);

Predstavljene sugestije i primedbe na dokumenta Grada Bora

BOR, 23.11.2021. MCBor – DMI – BOŠ. Predstavljene sugestije – Predstavljene brojne sugestije i primedbe na dokumenta Grada Bora u oblasti ekologije.

Predstavljene sugestije i primedbe na dokumenta Grada Bora

„Na drugom okruglom stolu, koji je u Boru organizovan u sklopu platforme “Održivi razvoj za sve”, a u pripremi dela Plana razvoja Bora u oblasti životne sredine, izabrano je sedam ciljeva održivog razvoja koje su utvrdile Ujedinjene nacije, dok je analizom dosadašnjih dokumenata Grada Bora i raspravama na okruglim stolovima definisano 13 prioritetnih ciljeva i 38 konkretnih mera“, rekao je Dragan Ranđelović, predsednik Društva mladih istraživača u Boru.

Predstavljene sugestije i primedbe na dokumenta Grada Bora

Na osnovu ovih sugestija i predloga, eksperti Beogradske otvorene škole izradiće konačnu verziju doprinosa za Lokalni plan razvoja Bora u oblasti zaštiti životne sredine, koji će prema očekivanjima do kraja godine biti prosleđen predstavnicima Grada Bora.

Agenda 2030 je svojevrstan vodič za život u skladu sa prirodom i potrebama budućih generacija. Srbija se obavezala da svoje politike uskladi sa ciljevima održivog razvoja, tako što ih treba uneti u nacionalni i lokalne programe razvoja.

Održivi razvoj

Predstavljene sugestije i primedbe na dokumenta Grada Bora

Od sedam prioritetnih ciljeva održivog razvoja, među značajnijim su:

Predstavljene sugestije i primedbe na dokumenta Grada Bora

Društvo mladih istraživača je jedan od lokalnih partnera Beogradske otvorene škole. U okviru Platforme “Održivi razvoj za sve”. Koju su podržale vlade Švajcarske i Nemačke uz pomoć nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ.

Predstavljene sugestije i primedbe na dokumenta Grada Bora

Ostavite odgovor