Arhive oznaka: одбор

U BORU OSNOVANA RUSKA STRANKA

Bor, 17. decembar,S.M. – U borskom Medija centru sinoć je osnovan Opštinski odbor Ruske stranke za čijeg predsednika je izabran Milan Ćosić. Odbor je sastavljen od mladih i energičnih ljudi koji podržavaju rusku državu, kulturu, tradiciju i vekovnu saradnju sa srpskim narodom.
-Imamo ukupno 52 odbora u opštinama Srbije i svi imaju isti cilj – da učvrstimo bratstvo i prijateljstvo sa Rusijom, zemljom koja je uvek bila na strani Srbije, i u rtatovima i u miru. I danas je najbolji srpski saveznik. Rusija je država koja ceni mir u svetu i nije tačno da izaziva sukobe, jer poptrebno je samo poslušati reči predsednika Putin: „Rusija u svetu ima jednu vojnu bazu, neki drugi drže vosjku i najteže naoružanje na desetine, pa i stotine mesta širom sveta i ko je onda za miroljubivo rešenje svih konflikata a ko protiv“. Mi nismo za EU, ali nismo ni protiv toga da naša zemlja ima svoje interese u tom savezu. Hoćemo da budemo centar stabilnosti na Balkanu i to ćemo, i uz podršku velike Rusije, uspeti-rekao je Slobodan Nikolić, predsednik Ruske stranke u Srbiji. On je, odgovarajući na pitanja, naglasio da će Rusija ubuduće vuše „biti prisutna“ na Balkanu i da nikad neće ostaviti Srbiju usamljenu i prepuštenu na milost i nemilost njenih oponenata. Aliu, u ruskoj politici nema bahaćenja i megalomanija, nego je sve posvećeno napretku i propseritetu.
Još je istaknuto da je program Ruske stranke izvanredan i da je pristupačan svakom čoveku u Srbiji, ali zbog medijskih i ostalih blokada teško prodire u narod. Podatak da 62,8 odsto Srba podržava Rusiju Putina dovoljna je garancija da neće biti zastoja u dačljem razvoju prijateljskih odnosa. Konstatovano je i to da nije bitan broj članova stranke, već da li su to čestiti i pravdoljubivi, stručni i ponosni ljudi na svoju naciju i veru.

IMGP1816

Share

10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava

Bor, 09.12.2014.

Povodom 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji

CHRIS, u saradnji sa partnerskim organizacijama, organizuje konferencije za medije u pet gradova

u Srbiji.

Ovog 10 decembra želimo da skrenemo pažnju javnosti na povrede prava romske i vlaške

zajednice i povrede prava osoba sa invaliditetom.

Odbor za ljudska prava Negotin (organizacija je članica Mreže CHRIS) organizuje konferenciju za

medije, 10. decembra 2014. godine sa početkom u 14,00 časova u Medija centru u Boru, ulica Kralja

Petra I 23 TRŽNI CENTAR KOCKA.

Govore:

Kadruja Šainović, kulturni stvaralac iz Bora

Ivan Simić, sekretar Udruženja obolelih od cerebralne i dečije paralize – Zaječar;

Zaviša Žurž, Društvo za kulturu Vlaha/Rumuna severoistočne Srbije “Ariadnae Filum” Bor;

Sanijela Dinić, Odbor za ljudska prava Negotin i

Dušan Prvulović, Odbor za ljudska prava Negotin.

Share

Bor: Nova kadrovska rešenja

Бор, 24.01.2014. 

На својој редовној 128. седници Владе 17.01.2014. донето је неколико кадровских решења:
– Нови начелник начелник Борског управног округа са седиштем у Бору, наредних пет година биће Мирослав Кнежевић уместо досадашњег Синише Пуљецовића,
– Разрешени су дужности представници друштвеног капитала изван предузећа у Управном одбору РТБ Бор – Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. – у реструктурирању, Бор Драган Жикић и Далибор Орсовановић.
– Нови чланови у Управном одбору РТБ Бор – Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. – у реструктурирању, Бор су:
1. Немања Стевановић, дипл. правник из Београда,
2. Веселин Сјеклоћа, доктор структуралне механике из Београда,
3. Андрија Јовичић, дипл. економиста из Београда,
4. Драган Маринковић, дипл. инжењер машинства из Бора,
5. Јовица Радисављевић, дипл. инжењер рударства из Бора.

На основу члана 400а став 1. Закона о предузећима („Службени лист СРЈ”, бр. 29/96, 33/96 – исправка, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – СУС и 36/02 и „Службени гласник РС”, број 125/04 – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСТАВНИКА ДРУШТВЕНОГ КАПИТАЛА У УПРАВНОМ ОДБОРУ РТБ БОР – ГРУПА РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН БОР ДОО

– У РЕСТРУКТУРИРАЊУ, БОР

I

                        Разрешавају се дужности представника друштвеног капитала изван предузећа у Управном одбору РТБ Бор – Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. – у реструктурирању, Бор:

                         1. Драган Жикић,

2. Далибор Орсовановић.

II

                                               Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 Број: 119-441/2014

У Београду, 17. јануара 2014. године

  В  Л  А  Д  А

ПРЕДСЕДНИК

Ивица Дачић

На основу члана 400а став 1. Закона о предузећима („Службени лист СРЈ”, бр. 29/96, 33/96 – исправка, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – СУС и 36/02 и „Службени гласник РС”, број 125/04 – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ДРУШТВЕНОГ КАПИТАЛА У УПРАВНИ ОДБОР РТБ БОР – ГРУПА РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН БОР ДОО – У РЕСТРУКТУРИРАЊУ, БОР

I

                        У Управни одбор РТБ Бор – Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. – у реструктурирању, Бор именују се за представнике друштвеног капитала изван предузећа:

                         1. Немања Стевановић, дипл. правник из Београда,

2. Веселин Сјеклоћа, доктор структуралне механике из Београда,

3. Андрија Јовичић, дипл. економиста из Београда,

4. Драган Маринковић, дипл. инжењер машинства из Бора,

5. Јовица Радисављевић, дипл. инжењер рударства из Бора.

                                  II

                         Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 Број: 119-440/2014

У Београду, 17. јануара 2014. године

 В  Л  А  Д  А

ПРЕДСЕДНИК

Ивица Дачић

 

На основу члана 40. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10), члана 179. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08 и 104/09) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА БОРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

СА СЕДИШТЕМ У БОРУ

  I

                         Разрешава се Синиша Пуљецовић дужности начелника Борског управног округа са седиштем у Бору.

    II

      Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 Број: 119-382/2014

У Београду, 17. јануара 2014. године

В  Л  А  Д  А

ПРЕДСЕДНИК

Ивица Дачић

На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РСˮ, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 –исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08 и 104/09) и члана 40. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10),

                     Влада доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ПОСТАВЉЕЊУ НА ПОЛОЖАЈ НАЧЕЛНИКА БОРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА СА СЕДИШТЕМ У БОРУ

 I

                        Поставља се Мирослав Кнежевић на положај начелника Борског управног округа са седиштем у Бору, на пет година.

II

             Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 Број: 119-385/2014

У Београду, 17. јануара 2014. године 

В  Л  А  Д  А

ПРЕДСЕДНИК

Ивица Дачић

Share