);

Isus Hrist sa table na planini Stol

Bor, 20. februar 2023. MCBor, Autor Dodić A. Dragi

 ISUS HRIST SA TABLE NA PLANINI STOL

Postoji izvesnost pojavljivanja ili događanja nečega i kada postoji najmanja verovatnoća, kada imamo verovatnoću dešavanja: 0,000 … (takoreći sa bezbroj nula). I na kraju nepreglednih decimala nalazi se broj 1.Tu teorijsku tvrdnju je izrekao jedan američki naučnik. Tako postoji i teorijska mogućnost da se Isus Hristos po drugi put nađe među nama. Njegova misija ovoga puta, po ortodoksnom verovanju, ne bi bila ostvarenje Božije promisli vaskrsenja mrtvih, već obraćanje svetu, svekolikom ljudskom rodu da se urazumi, da svoje nade i očekivanja privede razumnoj meri. Isus bi, pored izricanja moralnih pouka za čovekovo ponašanje u ovom i narednim milenijumima, blagosiljao svu Božiju decu i ohrabrio ih da istraju u ljubavi prema Njemu. Pošto su Srbi božiji, nebeski narod, među najstradalnijim narodima na svetu, pored Jevreja, Indijanaca (starosedelaca Amerike) i Jermena. Zatim, što su mnogi zavojevači, pre vremena, pre svršetka životnog veka, nepokorne Srbe preseljavali u Carstvo nebesko. I to na teritoriji koja je raskrsnica puteva na svim stranama sveta. Obratiće se na srpskom jeziku kao savršenom jeziku među svetskim jezicima, po jednostavnosti izražavanja i besprekornom ćiriličnom pismu. Gete i braća Grim, utemeljivači nemačke kulture i pismenosti, divovi čija dela čine neprocenjivu svetsku kulturnu baštinu. Preko Vuka Karadžića, upoznaju se sa srpskom epskom narodnom poezijom. Bejahu zadivljeni što je na srpskom jeziku ispevana impozantna epopeja jednog malog naroda u večitoj borbi za svoj fizički i duhovni opstanak.

Savršen srpski jezik

                          Po ćirilici i svojoj jednostavnosti, to je perfektan jezik jednog malog naroda, čiji je doprinos svetskoj nauci  i kulturi nemerljiv. Unakarađivanje i poružnjavanje  srpskog jezika čini obilna upotreba tuđica, stranih reći i izraza i stavljanje ćirilice u zapećak. U aktuelnom trenutku, feministkinje besramno nastoje na izvedbi poduhvata oskrnavljenja srpskog jezika tzv.rodno ravnopravnim terminima. Ta njihova drskost je tako velika, ne prezaju ni od ničega. Izmanipulisale su Narodnu skupštinu, zakonodavca, da ozakoni njihovu  neprimerenu i suludu nameru. Nasilno nametnuti termini su reči varvarizmi, koje varvarski nasrću na srpski jezik, kao varvari na granice Rimske imperije. Feminizam se odnosi na težnju države i nevladinih organizacija da se žena izjednači sa muškarcem, u političkim, ekonomskim, imovinskim i drugim pravima. Rodna ravnopravnost i feminizam su područja politike, nemaju apsolutno nikakvu vezu sa srpskim jezikom. Početak tog divljanja percipiram u RTS – u, tu sam ga najpre uočio.

Odbor za standardizaciju srpskog jezika

                        Prema dnevnom listu “Blic” od 16.maja 2021. “Zakon o rodnoj ravnopravnosti direktno zalazi u problematiku srpskoga standardnog jezika,  jer propisuje, čak pod pretnjom kazni, i upotrebu rodno senzitivnog jezika. A normiranje upotrebe standardnog jezika nije niti može biti u ingerenciji Vlade, nego isključivo u ingerenciji jezičke struke i  nauke. Srbističku struku i nauku u pogledu svih pitanja standardizacije srpskoga jezika predstavlja Odbor za standardizaciju srpskoga jezika. Odbor za standardizaciju srpskog jezika je naučno – stručno telo koje su obrazovale sve  institucije sa celokupnog srpskog jezičkog prostora u čijem je delokrugu i briga za očuvanje i negovanje srpkoga jezika. Jedan od zadataka Odbora jeste i davanje predloga državnim organima radi svrsishodnih rešenja u oblasti jezičke politike.” Predlagači zakona: dve “ministarke”(“ekonomistkinja” i “fizičarka”), bez konsultacije sa Odborom ili traženja mišljenja od njega, uradile su naopak posao. Dve “ministarke”,  za koje je srbistika nepoznanica. Kompetencije (znanja i sposobnosti) “predlagačica” pomenutog zakona su zaslepljena mržnja i potpuna nesenzitivnost (neosetljivost) prema lepoti srpskog jezika. Umesto liberalne jezičke politike, brate, imaš jezičke direktive koje ni svemoćni Staljin nije uvodio u ruski jezik. On je bio ne samo apsolutni gospodar u ideologiji ruskog i svetskog komunizma, već  pod njegovim strogim nadzorom su bili i nauka i kultura. Čak se je kao Gruzin naslađivao raskošnom blistavošću ruskog jezika. Eto šta uradiše da se ozakoni bezakonje u srpskom jeziku nekakve “demokratkinje”, zabludeli zagovornici izopačenog  jezičkog trenda. Nove reči – feminizmi, ne mogu biti protivni pravilima tvorbe reči u srpskom jeziku. I  moraju da ispune kriterijum opšte prihvaćenosti u praksi.  Ipak, verski opštečovečanski skup na Stolu obezbeđivaće vatrogasci spasioci, a ne “vatrogaskinje spasiteljke”. Ne verujem da je neko očekivao ovakvu bezobzirnu feminističku igru sa srpskim jezikom.

