Arhive oznaka: Jugokaolin

Bor: Zeleni savet

Bor, 07.09.2018. Gradjanska citaonica Evropa

Gradonačelnik Aleksandar Milikić inicirao je sastanak sa nevladinim ekološkim organizacijama. Sastanak je održan sa ciljem uspostavljanja saradnje radi rešavanja ekoloških problema Bora i okoline.

Grad Bor  suočava se sa ekološkim izazovima uzrokovanim povećanoj  rudarskoj aktivnosti kompanija RTB Bor, Rakita, Jugokaolin kao i prisustvom mnogobrojnih istraživačkih kompanija.

Učesnici su zaključili da je neophodno usaglasiti eksploataciju rudnih rezervi sa turističkim i poljoprivrednim potencijalima grada uz poštovanje ekoloških standarda Srbije i Evropske unije.

Dogovoreno je formiranje ekološkog – zelenog saveta koji će biti sastavljen od predstavnika lokalne samuoprave, nevladinih organizacija, stručnih i zdravstvenih institucija i stanovnika ekološki ugroženih mesnih zajednica.

Cilj Saveta biće zajedničko delovanje na rešavanju ekoloških problema, uključivanje javnosti u donošenju odluka, praćenje i usmeravanje rada Ekološkog fonda, edukacija i podizanje ekološke svesti.

Za kordinaciju saradnje odgovaran je Srećko Zlatković, član gradskog Veća.
Savet treba da bude formiran do kraja oktobra sa ciljem da:

  • predlaže programe, mere i planove aktivnosti radi efikasnije zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i upravljanje otpadom a posebno komunalnim i rudničkim otpadom. ;
  • koordinira radom organa na lokalnom nivou čiji je rad značajan za oblast zaštite životne sredine;
  • pruža podatke od značaja za izradu strateških dokumenata iz oblasti zaštite životne sredine i razmenjuje informacije od značaja za proces planiranja;
  • planira praćenje i ocenjivanje uspešnosti primene Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) uz predloge za inovaciju;
  • radi na unapređenju i inoviranju Lokalnog energetskog akcionog plana energetske efikasnosti, inicira javnu raspravu i predlaže ga organima na usvajanje;
  • radi na unapređenju edukacija i podizanje energetske i ekološke svesti.
Share

Svečano otvoren novi pogon u Belorečkom Peščaru

23.jun.Bor

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST:

Završena prva faza investicionog ciklusa

– Uloženo 4 miliona evra u Beloreški Peščar –

Svečanim otvaranjem modernizovanog pogona u Belorečkom Peščaru, obeležena je petogodišnjica privatizacije ovog pogona, ali i završetak prve faze investicionog ciklusa kompanije Kvarcverke (Quarzwerke) u Jugo-Kaolin.

Od kada je Belorečki Peščar privatizovan, 2011. godine, uloženo je 4 miliona evra u osavremenjivanje, optimizaciju i racionalizaciju tehnološkog procesa. Sve to podrazumeva rad na povećanju procenta iskorišćenja mineralne sirovine, uvođenje evropskih standarda u poslovanje, smanjenje troškova proizvodnje, odnosno povećavanje efektivnosti svih proizvodnih celina. Na ovaj način Belorečki Peščar je ispunio sve uslove da dostigne nivo kvaliteta i organizovanosti svih ostalih preduzeća u sastavu kompanije Kvarcverke (Quarzwerke).

„Naš cilj je da naši proizvodi budu što konkurentniji na tržištu i da otvorimo nove perspektive u prodaji kvarcnog peska. Upravo zato ovo nije kraj investiranja u Jugo-Kaolin. Želimo da postanemo prepoznatljivi po kvalitetu svojih proizvoda i da otvorimo vrata za dolazak i drugih kompanija u Srbiju koje u svojoj proizvodnji koriste i kvarcni pesak. To su u prvom redu staklare, livnice i fabrike za proizvodnju građevinskih materijala.“ – rekao je Nebojša Ilinčić direktor kompanije Jugo-Kaolin i dodao: „Veličina rudnih rezervi, kontinuitet u kvalitetu za čiju smo održivost sada više nego osposobljeni, su na našoj strani, ali i reputacija i sistem vrednosti koje donosi naša majka firma – nemački Kvarcverke.“

Podsećamo, najveći evropski proizvođač kvarcnog peska, nemačka kompanija Kvarcverke 2013. godine je postala većinski vlasnik bugarskog Kaolina najvećeg proizvođača industrijskih minerala u jugoistočnoj Evropi, u čijem sastavu posluje i srpski Jugo-Kaolin. Na taj način su preduzeća Kopovi UB, Belorečki Peščar kod Bora i Srbokvarc kod Zaječara postali deo svetski renomirane kompanije.

S poštovanjem,

Jugo-Kaolin

Na prostoru ex Jugoslavije, kompanija Jugo Kaolin je najznačajniji proizvođač kvarcnog peska i keramičkih glina. Preko svojih preduzeća Kopovi UB, Srbokvarc Rgotina i Belorečki Peščar Bor, Jugo Kaolin svojim proizvodima uspešno snabdeva livačku, građevinsku i staklarsku industriju.

Kvarcverke, vodeći proizvođač industrijskih minerala u Evropi, je kompanija sa 130 godina iskustva u eksploataciji, obradi i preradi industrijskih minerala. Kompanija se prvenstveno bavi eksploatacijom, obradom i preradom industrijskih minerala kao što su kvarc, kaolin, feldspat, volastonit i liskun. Prodaje proizvode u preko 50 zemalja sveta.

Share