svi zaposleni imaju svoju službenu e-mail adresu. Većina je istakla da imaju ADSL ili kablovski internet, sa stabilnom vezom.

Konfiguracije računara kojima raspolažu rukovodioci i registratori su solidne. Najčešće su to kompjuteri sa procesorima brzine iznad 2-2,5GHz i sa RAM memorijom od 2 ili 4GB, a 111 opština poseduje i skener. Oko polovine gradova i opština raspolaže softverom za pregled planske dokumentacije i projekata.

Problem na koji je ukazala anketa jeste da samo tri šefa odeljenja za objedinjenu proceduru i tri registratora imaju elektronski sertifikat, što znači da će ostale opštine morati da ubrzaju aktivnosti na pribavljanju sertifikata bez kojih izdavanje e-dozvola neće biti moguće. Svi dokumenti u proceduri elektronskog izdavanja građevinske dozvole moraće da budu elektronski potpisani i time će biti umanjena mogućnost njihove zloupotrebe.

U okviru projekta Razvoj sistema elektronskog izdavanja građevinskih dozvola u regionu jugoistočne Evrope  koji uz Podršku Nemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ) sprovodi NALED sa partnerima iz regiona, intenzivirane su aktivnosti u okviru  projektne komponente Razvoj softvera za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola u Srbiji.

Izabrani konzorcijum za izradu softvera Reaktiv/Comtrade/Dynamic Consulting, je u okviru planiranih aktivnosti Faze Poslovne analize i funkcionalnih zahtevasproveo poslovnu analizu koja je preduslov za dalje korake u razvoju softverskog sistema. S tim u vezi, održane su dve radionice, 28. jula i 12. avgusta 2015. godine, na temu Analiza i predstavljanje modela procesa i predlozi rešenja u okviru objedinjene procedure za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Radionice su organizovane sa ciljem da zainteresovane strane u postupku objedinjene procedure daju svoje komentare i sugestije na prezentovane modele procesa identifikovane u fazi poslovne analize, kao i  na predloge rešenja za razvoj i implementaciju softverskog rešenja.

Na radionicama su učestvovali predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Agencije za privredne registre, predstavnici lokalnih samouprava: Zrenjanin, Zvezdara, Gornji Milanovac, Kraljevo, Sremska Mitrovica i grad Beograd, predstavnci GIZ-a kao i eksperti iz oblasti planiranja i izgradnje.
Svi učesnici su aktivno učestvovali na radionicama i davali korisne komentare i sugestije, a posebno je značajan doprinos lokalnih samouprava, kao predstavnika korisnika sistema koji će ga u praksi najviše koristiti.

Zaključci i predlozi sa radionica su doprineli identifikaciji efikasnih i efektivnih predloga rešenja kako bi na osnovu verifikovanih procesa bila kreirana specifikacija funkcionalnih zahteva i arhitektura i konfigurisanje sistema i priprema funkcionalnog prototipa.

Share