                          Hajde da najpre saznamo šta  po Svetom Jevanđelju po Mateju, Sveto pismo, Novi zavet,  Isus Hristos govoraše na Gori. Na rečima Isusa Hrista nastaće, rascvetati će se hrišćanska doktrina, mitologija, kultura i civilizacija.To je početak kraja paganstva, nehrišćanstva.  Mi, savremenici, ubiremo plodove hrišćanske nauke, koja je prožeta duhovnošću a ne egzaktnošću.

BESEDA NA GORI

                          Na nekoj obali Sredozemlja, Isus iđaše sa svojim učenicima  – budućim apostolima, koji će biti učitelji Hristove vere i dogmatizovaće je.  Jevrejski narod je već znao za njegovu božansku  misiju i  otpočeo je da se masovno okuplja oko njega i njegovih učenika. Isus se je dosetio, da tako veliko mnoštvo naroda, može razgovetno da ga sasluša, samo ako govori sa neke visine. Ispeo se sa svojim učenicima na obližnji breg, seo i izmeđju ostalog, deo njegovog  bogogovorenja glasi:  “Blaženstva:  Radujte se i veselite se, jer je velika plata  vaša na nebesima, jer su tako progonili i proroke pre vas. So zemlji i svetlost svetu: Vi ste so zemlji; ako so obljutavi, čime će se osoliti? Ona već neće biti ni za šta, osim da se prospe napolje i da je ljudi pogaze. Vi ste svetlost svetu; ne može se grad sakriti kad na gori stoji. Niti se užiže svetiljka i meće pod sud nego na svećnjak, te svetli svima koji su u kući. Tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima.

Gnev i pomirenje

                          Parafraza umesto obimnog citata:Ne gnevi se na brata svoga ni za šta, bez razloga. Ako nastupi sporenje sa suparnikom, razmirice i konfliktne situacije razrešavati treba brzo, bez uplitanja arbitara i državnih sudija, jer tako nećeš potrošiti zadnji novčić za parničenje i oslobađanje iz tamnice. Preljuba:  A ja vam kažem da svaki koji  pogleda na ženu sa željom za njom, već je učinio preljubu sa njom  u srcu svome. Razvod: A ja vam kažem  da svaki koji otpusti  ženu svoju, osim zbog preljube, navodi  je da čini preljubu;  i koji se oženi  otpuštenicom, preljubu čini.  Zakletva: Još ste čuli kako je kazano starima: “Ne kuni se krivo, a ispuni što si se Gospodu zakleo.” Osveta:  A ja vam kažem da se ne protivite zlu, nego ako te ko udari po desnom obrazu tvom, okreni mu i drugi; i koji hoće da se sudi s tobom i košulju tvoju da uzme, podaj mu i haljinu; i ako te ko potera jednu milju, idi sa njim dve. Koji  ište u tebe,  podaj mu; i  koji hoće od tebe da pozajmi, ne odreci mu.

Ljubav prema neprijateljima

                        A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze i molite se za one koji vas vređaju i gone. Da budete sinovi  Oca svoga koji je na nebesima;  jer On svojim suncem obasjava  i zle i dobre;  i daje kišu pravednima i nepravednima.  Milostinja:  Kada, dakle, daješ milostinju, ne trubi pred sobom, kao što čine licemeri po sinagogama i po ulicama da ih ljudi hvale. Molitva: – I kada se moliš Bogu, ne budi kao licemeri, koji rado po sinagogama i na raskršću ulica stoje i mole se da ih vide ljudi. A ti kada se moliš, uđi u sobu svoju, i zatvorivši vrata svoja, pomoli se Ocu svome koji  je u tajnosti; i Otac tvoj koji vidi tajno, uzvratiće tebi javno.

Obrazac molitve – Oče naš

                       A kada se molite, ne praznoslovite kao neznabošci, jer oni misle da će za mnoge reči svoje biti uslišeni. Ovako, dakle, molite se vi: – Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje; da dođe carstvo tvoje; da bude volja tvoja i na zemlji  kao na  nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je tvoje carstvo i sila i slava u vekove.  Amin. –  Jer ako oprostite ljudima sagrešenja njihova, oprostiće i vama Otac vaš nebeski. Ako li ne oprostite ljudima sagrešenja njihova, ni Otac vaš neće oprostiti vama sagrešenja vaša. Post:  – A kad postite, ne budite sumorni kao licemeri; jer oni natmure lica svoja da se pokažu ljudima kako poste. Bogatstvo: – Ne sabirajte sebi bogatstvo na zemlji, gde moljac i rđa kvari, i gde lopovi potkopavaju i kradu; nego sabirajte sebi  bogatstvo na nebu, gde ni moljac ni rđa ne kvari, i gde lopovi ne potkopavaju i ne kradu. Ne može se služiti dvojici gospodara:  Niko ne može dva gospodara služiti; jer ili će jednoga mrzeti a drugoga ljubiti; ili će se jednoga držati, a drugoga prezirati. Ne brinite se: Ne brinite se, dakle, govoreći: “Šta ćemo jesti , ili šta ćemo piti, ili čime ćemo se odenuti?”  Jer sve ovo neznabošci  ištu; a zna i Otac vaš  nebeski  da vama treba sve ovo. Nego ištite najpre Carstvo Božje i  pravdu njegovu, i ovo će vam se sve dodati. Ne brinite se, dakle , za sutra; jer sutra brinuće se za se. Dosta je svakom danu zla svoga.

Ne sudite

                       Ne sudite, da vam se ne sudi; jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi; i kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti. A zašto vidiš trun u oku brata svoga, a brvno u oku svome ne osećaš?  Licemere, izvadi najpre brvno iz oka svoga, pa ćeš onda videti izvaditi trun iz oka brata svoga.

Ne skrnavite svetinje: Ne dajte svetinje psima; niti bacajte bisera svojih pred svinje, da ih ne pogaze nogama svojim i okrenuvši  se ne rastrgnu vas. Moć molitve: Ištite i daće vam se; tražite i naći ćete; kucajte, i otvoriće vam se. Jer svaki  koji  ište, prima; i koji traži nalazi; i koji kuca otvoriće mu se. Sveto pravilo: Sve, dakle, što hoćete da čine vama ljudi, tako činite i vi njima: jer to je Zakon i Proroci. Dva puta: Uđite na uska vrata; jer su široka vrata i širok put što vode u propast, i mnogo ih ima koji njime idu. Jer su uska vrata i tesan put što vode u život, i malo ih je koji ga nalaze. Lažni proroci: Čuvajte se lažnih proroka, koji vam dolaze u odelu ovčijem, a iznutra su vuci grabljivi. Po plodovima njihovim poznaćete ih. Tako svako dobro drvo plodove dobre rađa, a zlo drvo, plodove zle rađa. Dela – a ne reči: Neće svaki koji mi govori: “Gospode, Gospode”, ući u Carstvo nebesko; no koji tvori volju Oca moga koji je na nebesima; idite od mene vi koji činite bezakonje. A svaki koji sluša ove reči moje i ne izvršuje ih, biće sličan čoveku ludom koji sazida kuću svoju na pesku; i udari kiša, i dođoše vode, i dunuše vetrovi i udariše na kuću onu, i pade, a pad njen beše strašan”.

                      Po završetku ove znamenite  besede, koja čini kamen temeljac Hristove veronauke, hrišćanske tradicije, Isus Hristos sa svojim učenicima obilazi narod zadivljen njegovim božanskim rečima. Isceljuje beznadežno bolesne i nastavlja da propoveda i kazuje Božiju reč.

PROLOG

                        Znamenja na nebu u liku Isusa Hrista, neobične meteorološke i astronomske pojave, preterano blesavljenje u svetskoj politici koje ugrožava opstanak naroda i država na planeti. To će biri predskazanja skorog dolaska Božijeg Sina među nama. Njegova neposredna pojava biće najavljena na pravovernim i krivovernim bogosluženjima po hrišćanskim hramovima. Zvona na tornjevima bogomolja oglašavaće Božiju radost Isusa što je ponovo sa rodom ljudskim. Bogočovek biće ushićen i preplavljen emocijama ljubavi prema ogromnom mnoštvu ljudi različitih kulturnih, političkih i verskih orijentacija. Okupljeni narod će uzvratiti bogobojažljivim slušanjem njegovih reči i uputa za opstanak čoveka u ovom i svim budućim milenijumima. Vera u Hrista i delanje u skladu sa njegovom naukom, je jedini put izbavljenja iz kaljuge uzajamnih trzavica i zađevica političkih elita koje vode narode. Prisutni su radost iskazivali u neizmernom oduševljenju, ekstatičnim raspoloženjem. I tako, sa Table na Stolu, na nadmorskoj visini od 1.155 metara, započe drugi boravak Isusa Hrista među nama. Božanska pojava Isusa Hrista je svojim sjajem obasjala ceo vidokrug sa Table, preplavljen ogromnim mnoštvom ljudi. Kada se je pojavio u podnevnom času, sunce je za trenutak, za jednu nanosekundu (milijarditi deo sekunde), zatamnelo svoju životodavnu svetlost.   Nakon toga, Božija svetlost je ozarila sve prisutne. Grandioznošću svoje pojave u vidu neke siluete magličaste prozračnosti, ali sa primetnim obrisima svog lika, Hristos obasjaće sav prostor do Đerdapskog tesnaca na Dunavu, nekom jarkom svetlošću.

Verovatnoća

                    Kada postoji teorijska mogućnost za nastanak nečega, to se uvek realizuje, zavisno od stepena ostvarljivosti i prema zakonu  verovatnoće. Sve je stvar učestanosti. Učestanost znači da jedna pojava, fenomen nastaje po proteku kraćeg ili dužeg vremena. Kod najmanje verovatnoće nečega je i najmanja učestanost, najmanja ili zanemarljiva mogućnost događanja. Hristov glas, Božijom promisli, biće podjednakog intenziteta od Table. Maleni anđeli lelujaće u vazduhu i tečno prevoditi  reči Boga Sina na jezike naroda kojima pripadaju slušaoci – auditorijum. Po prestanku propovedi i pojavljivanja Hrista, oglasiće se Sveti  Ilija, gromovnik pravovernih hrišćana.  Pri veoma visokoj oblačnosti,  božanstvenim vatrometom i  nebeskim koncertom munja i  gromova, koji će se međusobno nadmetati blistavošću svog sjaja i gromovitošću odjeka.

PROPOVED ISUSA HRISTOSA SA TABLE

                       Pozdravljanje: Priđite mi sa vedrinom duha i radošću u srcu i pogledom usplamtelim koji se nadahnjuje veličanstvenošću moje Božije pojave. Budite blagosloveni Božijom milošću i molitvama Bogu  iskupljujte svoje grehe i bogohulna razmišljanja i delanja. Životna radost: Radujte se životu svakog dana, vi, daleki potomci vaših praroditelja: Adama i Eve. Neka vam svaki dan bude radost u duši i mislima, slavljenje imena Božijeg.  Imate ljubav Gospoda Boga u svakom vašem pregnuću, čovekoljubivom nastojanju. Bog je uvek sa vama kada činite Bogu ugodne stvari. Vaš trud zasigurno urodiće plodovima. Nikada ne klonite duhom, uprkos svim preprekama koje vam stoje na putu vere u Boga.  Uslediće njegove obilate nagrade kada uskladite vaša životna stremljenja sa Jevanđeljem. Vaša radost životu biće i Božija radost. Očaj: Ne  očajavajte zbog nedaća i tegoba u svom ovozemaljskom životu. Život čini neizostavno i dobro i zlo. Sledite moje moralne pouke i  radujte se unapred večitom blaženstvu u Carstvu nebeskom. Svetski mir: Nemojte zamahivati  ratnim sekirama jedni na druge, a pogotovo onim sa nuklearnom bojevom oštricom.Sklonite kažiprst sa nuklearnog obarača. Neutrališite svoje arsenale nuklearnog, termonuklearnog i drugog ubilačkog oružja koje visi kao Damoklov mač iznad vaših glava. Svetinje:  Prirodna dobra: vodeni tokovi, jezera, mora, okeani, šume i proplanci, neka vam budu svetilišta, sveta mesta, svetinje, prema kojima treba da se bogobojažljivo ophodite. Ne smete skrnaviti ta dobra nastala voljom Božijom. Skrnavljenje prirodnih dobara neka bude najveći greh. Kao što sa skrušenošću i poniznošću ulazite u crkvu Hristovu, sa istim ovim osećanjima ulazite i boravite u staništa biljaka i životinja.

Flora i fauna

                        A ja vam kažem da uništavanje prirode i izumiranje biljaka i životinja uzrokovani čovekovom nekontrolisanom delatnošću, to je pogubno  omalovažavanje Boga, njihovog Tvorca. Čovečanstvo nema Božiji blagoslov da sa živim bićima radi šta hoće, što mu se prohte radi ugađanja preko mere svojim telesnim prohtevima.Postoji demarkaciona, granična linija dokle će Bog trpeti  ekološko divlje ponašanje čoveka.Kada se pređe ta demarkacija, uslediće, po volji Božijoj, žestoka i surova odmazda prirode prema čoveku.   Veličinom svojih kataklizmičnih posledica, nadmašiće svaku pandemiju izazvanu patogenim virusima. Ponesite breme odgovornosti za spas planete, kao što sam ja nosio drveni krst i bio ovenčan trnovim vencem na Golgoti. Neka život čoveka na planeti nikada ne bude vaša stradalnička Golgota. Urbanizacija prirode i ekosistema je izrečena ekološka smrtna presuda.  Prosečeni  putevi  kroz divljinu su prekinute, presečene arterije prirode, koje već obilato krvare. Prestanite sa istrebljenjem i progonom divljih životinja i iskorenjivanjem biljaka u prirodi, posebno lekovitog bilja. Ova živa bića smrtno ugrožavaju ljudi i njhove asfaltirane saobraćajnice. Konačno, prizovite se pameti  i celovitim  ekološkim krivičnim zakonodavstvom gonite one koji narušavaju tako uspostavljene norme. Neka Krivični Zakonik bude za kriminalno ponašanje čoveka prema čoveku, a ekološki  Krivični Zakonik  za ekološko zločinačko ponašanje prema prirodi.

Umerenost

                         A ja vam kažem:privedite meri, umerite svoje želje, prohteve, namere.  Vaša sloboda i vaša prava nisu apsolutni, neograničeni. Neograničeni su i apsolutni samo volja Božija i moć Božija. Zauzdajte uzde svake javno izgovorene reči u realnim ili virtuelnim okolnostima, da ne bi povredili integritet i dostojanstvo drugog čoveka. Smisao vašeg života nije hedonizam, traženje plitkog i jeftinog zadovoljstva. Uvek se sa duhom vere u Boga, uzdignite iznad sivila i beznađa svakodnevice. Kada se radujete životu, tada se i sam Bog raduje vašoj sreći.  Hrabrost i empatija prema prirodi: Prenite se. Osokolite se hrabrošću da se suočite sa svim neizvesnostima koje vama prete od vas samih, od vaše nikad zadovoljene želje na uštrb prirode. Blagosloveno je samo ostvarenje vaše želje u granicama ljubavi prema Bogu. Okanite se satane koji pokušava da zagospodari vašim duhom i primerenošću i skromnošću  budite gospodari ove planete. Budite saosećajni, empatični prema biljkama i životinjama, koje su uslov vašeg opstanka.   Probudite se iz sna nemara prema prirodi. Ostvarenje vašeg sna o materijalnom bogatstvu treba da je dobrobit za prirodu.  I to je to.  

Lažni učitelji

                             Ne verujte u lažne učitelje Hristove vere. Ne verujte u biskupe, kardinale, vladike i episkope, koji su ogrezli u jelu i piću i koji skrnave čednost i nevinost dece radi zadovoljenja svoje telesne požude.   Prognajte takve likove iz svog života.  Duhovni pastiri – neznabošci, nisu izaslanici Boga. Izagnajte ih iz vaših crkava.  Crkva Hristova ima božije predstavnike obdarene čovekoljubljem i istinskom verom prema Bogu. Neka oni budu vaši duhovni pastiri i duševni očevi. Takvi duhovnici, greškom izabrani, nisu dostojni da propovedaju Jevanđelje, Božiju reč.

Prezir

                             A ja vam kažem da gajite osećanje gađenja prema potkupljivim vođama i političarima koji zajašu na grbaču naroda zloupotrebom slobodnih ili nameštenih demokratskih izbora. Njihov prevashodni cilj je ostvarenje lične koristi i  koristi za rodbinu i poslušnike svoje. Uzgred ponešto urade i za narod. Vrlo rado, sa neskrivenim zadovoljstvom huškaju svoj narod na drugi narod, samo zbog ratnog profiterstva. Neka sa prezirom budu stigmatizovani, žigosani, takve vođe i političari. Birajte za svoje vođe političare poput Mahatme Gandija, nesalomivog vođe za nezavisnost Indije od Britanske imperije i Martina Lutera Kinga, beskompromisnog borca za prava Afroamerikanaca. Ta dvojica su predvodnici i političari iskreno odani narodu, bez ikakvog koristoljublja. Gramzivost i pohlepa glavara države, lokalnih gospodara i njihovih svita sastoji se u otimanju od naroda i privatizovanju prirodnih lepota. Izuzetno je ekološki opasno ponašanje tajkuna – problematičnih ljudskih bića, koji prirodu nemilice uništavaju zarad svojih patoloških prohteva.  Scila i Haribda: U plovidbi svojim svemirskim brodom – planetom Zemljom,morate pronaći i poći pravim spasonosnim putem između Scile i Haribde. Između vaših prevelikih  i preteranih potreba i omalovažavanja i obezvređivanja potreba biljnog i životinjskos sveta da sa vama uporedo, u istom svemirskom plovilu jezdi  Galaksijom i svemirom. Nasukavanjem na jednu od ovih hridi – stena, sledi apokaliptični brodolom. Čuvajte planetu od udara nepredvidivih asteroida-nebeskih stena.

Večita borba

                        Umesto večite borbe jednih protiv drugih u očiglednoj nameri da potčinite drugu stranu, otvorite front na kome ćete da se suprotstavite svima onima koji uništavaju prirodu. Vi ste gosti na ovoj planeti. Nikada se, po pravilu, gost nije neprijateljski poneo prema domaćinu.  A neki među vama, prevashodno potkupljivi  političari sa plitkom ekološkom pameti, na nivou države ili lokalne zajednice. Kao orlušine se ustremljuju na domaćina -prirodu, zbog sitnih bezvrednih egoističkih motiva i potreba. Vi ste kratkovečna Božija deca, sa privremenim boravkom na planeti, dok je priroda, Božije delo, večitog postojanja. Sestrinske planete su milijardama svetlosnih godina udaljene od vas.

Božiji blagoslov

                         A ja vam kažem da imate dopuštenje  Boga da se energično suprotstavite ekološkom bezakonju i divljanju  potkupljive aktuelne vlasti, privrednim društvima sa ignorancijom prema ekologiji i korumpiranim pojedincima. Oni koji mrze i nipodaštavaju prirodu, nemaju osećanja ljubavi i empatije prema drugim ljudskim bićima. Motivi  njihovog delanja u životu i političkoj delatnosti su jedino lična korist, koristoljublje i užIvanje u jelu i piću na račun prirode i narodnog novca u budžetu. Sreću čoveka ne čine materijalna dobra i veliki iznosi novca u domaćoj i stranim valutama.

Upozorenje

                      Narodi i države sveta, priberite se i saberite. Na raskršću ste svog fizičkog opstanka na planeti Zemlji. Ako sa tog raskršća krenete pogrešnim pravcem, eto vama globalne pogibelji. Nemilosrdno uništavanje prirode je smrtni greh ne samo za nju i biljni i životinjski svet, nego i za opstanak čoveka na planeti. Obilje nepotrebne hrane pripremljene od biljaka i životinja otetih iz prirode je smrtno stradanje prirode. Ekonomski napredak zemalja sveta ne sme da ugrožava prirodu. U očuvanju planete nema previše prostora za političke slobode i demokratiju. Postoje samo dve opcije: spasiti ili ne spasiti planetu. Uskladite rast broja stanovnika planete sa ograničenim izvorima hrane i energije. Prenaseljenost može prouzrokovati dramatične i nesagledive posledice po vaš opstanak, kao bića obdarena svešću i razumom. Prestanite da delate protiv prirode i time sprečite sumrak i apokalipsu ljudske civilizacije.

Elektronske informacije

                         Ne dozvolite da elektronske naprave sa veštačkom inteligencijom nadvladaju vašu veru u Boga i steknu premoć nad ljudskom pameti. Oduprite se primamljivim izazovima da veštačka inteligencija zagospodari  vašim doživljajima i emocijama. Neposrednost u interpersonalnim odnosima vas čini nezavisnim od pametne elektronike i digitalne tehnologije. Usredsredite se na negovanje hrišćanskih vrlina i bićete nagrađeni blaženstvima u Carstvu nebeskom. Ekološka molitva: Posete vaše hramovima božijim su susret sa Bogom. A ja vam kažem da ova sveta mesta budu i poklonjenje prirodi i ugroženim biljkama i životinjama. Neka vas sveštenici u propovedima svojim opominju na ekološku brigu za spas planete i prenose na vas zabrinutost Boga za smanjivanje količine kiseonika u atmosferi planete Zemlje. Usrdno se molite za spas planete od vas samih, od vaše nemilosti prema prirodi.Molite se Bogu da vas zaobiđu klimatske kataklizme i potopi  iz pradavnih vremena, izazvani čovekom.

GRADNJA TABLE

                            Prema “Kolektivu” od 19. januara 1968. godine, glasilu RTB Bor: “Na jednom od vrhova planine Stol je još krajem novembra prošle godine montiran tzv. pasivni repetitor koji će prihvatati usmerene radio-talase i odbijati ih u željenom pravcu. Ovaj repetitor je u stvari širok metalni zid od 67 kvadratnih metara koji će primati usmerene radio – talase iz oba pravca, a takođe će ih i odbijati u oba pravca”. Tabla – refleksna ploča je bila privremeno rešenje, izvesno poboljšanje poslovne telefonske komunikacije između rudnika Bor i Majdanpek. U toku je bila druga faza izgradnje i rekonstrukcije metalurških postrojenja. “Do početka montaže novih, modernih telefonskih centrala u Boru i  Majdanpeku, telefonski razgovori između ova dva grada obavljaće se preko starih , koje će privremeno biti spojene sa radio UKT uređajima”. Ograničenje je bilo da se istovremeno mogu obavljati šest telefonskih razgovora, bez ikakvih smetnji. Dovoljno je bilo da se podigne slušalica telefona sa jedne ili druge strane, okrene pozivni broj telefonske centrale za Bor ili Majdanpek i telefonska veza je funkcionisala.

Primopredajni radio uređaji

                            Na krovu zgrade  Generalne direkcije Basena izgrađena je kućica u koju je smešten primopredajni  radio uređaj. Takođe, u ovu kućicu bio je smešten uređaj “multipleks”, koji je omogućavao obavljanje šest istovremenih telefonskih razgovora. Primopredajna antena na zgradi Generalne direkcije, je bila precizno usmerena ka TablI. I to da bi se primljeni  UKT radio-talasi reflektovali sa Table pod određenim uglom. I tako bili prihvaćeni od  primopredajne antene na metalnom stubu na brdu Gornjiš iznad gradića Majdanpek. Zatim bivali upućeni u primopredajni radio uređaj smešten u novopodignutom objektu u neposrednoj blizini stuba, koji je telefonskim kablom bio povezan sa telefonskom centralom u Majdanpeku. Audio- signal, ljudski glas, trpi preobrazbe, pre nego što se čuje u telefonskoj slušalici na drugoj strani, Majdanpeku ili Boru. Tabla je bila u funkciji do postavljanja optićkog kabla početkom 2.000-tih godina između Bora i Majdanpeka. Refleksiju ultrakratkih radio talasa o Tablu i kvalitet uspostavljene veze jedino su zimi remetili ledeni kristali. Oni su otklanjani spretnim alpinističkim pentranjem planinara.

Telefonska radio veza

                          Posredstvom Table i usmeravanim ultrakratkim radio – talasima, telefonska komunikacija između rudnika Bora i Majdanpeka započeta je februara 1968. godine. Na realizaciji projekta uspostavljanja  UKT radio telefonske komunikacije je bilo angažovano odeljenje za razvoj pri tehničkom sektoru Basena Bor. Vredno je svake pohvale održavanje Table  zaštitnim premazima od propadanja. Neophodan je ponovni premaz. Tabla je postala omiljena destinacija planinara Srbije i građana Bora. Milina je, kada prethodno konzumiraš sasvim lagan obrok i započneš svoj uspon, pohod na Tablu, ali samo prema svojim mogućnostima. Obožavam da, prethodno psiho -fizički pripremljen, testiram svoju izdržljivost, idem do krajnjih granica bez ikakvih nepoželjnih posledica. Radost je kada gledaš nekoga kako se uspinje i  napreže zadnje atome snage, da se uspne, da prođe pored Table i zalegne na kamenju iza nje. I osveži se voćem, sokovima ili laganim sendvičima. Zdravstvena dobrobit za pluća i kardiovaskularni sistem je neverovatna.

                             Repetitor: je elektronski uređaj koji prima signale, pojačava ih i prosleđuje dalje. Zbog toga signali mogu da idu do udaljenih prijemnika. Repetitori su naročito pogodni za savladavanje fizičkih prepreka radio-talasima: visokih brda i planina. Asocijacije na tablu na Stolu su: Trajanova tabla, Trajanov most i tabula rasa – sintagma na latinskom jeziku.

TRAJANOVA TABLA (TABULA TRAIANA)

                       Geografski nedaleko od Table na Stolu, iznad površine evropske reke Dunav, fino ušuškana u stenu, odoleva zubu vremena i prkosi  zakonima kratkoće postojanja vrednih spomenika koji su eksponati na otvorenom prostoru. Tabla nas permanentno opominje da se osvrnemo na starorimsku pozadinu istorije Podunavlja, pa i čitave Srbije. Izgradnjom hidroelektrane Đerdap (1969.god.), da bi se izbeglo njeno potapanje, naši neimari – inženjeri  su osmislili i izveli poduhvat  dislokacije Table na veću nadmorsku visinu. Briljantnost pothvata se ogleda u tome, da su takoreći sa milimetarskom preciznošću, isekli Tablu i bez fizičkih oštećenja usadili u unapred pripremljenu lokaciju, 50 metara više. Vidljiva je samo sa Dunava. Skoro polovina teksta na latinskom jeziku je uništeno. Sačuvani deo natpisa glasi: “Imperator cezar, sin božanskog Nerve, Nerva Trajan Avgust, pobednik nad Germanima, veliki pontifeks, četvrti put postavljen za tribuna, otac domovine, konzul po treći put, planine je isklesao i postavio grede od kojih je napravljen ovaj put.” Tabla je najpre bila na 1,5 metara iznad rimskog puta.

Isus Hrist sa table na planini Stol

Rimski put

                                 Rimski podunavski put počinjao je od Singidunuma (Beograd), probijao se kroz isklesane đerdapske stene i završavao kod Trajanovog mosta. Gradnja puta je trajala čitav jedan vek, zbog konfiguracije terena. Trajan, okončavši  njegovu gradnju, u steni  na najnepristupačnijem delu puta, iznad površine Dunava, isklesao je natpis poznat kao Trajanova tabla. Svrha puta je bila čuvanje limesa – granica Rimske imperije uz desnu obalu Dunava, od najezdi varvara. Potom je odigrao svoju ulogu, sa Trajanovim mostom, u prebacivanju rimskih legija u Dakiju i savladavanju neposlušnog dačkog kralja Decebala i njegovih naoružanih odreda. Akumulacija Đerdapskog jezera potopila je rimski put kroz Đerdapsku klisuru.

TRAJANOV MOST

                            Rimski imperator Trajan, naredio je izgradnju mosta impozantnih razmera i veličine. Geostrateški plan Rimske imperije je bio da pokori Dačane sa leve obale Dunava. Prilikom inauguracije, preuzimanja carske titule i dostojanstva, zavetovao se da će da ostvari svoj životni san o gradnji mosta na Dunavu, pored mosta na Eufratu i tako sa rimskim legijama osvojiti žilave i nepokorne Dačane. I  osvojene teritorije pripojiti  kao posebnu rimsku provinciju – Dakiju. Gradnja je trajala, s obzirom na obimnost radova, relativno kratko, od 103. do 105. godine, u blizini Kladova sa srbijanske strane i Turnu Severina sa rumunske strane. Naknadnim merenjima u savremeno doba, konstatovana je njegova dužina od 1.097,5 metara i širina od 14,5 metara.

Isus Hrist sa table na planini Stol

Apolodor iz Damaska

                         Projektovanje, gradnja i nadzor nad gradnjom bili su povereni  najvećem arhitekti,  graditelju u to vreme, Apolodoru iz Damaska, vojnom inženjeru, Trajanovom prijatelju iz mladosti. Dvadeset kamenih stubova, od kojih 18 u vodi, je nosilo drvenu konstrukciju mosta. Pregrađivanjem Dunava, većina stubova mosta podignuta je takoreći na isušenom rečnom dnu. I to tako da je najpre skrenut tok Dunava kod ostataka  turske tvrđave Fetislam i Dunav usmeren u jedan novoizgrađeni  rukavac dužine dva kilometra. Na isušenom rečnom dnu podignuti su stubovi. Zatim je skrenut tok Dunava  u drugi rukavac i nastavljena gradnja.  Lokacija mosta je brižljivo odabrana, jer je na tom mestu Dunav relativno širok i sa plitkim rečnim koritom. Decebal, dački kralj, nije poštovao nagodbu o vazalstvu. Most je omogućio Trajanu da u Drugom dačkom ratu konačno slomi otpor hrabrih Dačana, ali su nepouzdani istoriografski izvori o njegovom trajanju. Prva je hipoteza da je porušen za vladavine Hadrijana (117-138 god.),Trajanovog naslednika. Navala varvarskih plemena na Dakiju su bila prevelika i ona se napušta. Rimski car Aurelijan (270-275 god.) najverovatnije, je naredio njegovo rušenje, radi sprečavanja upada i najezde varvarskih  plemena Gota.

Ostaci Trajanovog mosta

                        Skoro hiljadu godina je bio poznat kao najduži most ikada sagrađen. Obavljena arheološka podvodna istraživanja Dunava na dotičnoj lokaciji, prezentuju impresivne rezultate. Korišćeni su sonari, elektronski uređaji. Vršena su ronjenja i snimanja podvodnim kamerama. Dnevni list “Politika” od 28.06.2008.god.: “Video- snimanja su dala izvanredne kadrove podvodnih ostataka Trajanovog mosta. Na kojima se, pored klesanih kamenih blokova, uočavaju dobro sačuvane drvene talpe i šipovi. Ono što fascinira je da se na ovim drvenim ostacima i nakon 1900 godina provedenih pod vodom, jasno uočavaju godovi.” Još uvek ima ostataka stubova Trajanovog mosta na obe obale Dunava. Započeta arheološka iistraživanja nisu okončana. Republika Srbija je 2003. god. postala potpisnik Konvencije o saradnji  na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav. I tako postala punopravni član Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav.  Nadležnost Komisije je upravljanje rekom Dunav i njegovim slivom.

TABULA RAZA (TABULA RASA)

                          Značenje ove sintagme na latinskom jeziku je: neispisana tabla, u prenesenom smislu znači: potpuno neznanje; blaženo neznanje.  Ovaj termin je od posebnog značaja za dečiju razvojnu i kognitivnu psihologiju. Novorođenče, dolaskom na svet, mio ili nemio, nema nikakva saznanja o svetu. Mati  je njegova prva neoficijelna učiteljica, koja ga upućuje u život, pokazuje mu puteve kojima  treba ići kroz život. Mati daje detetu prve moralne poduke.   Ali, neizbežno se upliće obrazovni i vaspitni sistem društva i države. Dete, u tom sistemu može steći  humanističko obrazovanje i vaspitanje. A bogami indoktrinacijom od njega se može načiniti na kraju i ratoborni militant, kao oruđe u rukama autoritarnih vladara ili otpadničkih grupa i pojedinaca, radi realizacije nehumanih ciljeva.  

Završna reč

                        Dragi moji, budite ekološkog  plemenitog i  empatičnog ponašanja, da bi osigurali opstanak i životnu radost svojim potomcima.  Pokažite pažnju prema biljnim i životinjskim vrstama ugroženim od čoveka, njegove nezasitosti u svakom vidu. Sprečimo izumiranje biljaka i životinja ekološkim beskrupuloznim ponašanjem čoveka. Ostavite ih na miru, ne dirajte ih, ne čupajte impulsivno svako bilje pored puta ili na livadi. Greh se može činiti i prema prirodi.  Sreća nije egoizam, tvrdokorna sebičnost. To je ljubav prema drugom čoveku i prema prirodi. Radujte se što ste savladali neodoljivu potrebu da iščupate biljku sa korenom i što ste podigli stopalo da ne bi pregazili mrava, puža, nekog gmizavca. Zašto životinji u prirodi nasilno prekidati otkucaje crca? “Sreća – to je biti sa prirodom, gledati je i s njom govoriti.”(Tolstoj).  Mi  hodimo kroz život, kao Isus Nazarećanin, sa vencem od trnja na glavi, koji nas neprekidno  opominje da ne krenemo putem ka Golgoti. Prkosite. Sa vedrinom duha i osmehom na licu započnite svaki novi dan.

                         Uh, kada bi bilo empatije čoveka prema prirodi i harmonije među stanovnicima ove planete. Treba sprečiti gigantsku eksploziju tempirane ekološke  atomske bombe (ne-ekološki postupci i ponašanja) strahovite razorne snage. Po uzoru na Martina Lutera Kinga, treba silovito i snažno snivati. “Imam san (I have a dream) da će jednog dana čovečanstvo visoko respektovati gostoprimstvo planete Zemlje. Imam san da će jednog dana sunce obasjati čovekov pomračeni ekološki um. Imam san da će jednog dana deca iz gradske sredine, sa uskliktalim radovanjem životu, nestašno i bezbrižno trčkarati cvetnim i orošenim livadama i proplancima.” Urgentna je potreba za obrazovanjem  ekološkog  globalnog kriznog štaba: “Save the planet” (spasimo planetu)!!!

                                                                                                                              Dodić A. Dragi

Ostavite odgovor